x 

Odontológia

-25% Odontológia
Gyártó JATEPress
Szerző: Kocsis-Savanya Gábor
1418 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-473 Ft
Ár / kg:

Alcím: A fogak antropológiája

Szerző: Kocsis-Savanya Gábor

Kiadás éve: 2011

ISBN 978 963 315 042 9

Súly: 196 g

Egyéb információk: 114 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezetés

0. AZ ODONTOLÓGIA (fogantropológia) meghatározása, rövid tudománytörténete

1. A FOG MEGHATÁROZÁSA, RÉSZEI – Irányok, nevezéktan

1.1. A fog meghatározása

1.2. A fog részei

1.3. Iránymegjelölések a szájüregben, a fogakon. A fog felületeinek leírása, nevezéktana

2. A FOGAK JELÖLÉSE

3. FELISMERÉSI (MÜHLREITER) JELEK

4. MARADÓ FOGAK MORFOLÓGIÁJA – Általános leírás

4.1. Maradó fogak morfológiája. Metszőfogak

4.1.1. Maradó felső középső metsző

4.1.2. Maradó felső oldalsó metsző

4.1.3. Maradó alsó középső metsző

4.1.4. Maradó alsó oldalsó metsző

4.1.5. A felső és alsó metszők közötti különbségek

4.2. Maradó fogak morfológiája. Szemfogak

4.2.1. Maradó felső szemfog

4.2.2. Maradó alsó szemfog

4.2.3. A felső és az alsó szemfogak közötti különbségek

4.3. Maradó fogak morfológiája. Kisőrlő fogak

4.3.1. Felső első kisőrlő

4.3.2. Felső második kisőrlő

4.3.3. Alsó első kisőrlő

4.3.4. Alsó második kisőrlő

4.3.5. A felső és alsó kisőrlők megkülönböztetése

4.4. Maradó fogak morfológiája. Nagyőrlő fogak

4.4.1. Felső első nagyőrlő

4.4.2. Felső második nagyőrlő

4.4.3. Felső harmadik nagyőrlő

4.4.4. Alsó első nagyőrlő

4.4.5. Alsó második nagyőrlő

4.4.6. Alsó harmadik nagyőrlő

4.4.7. A felső és alsó nagyőrlők összehasonlítása

5. TEJFOGAK MORFOLÓGIÁJA – A tejfogak elkülönítése a maradó fogaktól és morfológiai leírásuk

5.1. A tej- és a maradó fogak közötti különbségek

5.2. felső középső tejmetsző

5.3. Felső oldalsó tejmetsző

5.4. Alsó középső tejmetsző

5.5. Alsó oldalsó tejmetsző

5.6. Felső tejszemfog

5.7. Alsó tejszemfog

5.8. Felső első tejmoláris

5.9. Felső második tejmoláris

5.10. Alsó első tejmoláris

5.11. Alsó második tejmoláris

5.12. A tej- és a maradó fogak elkülönítésének fontossága

6. FOGSOROK, FOGAZAT

7. AZ ARC ÉS AZ ÁLLCSONTOK FEJLŐDÉSE

8. A FOGAK FEJLŐDÉSE, ÁTTÖRÉS, FOGVÁLTÁS

8.1. A fogak fejlődése

8.2. A fogak áttörése és a fogváltás

8.3. Az életkor előre haladásával bekövetkező változások

9. A FOGAK ÉS AZ ÁLLKAPOCSÍZÜLET TÖRZSFEJLŐDÉSE

9.1. Alapfogalmak

9.2. A fogak törzsfejlődése a gerincesek törzsében

9.3. Rágásformák és fogformák

9.4. Az állkapocsízület törzsfejlődése

9.5. A fogak törzsfejlődése a főemlősök rendjében

10. A FOGAZAT POLYMORFIZMUSA

10.1. A fogak morfológiai jellegeinek osztályozása

10.2. Az Arizona State University „Dental Anthropology System”

10.2.1. Metszőfogakon megjelenő variációk

10.2.2. Metsző- és szemfogakon megjelenő variációk

10.2.3. Szemfogakon megjelenő variációk

10.2.4. Kisőrlő fogakon megjelenő variációk

10.2.5. Nagyőrlő fogakon megjelenő variációk

10.2.5.1. Felső nagyőrlők variációi

10.2.5.2. Felső és alsó nagyőrlők variációi

10.2.5.3. Alsó nagyőrlők variációi

10.3. Populációkra jellemző fogazati jellegek

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk