x 

A primér prevenció minőségfejlesztési lehetõségei az átalakuló egészségügyi szolgáltatásban

-25% A primér prevenció minőségfejlesztési lehetõségei az átalakuló egészségügyi szolgáltatásban
Gyártó JATEPress
Szerző: Pogány Magdolna
945 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-315 Ft
Ár / kg:

Teljes cím:A primér prevenció minőségfejlesztési lehetőségei az átalakuló egészségügyi szolgáltatásban, különös tekintettel avédőnői tevékenységre - PhD-disszertáció

Szerző:Pogány Magdolna

Kiadás éve:2002

Súly: 412 g

Egyéb információk: 248 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. BEVEZETÉS

2. NÉHÁNY TÖRTÉNETI VONATKOZÁS

2.1. Az egészségvédelem kezdeti lépései

2.2. Az állami szerepvállalás erősödése

2.3. A gyógyító - megelőző funkció hangsúlyváltásai a magyar egészségügy történetében

3. AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE A XX. SZÁZAD UTOLSÓ ÉVTIZEDÉBEN

3.1. Közgazdasági kérdések az egészségügyi rendszerben

3.2. A betegségstruktúra átalakulása

3.2.1. Fertőző és krónikus betegségek

3.2.2. Az élet kockázatai

3.2.3. Várható trendek a világ népességének egészségi állapotában

3.2.4. Prioritások

3.2.5. Az európai mortalitás jellemzői

3.2.6. A hazai halálozási és megbetegedési viszonyok

3.3. Az egészségmagatartás alakulása, az egészség, mint érték

3.4. Megelőzés (prevenció), egészségfejlesztés

3.4.1. A prevenció célja, szintjei

3.4.2. A megelőzés hatékonysága Magyarországon

3.4.3. A megelőzés szerepének ösztönzése és ellentmondásai

3.5. Egészségügy és szociálpolitika

3.6. Az egészségüggyel kapcsolatos jogi szabályozás alakulása

3.7. Az egészségügy reformja

3.8. Az egészségügyi rendszer strukturális átalakítása

3.9. Az egészségügyi alapellátás

3.9.1. Az alapellátás Angliában

3.9.2. Az alapellátás Magyarországon

3.10. Az egészségügyi személyzet létszáma, összetétele és képzettsége

3.10.1. Külföldi tapasztalok a szakemberképzés terén

3.10.2. A hazai egészségügyi képzés

3.11. Az egészségügyi szolgáltatás jellemzői és aspektusai

3.11.1. A szolgáltatás általános jellemzői

3.11.2. Közgazdasági aspektus

3.11.3. Etikai aspektus

3.11.4. Jogi aspektus

4. A MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGÜGY ALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

4.1. A minőség fogalma

4.2. A minőségügy rövid története

4.3. A nomenklatúra és a tartalom fejlődése

4.4. A teljes körű minőségszabályozás elvei

4.5. A szabványok alkalmazása

4.5.1. A szabványok és a TQC összehasonlítása néhány szempont alapján

4.5.2. Hiányok a nemzetközi szabványokban

4.6. Total Quality Management

4.6.1. A TQM koncepció lényege

4.6.2. A TQM sikertelenségének okai

4.6.3. A TQM értékelése

4.7. A minőségügyi rendszerek alkalmazásának lehetőségei

4.7.1. Minőségbiztosítás szolgáltató vállalatoknál

4.7.2. Minőségirányítás a gazdasági hanyatlás időszakában

4.7.3. Gyakorlati tapasztalatok a minőségbiztosítási rendszerek bevezetéséről

4.7.3.1. Külföldi tapasztalatok

4.7.3.2. Magyarországi tapasztalatok a vállalatoknál

5. MINŐSÉG AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSBAN

5.1. Külföldi tapasztalatok az egészségügyi minőségbiztosításban

5.1.1. Amerikai Egyesült Államok

5.1.2. Kanada

5.1.3. Anglia

5.1.4. Ausztria

5.1.5. Olaszország

5.1.6. Négy ország összehasonlító vizsgálata

5.1.7. Akkreditáció

5.2. Magyarországi tapasztalatok az egészségügyi minőségbiztosításban

5.2.1. A minőségüggyel kapcsolatos kormányzati és ágazati intézkedések

5.2.2. Minőségbiztosítás a magyar egészségügy gyakorlatában

5.2.2.1. A fogalom meghatározásának nehézségei

5.2.2.2. Gyakorlati megközelítések

5.2.3. A minőségügy megvalósítását segítő jogi szabályozás

6. HUMÁN ERŐFORÁSOK

6.1. Az emberi erőforrás menedzselés jellemzői amerikai cégeknél

6.2. A japán emberi erőforrás menedzselés jellemzői

6.3. Az európai emberi erőforrás menedzselés jellemzői

6.4. A szolgáltató szervezetek kiemelt jelentősége

6.5. Az emberi erőforrások kezelése Magyarországon

7. A VEZETÉS

7.1. menedzsment és vezetés

7.2. A vezetés tartalmi elemei

7.2.1. A vezetés mint tevékenység

7.2.2. A vezetés mint személyek közötti kapcsolat

7.2.2.1. A tekintély

7.2.2.2. A szituációs tényező

7.2.3. Kommunikációs folyamat

7.3. A vezetési stílus

7.4. A vezetési elméletek, modellek fejlődése

7.4.1. A „Helyzetfüggő vezetési” (HV) koncepciók

7.4.2. Néhány példa a szakirodalomból a „Helyzetfüggő Vezetés” alkalmazásáról az egészségügyben

7.5. Vezetés az egészségügyben

7.5.1. A változtatás igénye a szervezeti vezetésben

7.5.2. Személyes vezetés az egészségügyi szolgáltatásban

7.5.2.1. hatalomgyakorlás az orvos-beteg kapcsolatban

7.5.2.2. Kommunikáció az orvos-beteg kapcsolatban

7.5.2.2.1. Információ, tájékoztatás

7.5.2.2.2.Együttműködés

7.5.2.3. Ápolók és vezetés

8. KÉRDÉSFELTEVÉS, HIPOTÉZISEK

9. A VÉDŐNŐI MUNKA ELEMZÉSE A MINŐSÉG DIMENZIÓI SZERINT

9.1. A minőségi dimenziók elemzésére választott eszközök és módszerek

9.1.1. Kutatási részterületek

9.1.2. A vizsgált minta és eszközök kiválasztásának szempontjai

9.1.3. A vizsgálat lefolytatásának menete

9.1.4. A minta jellemzői

9.2. Az egészségügyi és szociális rendszeren belüli status és kapcsolatok alakulása

9.2.1. Az állami szervezetrendszeren belüli hely, feladatjelleg, irányítás

9.2.2. A szervezeti kultúra és viselkedés

9.2.3. A védőnők szervezeti működési szabályzata

9.3. A Védőnői Szolgálat jelenlegi struktúrája

9.3.1. Az infrastrukturális feltételek

9.3.2. A humán erőforrások

9.3.3. A munkaköri leírás

<

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.