x 

Élettani gyakorlatok

-25% Élettani gyakorlatok
Gyártó JATEPress
Szerkesztők: Toldi József – Varga Csaba
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerkesztők: Toldi József – Varga Csaba

Kiadás éve: 2013

ISBN 978 963 315 131 0 

Súly: 364 g

Egyéb információk: 224 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

I. BEVEZETÉS

I.1. A laboratóriumi munka rendje

I.2. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások

I.3. Az állatkísérletek etikai szabályai

I.4. Kísérleti műtéttani alapismeretek

I.4.1. Érzéstelenítés, altatás

I.4.2. Sebészeti műszerek és használatuk

II. A MŰSZERISMERET ALAPJAI

II.1. Ingerlők

II.2. Átalakítók, erősítők

II.3. Adatfeldolgozó és megjelenítő készülékek

III. SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK

III.1. Isosys

III.1.1. Alapbeállítások

III.1.1.1. Experiment Form kiválasztása

III.1.1.2. Channel Form

III.1.1.3. Printer Form

III.1.1.4. A Calibration menü

III.1.1.5. Acquisition menüpont

III.1.2. Analysis

III.1.2.1. Experiment Form

III.1.2.2. Channel Form

III.1.2.3. Printer Form

III.1.2.4. Start analysis

III.1.3. Az értékelés menete

III.2. Haemosys

III.2.1. Alapbeállítások

III.2.1.1. Experiment Setup

III.2.1.2. Channel Form

III.2.1.3. Marker Form

III.2.1.4. Printer Form

III.2.1.5. A Calibration menü

III.2.1.6. Acquisition

III.2.2. Analysis

III.2.2.1. Montage

III.2.2.2. Jelanalízis

III.2.2.3. Trend analízis

III.2.3. Az értékelés menete

III.3. Neurosys

III.3.1. Kiváltott potenciálok regisztrálása

III.3.1.1. Alapbeállítások

III.3.1.2. Kalibráció

III.3.1.3. Regisztrálás

III.3.2. EEG

III.3.2.1. Alapbeállítások

III.3.2.2. Kalibráció

III.3.2.3. Acquisition

III.3.2.4. Analízis

IV. A SEJTMEMBRÁN MŰKÖDÉSE

IV.1. Elméleti alapismeretek

IV.1.1. Az akciós potenciál

IV.1.2. Feszültségzár-módszer (Voltage-clamp)

IV.1.3. A folt-feszültségzár (Patch-clamp) módszer

IV.1.4. Egyenáram hatása az idegre

IV.1.5. A gerinces axonok osztályozása

IV.2. Kísérletek

IV.2.1. Preparálás

IV.2.2. Elektrotónus vizsgálata béka ideg-izom készítményen

IV.2.2.1. Anelektrotónus

IV.2.2.2. Katelektrotónus

IV.2.2.3. Extracelluláris akciós potenciálok elvezetése és a rostkomponensek szétválasztása

IV.3. Az axovacs program ismertetése

IV.3.1. Akciós potenciál szemléltetése

IV.3.2. Az abszolút és a relatív refrakter periódus szemléltetése

IV.3.3. Szuperingerlékeny periódus kimutatása

IV.3.4. Szelektív csatornablokkolók hatása az AP-ra

IV.3.5. Az ionkoncentrációk változásának hatása az AP-ra

IV.3.6. Voltage-clamp kísérletek

IV.3.6.1. Na+ és a K+ konduktancia változása különböző kommand potenciálokon

IV.3.6.2. A Na- és a K-ionáramok változása különböző kommand potenciálokon

IV.3.7. Patch-clamp kísérletek

V. AZ IZOMMŰKÖDÉS ÉLETTANA

V.1. Túlélő simaizom preparátumok vizsgálata

V.1.1. Elméleti alapismeretek

V.1.1.1. Patkány emésztőrendszerének felépítése és szabályozása

V.1.1.2. Csiganyelőcső (gyomor)

V.1.1.3. Törpeharcsa gyomor

V.1.1.4. Patkány uterus (méh)

V.1.2. Anyagok és eszközök

V.1.3. Preparálás

V.1.4. A mérőrendszer kalibrálása

V.1.5. A kísérlet menete

V.1.5.1. Emlősbél

V.1.5.2. Csiga nyelőcső

V.1.5.3. Harcsa gyomor

V.1.5.4. Patkány uterus

V.1.6. Az értékelés menete

V.1.7. Jegyzőkönyv

V.2. A mozgás és a perifériás idegrendszer élettana. Kísérletek harántcsíkolt vázizom készítményeken

V.2.1. Elméleti alapismeretek

V.2.1.1. Neuromuszkuláris szinapszis

V.2.1.2. Az összehúzódás lépései

V.2.1.3. Az elernyedés lépései

V.2.1.4. A mozgató véglemez működését gátló hatóanyagok

V.2.1.5. Az ideg-izom preparátum elektromos ingerlése során megfigyelhető jelenségek

V.2.1.6. K+ hatás vizsgálata

V.2.1.7. Ca++ hatás vizsgálata

V.2.1.8. Savak, ill. lúgok

V.2.1.9. D-tubokuranin-hatás vizsgálata

V.2.1.10. Sztrichnin hatásának megfigyelése inakt békán

V.2.2. Anyagok és eszközök

V.2.3. Preparálás

V.2.3.1. M. sartorius

V.2.3.2. M. gastrocnaemius-n. ischiadicus (ideg–izom preparátum)

V.2.4. A mérőrendszer kalibrálása

V.2.5. A kísérlet menete

V.2.5.1. A Ch kontrakúra vizsgálata, dózis-hatásgörbe felvétele

V.2.5.2. Az ideg–izom preparátum elektromos ingerlése során megfigyelhető jelenségek

V.2.5.3. Kálium kontrakúra vizsgálata

V.2.5.4. Ca-hiány vizsgálata

V.2.5.5. Sósav, tejsav hatásának vizsgálata

V.2.5 6. D-tubokuranin-hatás vizsgálata

V.2.6. Értékelés

V.2.6.1. Kémiai ágensek hatásának analízise

V.2.6.2. Elektromos ingerlés hatásának vizsgálata

V.2.7. Jegyzőkönyv

V.2.7.1. Kémiai ágensek hatásának analízise

V.2.7.2. Elektromos ingerlés hatásának vizsgálata

V.2.8. Példaregisztrátumok

VI. A TESTFOLYADÉKOK ÉLETTANA

VI.1. Vér 1.

VI.1.1. Elméleti alapismeretek

VI.1.1.1. A vérsejtsüllyedés sebességének mérése

VI.1.1.2. A vörösvérsejtek ozmotikus rezisztenciájának vizsgálata

VI.1.1.3. A vér és vérplazma relatív viszkozitásának mérése

<span style="font-size: 9pt; font-f

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk