x 

Társadalombiztosítás Magyarországon 1891-2005

-25% Társadalombiztosítás Magyarországon 1891-2005
Gyártó JATEPress
Szerző: Prónai Borbála
2835 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Szerző: Prónai Borbála

Kiadás éve: 2011

ISBN 978 963 315 053 5

Súly: 364 g

Egyéb információk: 222 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. BEVEZETÉS

II. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE

1. A kötelező biztosítás előzményei

1.1. Önkéntes társulások a bányászatban

1.2. Ipari munkások segélyezése

1.2.1. Általános Munkás Betegsegélyző és Rokkant Pénztár

1.2.2. Betegsegélyző pénztárak

2. Kötelező betegségi biztosítás bevezetése

2.1. Betegségi szolgáltatások

2.2. Szervezeti, irányítási rendszer

2.3. A biztosítottak száma

3. A kötelező betegségi biztosítás megújítása és a baleseti biztosítás bevezetése

3.1. A betegségi biztosítás 1907-es újraszabályozása

3.2. Baleseti biztosítás 1907-től

3.2.1. Az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár létrehozása

3.2.2. Az 1907-es törvény szerint járó baleseti ellátások

3.3. Hozzátartozói járadékok

3.4. Szervezeti, irányítási rendszer

3.5. Az I. világháború hatása a biztosításra

4. A Tanácsköztársaság alatti betegségi és baleseti biztosítás

5. A Tanácsköztársaság bukása utáni változások

6. Egészség- és balesetbiztosítás a társadalombiztosításon belül

6.1. Betegségi biztosítás az 1927-es törvény alapján

6.2. Változások a baleseti biztosításban 1927-től

6.3. Szervezeti, irányítási rendszer

7. A világgazdasági válság és a II. világháború hatása a biztosításra

8. A biztosítás átalakulása, államosítása a II. világháború után

8.1. A biztosításba bevontak köre

8.2. A betegségi biztosítás szolgáltatásainak fejlődése

8.3. Szervezeti, irányítási rendszer a II. világháború után

9. Állampolgári jogon járó egészségügyi ellátás

9.1. Biztosítottak

9.2. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

9.2.1. Táppénz

9.2.2. Terhességi-gyermekágyi segély

9.2.3. Anyasági segély

9.2.4. Temetési segély

9.3. Baleseti ellátás 1975-től

9.4. Szervezeti, irányítási rendszer

9.5. Fontosabb változások 1975 után

10. A rendszerváltást követő változások az egészség- és baleseti biztosításban

10.1. Biztosítottak

10.2. Egészségbiztosítási ellátások

10.2.1. Egészségügyi szolgáltatás

10.2.2. Pénzbeli ellátások

10.2.3. Baleseti ellátás

10.3. Szervezeti, irányítási rendszer

III. A CSALÁDI PÓTLÉK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE

1. A családi pótlék bevezetése 1912-ben

2. Gyermeknevelési pótlék 1939-től

3. A családi pótlék 1945 után

4. A családi pótlék a társadalombiztosítás egységes rendszerében

5. Családi pótlék alanyi jogon 1990-től

6. Az állam által nyújtott családtámogatási ellátások 1998 után

IV. A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE

1. A kötelező nyugdíjbiztosítás előzményei

1.1. Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegylete

2. Külön biztosítások

2.1. Közszolgálati nyugdíjrendszer

2.1.1. Néptanítói nyugdíjintézet

2.1.2. Állami alkalmazottak nyugdíjazása

2.2. Bányanyugbérbiztosítás

3. Kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer

3.1. Biztosítottak

3.2. Járulékfizetés, állami hozzájárulás

3.3. Törvényes szolgáltatások és igénybevételi feltételei

3.4. Az 1928. évi XL. törvénycikket módosító rendeletek

3.5. A járadékok folyósítása

4. Kötelező öregségi, rokkantsági és haláleseti biztosítás kialakulása, fejlődése a mezőgazdaságban

4.1. Gazdatisztek kötelező biztosítása

4.2. Mezőgazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosítása

4.3. Mezőgazdasági termelőszövetkezeti nyugdíjrendszer

4.3.1. Első termelőszövetkezeti nyugdíjrendszer

4.3.2. Második termelőszövetkezeti nyugdíjrendszer

5. A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer újraszabályozása 1945 után

5.1. A munkaviszonyban állók első egységes nyugdíjrendszere

5.2. A munkaviszonyban állók második egységes nyugdíjrendszere

5.3. A munkaviszonyban állók harmadik egységes nyugdíjrendszere

5.4. Az 1958. évi 40. sz. tvr. hatálybalépése utáni változások 1975-ig

6. A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 1975-ös szabályozása

6.1. Szolgáltatások és igénybevételi feltételei

6.1.1. Saját jogú nyugellátások

6.1.1.1. Öregségi nyugdíj

6.1.1.2. Rokkantsági nyugdíj

6.1.1.3. Baleseti járadék

6.1.1.4. Baleseti rokkantsági nyugdíj

6.1.1.5. Öregségi és munkaképtelenségi járadék

6.1.2. Hozzátartozói nyugellátások

6.1.2.1. Özvegyi nyugdíj

6.1.2.2. Árvaellátás

6.1.2.3. Szülői nyugdíj

6.1.2.4. Özvegyi járadék

6.1.2.5. Házastársi pótlék

6.2. Járulékfizetés

7. Az 1975 után bekövetkezett változások – Nyugdíjreform

7.1. Nyugellátások és jogosultsági feltételek

7.1.1. Társadalombiztosítási nyugdíjrendszer

7.1.1.1. Öregségi nyugdíj

7.1.1.2. Szolgálati idő

7.1.1.3. Az öregségi nyugdíj összege

7.1.1.4. Rokkantsági nyugdíj

7.1.1.5. Hozzátartozói nyugellátások

7.1.1.5.1. Özvegyi nyugdíj

7.1.1.5.2. Árvaellátás

7.1.1.5.3. Szülői nyugdíj

7.1.1.5.4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások

7.1.1.5.5. Házastársi pótlék

7.1.2. Magán-nyugdíjpénztári rendszer

7.1.2.1. Magán-nyugdíjpénztárak alapítása, szervezeti, irányítási rendszere

<span style="f

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.