x 

Genetika BS

-25% Genetika BS
Gyártó JATEPress
Szerzők: Maróy Péter – Török Tibor
2835 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Szerző: Maróy Péter– Török Tibor

Kiadás éve: 2009

ISBN 978 963 306 003 2

Súly: 460 g

Egyéb információk: 284 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

TARTALOM

01. fejezet: BEVEZETÉS

A genetika tárgya

A genetika szerepe az emberiség haladásában

A genetika hozzájárulása biológiai tudásunkhoz

A genetikai információ áramlása a sejtben

Mi befolyásolja az élőlények tulajdonságait?

A genetikai vizsgálatok fő módszerei

Összefoglalás

Genetika meghatározottság

Környezeti meghatározottság

02. fejezet: A DNS SZERKEZETE ÉS REPLIKÁCIÓJA

A transzformáció felfedezése

Az RNS is lehet örökítőanyag

A DNS építőkövei

A Watson-Crick DNS modell

A replikáció problémái

A szemikonzervatív replikáció bizonyítékai

A replikációs villa

Események a replikációs villában

A DNS replikáció enzimei

A gördülő gyűrű replikáció

03. fejezet: A GENETIKA SZÜLETÉSE, MENDEL TÖRVÉNYEI

Mendel előtt

Mendel kísérletei

A genetikai kísérletek helyes tervezése

A Mendel első törvényéhez vezető kísérletek

Valószínűség-számítási alapok

Szakkifejezések

A Mendel második törvényéhez vezető kísérletek

Számolási módok a genetikában

04. fejezet: A MENDELI TÖRVÉNYEK ALKALMAZÁSAI

Családfaelemzés

Ikervizsgálatok

Örökbefogadottakkal végzett vizsgálatok

Családfavizsgálat

Domináns fenotípusú öröklődési mintázat a családfában

A recesszív fenotípus öröklődési mintázata a családfában

Polimorfizmus

A populációkban a heterozigóták ritkák

05. fejezet: AZ ÖRÖKLŐDÉS KROMOSZÓMA ELMÉLETE

A kromoszómák szerepe a nem meghatározásban

Az ivari kromoszómák szerepe a nem meghatározásban

A nemi kromoszómák szerepe a muslicában

Az ember férfi-meghatározó génje

Az androgén-érzéketlenségi szindróma

Nemhez kötött jellegek

A cikkcakk öröklésmenet

Nemhez kötött jellegek öröklődési mintázata pedigrékben

A dózis kompenzáció

A kromoszómaelmélet

A kromoszómaelméletet bizonyító kísérlet

06. fejezet: A MITÓZIS ÉS A MEIÓZIS ESEMÉNYEI GENETIKAI SZEMSZÖGBŐL

A mitózis

A meiózis

Az interkromoszómális és intrakromoszómális rekombináció

Az állatok, növények és gombák életciklusa

07. fejezet: LÁTSZÓLAGOS ELTÉRÉSEK A MENDELI SZABÁLYOK ALÓL

A dominanciaviszonyok változatai

Letális allélok

A fenotípus függ a környezeti hatásoktól és a genetikai háttértől

Génkölcsönhatások

08. fejezet: KAPCSOLTSÁG, GÉNTÉRKÉPEZÉS

Rendhagyó számarányok a mendeli keresztezésekben

A rendhagyó számarányok magyarázata

A kapcsoltság megállapítása

Géntérképezés

Genetikai jelölések

Hárompontos térképezés

Az RF és a valódi géntávolság összefüggése

A χ2 próba

09. fejezet: A REKOMBINÁCIÓ MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI

Homológ rekombináció

Rekombináció molekuláris modellje

Rekombináció szomatikus sejtekben

10. fejezet: A PONTMUTÁCIÓK SAJÁTOSSÁGAI

A szomatikus és csíravonal mutációk

A mutációk véletlenszerűsége

Mutációk csoportosítása fenotípusuk szerint

Mutációk csoportosítása a géntermékre gyakorolt hatás alapján

Mutációk kimutatása haploidokban

Mutációk kimutatása diploidokból

Mesterségesen kiváltott mutációk kimutatása

11. fejezet: A MUTÁCIÓK KELETKEZÉSÉNEK ÉS A HIBÁK JAVÍTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI

A mutációk molekuláris természete

A mutációk hatása a géntermékre

A mutációk okai

Az Ames-teszt

DNS-javító mechanizmusok, a repair

A DNS-javítás általános mechanizmusa

12. fejezet: KROMOSZÓMÁK MORFOLÓGIÁJA ÉS SZERKEZETI MUTÁCIÓI

13. fejezet: KROMOSZÓMASZÁM MUTÁCIÓK

Monoploidok

Poliploidok

Aneuploidia

Szomatikus genomváltozások az egyedfejlődés során, szövetspecifikus ploiploidia, politénia

14. fejezet: REKOMBINÁCIÓ PROKARIÓTÁKBAN

A baktériumok tenyésztése

Az Escherichia coli, genetikai modell rendszer

A konjugáció

A perctérkép

Finomtérképezés konjugációval

Transzformáció

15. fejezet: FÁG GENETIKA

Az általános transzdukció: baktériumok térképezése fágok segítségével

A λ fág életmódja és a speciális transzdukció

16. fejezet: A GÉN SZERKEZETÉNEK FELTÁRÁSA

A rekombináció egysége a génnél kisebb

A mutáció egysége a génnél kisebb

A gén funkcionális egysége a cisztron

17. fejezet: A GENOTIPUS ÉS A FENOTIPUS KAPCSOLATÁNAK MOLEKULÁRIS ÉRTELMEZÉSE

Garrod megfigyelései: egy gén egy anyagcserelépést határoz meg

Beadle és Tatum eredményei: egy gén egy enzimet határoz meg

A fehérjék szerkezete

Hogan határozzák meg a gének a fehérjéket?

A gén és a fehérje kolinearitása (egymásnak megfelelő lineáris sorrendje)

A dominanciaviszonyok és fenotípusok értelmezése a fehérjeszerkezet alapján

Teljes dominancia

Haplo-elégtelenség

Nem teljes dominancia

Hőérzékeny allélok

Komplementáció

18. fejezet: A TRANSZKRIPCIÓ ÉS A TRANSZLÁCIÓ MECHANIZMUSA

Az RNS szerke

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk