x 

A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása

-25% A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása
Gyártó JATEPress
Szerzők: Szente Magdolna - Toldi József
945 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-315 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Szente Magdolna – Toldi József

Kiadás éve: 1995

ISBN 315 978 000 176 3

Súly: 326 g

Egyéb információk: 124 oldal, A/4, kartonált

TARTALOM

ELŐSZÓ

AZ IDEGRENDSZER EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSE

1. A NEURÁLIS INDUKCIÓ

1.1. A fejlődő idegrendszer polarizációja és regionális tagolódása; az idegi fejlődés szabályozása molekuláris szinten

Homeobox tartalmú gének szerepe az idegrendszer tagolódásában

A retinsav szerepe az idegi fejlődésben

Pax gének szerepe az idegrendszer tagolódásában

Közvetlen korai gének (immediate-early gens)

Proto-onkogének

2. AZ EMLŐS IDEGRENDSZER EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSE

2.1. A velőléc (neural crest) és a belőle származó sejttípusok

2.2. A velőcső záródása

2.3. Az agy régióinak kialakulása

2.4. A kisagy szerveződése

2.5. Az agykéreg fejlődése

2.6. Az idegsejtek kéreglemezbe történő vándorlásának különböző formái

3. A NEURONOK ÉS A GLIASEJTEK DIFFERENCIÁLÓDÁSA

4. A KÉREG OSZLOPOS SZERVEZŐDÉSE

5. AZ AGYKÉREG CITOARCHITEKTONIKAI ÁREÁINAK KIALAKULÁSA

6. AZ ÁREÁK SPECIFITÁSÁNAK ÉS AFFERENS KAPCSOLATAINAK KIALAKULÁSA

7. AZ EFFERENS KAPCSOLATOK KIALAKULÁSA

8. A NEURONOK FENOTÍPUSÁNAK KIALAKULÁSA

8.1. Az idegsejtek morfológiai és funkcionális polarizáltsága

8.2. Axonképződés

8.3. Transzmitter választás

8.4. Az ingerlékenység kialakulása

9. AXONNÖVEKEDÉS IRÁNYÍTÁSA

9.1. A növekedési kúp szerepe az axon növekedésben

9.2. Axonok specifikus pályákba rendeződése, célsejt felismerés

10. SZINAPSZISOK KIALAKULÁSA

10.1. Preszinaptikus faktorok

10.2. Posztszinaptikus faktorok

10.3. Szinapszisok stabilizálódása

11. NEURÁLIS ÉRÉS, SEJTHALÁL

12. A GERINCES IDEGRENDSZER SEJTADHÉZIÓS MOLEKULÁI

12.1. Általános sejtadhéziós molekulák

12.1.1. Neuronokhoz kötött, Ca2+-független általános sejtadhéziós molekulák (NCAM)

12.1.2. Ca2+-függő nem-specifikus sejtadhéziós molekulák

12.2. Specifikus sejtadhéziós molekulák

12.2.1. Axonhoz kötődő adhéziós molekulák (AxCAM)

12.2.2. Oligoszacharid természetű specifikus adhéziós molekulák (SacCAM)

12.3. Glikánok (szacharidok) és sejtadhéziós molekulák működésének szabályozása

13. EXTRACELLULÁRIS MATRIX (EM)

13.1. Az EM komponensei

13.2. Az extracelluláris mátrix molekulák sejtreceptorai

14. ADHÉZIÓ SZEREPE A SEJTVÁNDORLÁSBAN ÉS AZ AXONOK NÖVEKEDÉSÉBEN

IRODALOM

AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA

1. NEURONÁLIS PLASZTICITÁS FELNŐTT, PERIFÉRIÁS IDEGRENDSZERBEN

1.1. Perifériás idegek sérülését követő regenerációs folyamatok

1.1.1. A sejttest válaszai axon átmetszésre

1.1.2. Az axon morfológiai válasza az axotómiára

1.1.3. A regenerálódó ideg és környezete közötti kölcsönhatások

1.1.4. A regeneráció pontossága, vezetés és specifitás

1.2. Szinaptogenezis indukálása felnőtt emlős perifériás idegrendszerében

2. NEUROPLASZTICITÁS A KÖZPONTI IDEGRENDSZERBEN

2.1. Korai látásvesztés kiváltotta központi idegrendszeri változások

2.1.1. Korai monokuláris enukleáció kiváltotta morfológiai és működési változások

2.1.2. Plasztikus kölcsönhatások különböző érzékszervek között

2.2. A trigeminális rendszer fejlődési plaszticitása

2.2.1. A barrelek strukturális plaszticitása

2.2.2. Funkcionális plaszticitás a barrelek megjelenésének megváltozása nélkül

2.2.3. Nem bajusz eredetű afferensek behatolása a barrelkéregbe

2.2.4. A szerkezeti és működési plaszticitás egyedfejlődése

2.2.5. A használat-függő (use-dependent) plaszticitást befolyásoló faktorok a szenzoros kéregben

2.3. A központi idegrendszer felnőttkori plaszticitása

2.3.1. Felnőttkori plaszticitás kísérletes körülmények között

2.3.2. Plaszticitás az öregedés folyamán

2.3.3. Az idegsejtek pusztulásának okai elégtelen agyi keringés esetén

2.4. A központi idegrendszeri plaszticitás formái (áttekintő vázlat)

3. A KÖZPONTI IDEGRENDSZERI TRANSZPLANTÁCIÓ

3.1. Visszapillantás a transzplantációs kísérletek néhány állomására. Metodikai meggondolások

3.1.1. A donor kora

3.1.2. A befogadó szervezet (host, recipiens) kora

3.1.3. Vaszkularizáció

3.1.4. A transzplantáció immunológiai vonatkozásai

3.1.4.1. Lymphocita aktiváció és antigén prezentáció

3.1.4.2. Transzplantációs immunológia

3.1.4.3. A kilökődés mechanizmusa

3.1.4.4. Az immunszuppresszív anyagok hatásának mechanizmusai

3.1.4.5. Az agy immunológiai szempontból kitüntetett helyzetéről

3.1.5. A cél (target) elérhetősége

3.2. Transzplantáció, mint módszer a központi idegrendszer fejlődésének kutatásában

3.2.1. Hisztogenezis és differenciálódás

3.2.2. Migráció és lamináció

3.2.3. Neuronális érés

3.2.4. Neurotranszmitter fenotípus

3.2.5. Axon elongáció és tájékozódás

3.2.6. Afferens és efferens kapcsolódás

3.3 A neuronális transzplantáció terápiás felhasználása. Lehetőségek és korlátok

3.4. Átültetési eljárások típusai, módszerei

4. REGENERÁCIÓ A KÖZPONTI IDEGRENDSZERBEN

4.1. A Schwann-sejtek szerepe

4.2. A regenerációt elősegítő legfontosabb szubsztrátok

4.3. A regenerációt elősegítő legfontosabb faktorok

4.4. A regenerációt gátló faktorok

5. A SZINAPTOGENEZIS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

IRODALOM

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.