x 

Fito(bio)remediáció

-25% Fito(bio)remediáció
Gyártó JATEPress
Szerző: Erdei László
2835 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Alcím: A környezet megtisztítása növényekkel

Szerző: Erdei László

Kiadás éve: 2015

ISBN 978 963 315 238 6

Súly: 427 g

Egyéb információk: 264 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

Előszó

Első rész: NÖVÉNYBIOLÓGIA (1–4. fejezetek)

1. fejezet. A növények védőmechanizmusai, stresszválaszok

1.1. Stresszfiziológiai alapfogalmak

1.2. Jelátvitel

1.3. Jelátvitel környezeti stressz alatt

2. fejezet. A növényi membrán-transzport mechanizmusok

2.1. A növényi ATP SZINTÁZ és ATPáz mechanizmusok.

Az elsődleges, elektrogén proton pumpa

2.1.1. A növényi H+-ATPáz típusai

2.1.2. A tp-pirofoszfatáz (H+-PPáz)

2.2. A másodlagos transzport

2.2.1. Diffúzió, transzporterek, csatornák

2.2.2. A gyökér kortex K+ transzport mechanizmusa

2.2.3. Redox rendszer(ek)

2.3. A fémion akkumuláció mechanizmusa

2.3.1. A CPx-ATPáz mechanizmusok

2.3.2. ABC és egyéb transzporterek

2.4. Hosszú távú transzport és anyagmegosztás a növényben

Irodalom

3. fejezet. A glutation és a kapcsolódó rendszerek szerepe abiotikus és biotikus stressz alatt. Metallotioneinek

3.1. A glutation-függő detoxifikálás

3.2. A glutation bioszintézise, szabályozása és a kapcsolódó rendszerek

3.3. A nehézfémek detoxifikálása: Fitokelatinok és metallotioneinek

3.3.1. A fitokelatinok

3.3.2. Metallotioneinek

3.4. A szerves szennyezőanyagok lebontása: a három-fázis modell

3.4.1. Transzformáció (I. fázis): a citokróm P450-dependens monooxigenázok

3.4.2. Konjugáció (II. fázis): a glutation S-transzferáz

3.4.3. Kompartmentáció (III. fázis)

Irodalom

4. fejezet. Kelátképző komponensek. Fitosziderofórok. A vas és alumínium mobilizálása és felvétele

4.1. természetes és mesterséges komplexképzők

4.2. A vas (Fe3+/Fe2+) felvételi mechanizmusai

4.2.1. Az I-es vasfelvételi mechanizmus (stratégia)

4.2.2. A II-es vasfelvételi stratégia

4.2.3. A vas homeosztázisa a sejtben

4.3. A fitosziderofórok szerepe más nehézfémek felvételében és transzlokációjában

4.4. Kelátképzők a gyakorlatban

4.5. Az alumínium tolerancia mechanizmusai növényekben

Irodalom

Második rész: TECHNOLÓGIA (5–15. fejezetek)

5. fejezet. A fito(bio)remediáció mint biotechnológia

5.1. A fito(bio)remediáció: környezetszennyező anyagok ártalmatlanítása növényekkel

5.2. A fitoremediáció technológiájának kiválasztása

5.2.1. A technológia fajtái

5.2.2. A technológia megválasztása

Irodalom

6. fejezet. Fitoextrakció, indukált fitoextrakció, fitobányászat

6.1. Kizáró, indikátor, hiperakkumulátor növények

6.2. A folyamatos fitoextrakció

6.3. Az indukált fitoextrakció

6.4. „Fitobányászat” (Phytomining)

6.4.1. Nikkel és arany

6.4.2. Az arany természetes akkumulációja

6.4.3. Kémiailag indukált aranyfelvétel növényekben

6.4.4. Arany nanorészecskék a növényekben

6.5. A nanorészecskék, mint toxikus és környezetszennyező anyagok

Irodalom

7. fejezet. A környezet szerves szennyezőanyagai és fito(bio)remediációjuk

7.1. Az összes kőolaj eredetű szénhidrogén (TPH) lebontása

7.2. Az aromás szénhidrogének lebontása

7.3. A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

7.4. Xenobiotikumok fitoremediációja

7.5. Gyógyszermaradványok: a felszíni vizek mikroszennyezése

Irodalom

8. fejezet. Fitovolatilizáció

8.1. Szelén a környezetben és a növényekben

8.2. Higanyszennyezés

8.3. Az arzén (As) szennyezés volatilizációja

8.4. Az illékony komponensek fitovolatizációja

Irodalom

9. fejezet. Rizoszféra bioremediáció

9.1. A rizoszféra

9.2. A rizoszféra mikrobiális flóráját befolyásoló tényezők

9.3. Mikroorganizmusok a szennyezett környezetben

9.4. Esettanulmány: a mártélyi Tisza-holtág iszapremediációja

9.4.1. Kísérleti területünk leírása

9.4.2. A rizoszféra

9.4.3. A pozitív rizoszféra effektus

9.4.4. A rizoszféra baktériumok szerepe terepi viszonyok között

9.4.5. A mártélyi kísérleti telep eredményei

9.4.6. A szennyezett növényanyagot égető technológiai rendszer

Irodalom

10. fejezet. Rizofiltráció (gyökérzónás szennyvíztisztítás)

10.1. Általános jellemzés

10.2. A rendszerek technikai leírása

10.2.1. Szabad vízfelszínű nedves élőhely

10.2.2. A felszín alatti horizontális átfolyású (gyökérzónás) nedves élőhely

10.2.3. A felszín alatti vertikális átfolyású rendszer és technikai jellemzői

10.2.4. Hibrid rendszer alkalmazása: a szennyvíztisztítás szakaszai

10.3. Esettanulmány képekben: Telepített nedves élőhely a Negev-sivatagban, Neot Smadar Kibbutz, Izrael (210 lakó).

Irodalom

11. fejezet. Élőgépek (Living Machines)

11.1. Általános fogalmak

11.2. Az élő technológia tervezése és komponensei

11.3. A nem élő technológia

11.4. Egyéb élőgép konstrukció

11.5. Egy kis vízanalitika

Irodalom

12. fejezet. Radionuklid szennyeződés fitoremediációs lehetőségei

12.1. bevezetés: fizikai, biológiai és effektív felezési idő

12.2. A 137C és 90Sr szennyeződés

12.3. Uránszennyeződés

Irodalom

13. fejezet. Környezet-helyreállítás, termővé tétel, fitostabilizáció

13.1. Alapfogalmak, mintavétel

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.