x 

A szupraindividuális biológia alapjai

-25% A szupraindividuális biológia alapjai
Gyártó JATEPress
Szerző: Gallé László
4253 Ft
5670 Ft
Kedvezmény-1418 Ft
Ár / kg:

Alcím: Populációk és közösségek ökológiája

Szerző: Gallé László

Kiadás éve: 2013

ISBN 978 963 315 091 7

Súly: 650 g

Egyéb információk: 404 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezető megjegyzések

1. Az ökológia története és tárgya

1.1. Az ökológia és a társtudományok előtörténete

1.2. Az ökológia Haeckel (1866) óta

1.3. Juhász-Nagy operativizálási kísérlete

1.4. A SIO egységei

1.5. Részdiszciplínák és szubdiszciplínák

2. Az ökológiai környezet és a niche

2.1. Az ökológiai környezet

2.1.1. Szinguláris és plurális környezetelv, az indikáció általános elve

2.1.2. Multiplurális környezetelv

2.1.3. A környezet- és természetvédelem értelmezése a plurális környezetelv alapján

2.2. Az ökológiai niche

2.2.1. A Hutchinson előtti niche-fogalmak

2.2.2. Hutchinson és MacArthur niche-fogalma

2.2.3. A niche mint ökostátusz. A niche definíciója

2.2.4. Kísérlet a niche új fogalmának bevezetésére

2.3. Az élőhely környezethatásának modifikációja

3. A szupraindividuális biológia alapegysége: a populáció

3.1. A populáció fogalma és vizsgálati lehetőségei

3.2. A populáció–tér viszony sajátosságai

3.2.1. Populációs változók folytonos térben, térfolyamatok

3.2.2. Diszkrét populációs karakterisztikák folytonos vagy diszkrét térben: a denzitás és a diszpergáltság

3.3. A populációk idődinamizmusa

3.3.1. Irányítási és stabilitási alapfogalmak

3.3.2. A korlátlan növekedés determinisztikus modelljei állandó populációnövekedési koefficiensekkel

3.3.3. Determinisztikus modellek egyensúlyi ponttal

3.3.4. Determinisztikus modell stabil egyensúlyi ponttal

3.3.5. Az emberi populációk növekedése

3.3.6. Diszperzió, terjedés és migráció

3.3.7. Sztochaszticitás a populációkban

3.3.8. Intraciklikus dinamizmus

3.3.9. Populációk szabályozásának elméletei

3.4. Életmenet stratégiák

3.4.1. Bevezető fogalmak

3.4.2. Kor és méter az ivarérettségkor

3.4.3. Az utódok száma és mérete

3.4.4. Reproduktív élettartam

3.4.5. A jellegek függése és kombinálódása

3.4.6. Az r–K elmélet

3.4.7. Grime felfogása

3.4.8. Lehetséges alternatívák

3.5. A populációk struktúrája

3.5.1. Egyedi különbségek a populációkban

3.5.1.1. Korlátlap növekedés

3.5.1.2. Limitált populációnövekedés

3.5.1.3. Populációnövekedés diszkrét foltokban

3.5.1.4. Készletfelosztás a populációban

3.5.2. Populáción belüli kompetíció

3.5.2.1. Alapfogalmak

3.5.2.2. Két egyszerű modell

3.5.2.3. Populáción belüli kompetíció és denzitásfüggés

3.5.2.4. A territoriális populációk szerkezete

3.5.2.5. Öngyérülés

3.5.3. Társas szerveződés a populációkban

3.5.3.1. A társas élet kialakulása

3.5.3.2. Adatok a társas élet ökológiájához

3.5.3.3. A társas viselkedés tudománya, a szociobiológia

3.5.4. Jellegcsoportok és a strukturált populáció elmélete

3.5.5. Metapopulációk

4. Populációk kölcsönhatásai

4.1. Az interakciók típusai

4.2. A populációk közötti kompetíció

4.2.1. A populációk közötti kompetíció alapmodelljei

4.2.2. Niche-áthatás, a kompetitív kizárás és a Gause-elv

4.2.3. Kompetitorok koegzisztenciája, niche-szegregáció

4.2.4. Jellegpolarizáció

4.2.5. A populációk közötti kompetíció inhomogén élőhelyen

4.2.6. Készlet-dinamikai kompetíciós modell

4.2.7. A populációk közötti kompetíció háttérmechanizmusai

4.2.8. A kompetíció szerepe az életközösségekben

4.3. Táplálkozási kapcsolatok

4.3.1. A táplálkozási kapcsolatok felosztása

4.3.2. A táplálkozási kapcsolatok alapmodelljei

4.3.3. A ragadozó-zsákmány viszony dinamikája

4.3.3.1. A Lotka–Volterra modellek

4.3.3.2. Rosenzweig és MacArthur modellje

4.3.3.3. Gazda–parazitoid kapcsolat: a Nicholson–Bailey modell

4.3.4. Funkcionális válaszok és típusaik

4.3.5. Populáció-többesek modelljei, látszólagos kompetíció

4.4. A mutualizmus

4.4.1. Bevezető megjegyzések

4.4.2. Alapmodellek

4.4.3. Egyéb mutualista kapcsolatok

5. Közösségek

5.1. Alapfogalmak

5.1.1. A közösségek lehetséges megközelítései

5.1.2. Biota, együttes, közösség, társulás

5.1.3. A koalíciók

5.1.4. Klasszikus alaptani és összetételi kategóriák

5.1.5. A növénytársulási kategóriák

5.1.6. A közösségek összetételének analízise

5.1.7. A cönológiai felvételezés és a cönológiai tabellák

5.2. A közösségek populáció–egyedszám viszonyai és diverzitása

5.2.1. Eloszlástípusok

5.2.2. A diverzitás

5.2.2.1. Diverzitási indexek és rendezés

5.2.2.2. Diverzitás és zavarás

5.2.2.3. Diverzitás és stabilitás

5.2.3. Egyéb populáció-egyedszám modellek

5.2.3.1. Bimodális modellek

5.2.3.2. Izolátumok biotikai modelljei, a „fajegyensúly” elmélete

5.3. Táplálkozási hálózatok

5.3.1. Rövid historikum

5.3.2. A táplálkozási hálózatok összetétele és szerkezete

5.3.3. A táplálkozási hálók tulajdonságai

5.4. A közösségek anyag- és energiaforgalma

5.4.1. A produkcióbiológia alapjai

5.4.2. Elton számpiramisa, biomassza- és energiapiramisok

5.4.3. Lindeman modellje

5.4.4. Az IBP kategóriái

5.4.5. Életközösségek produktivitása

5.5. A szukcesszió

5.5.1. Alapfogalmak és történeti megjegyzések

5.5.2. A szukcesszió táji, regionális és egyéb feltételei

<p

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.