x 

Növényélettan

-25% Növényélettan
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Erdei László
3071 Ft
4095 Ft
Kedvezmény-1024 Ft
Ár / kg:

Alcím: Növekedés- és fejlődésélettan

Szerkesztő: Erdei László

Kiadás éve: 2004 (a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvpályázaton nyertes munka)

Változatlan kiadás: 2008, 2011, 2013

ISBN 978 963 482 668 2

Súly: 586 g

Egyéb információk: 368 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

1. ENDOGÉN FAKTOROK ÁLTAL INDUKÁLT JELÁTVITEL ÉS GÉNEXPRESSZIÓ NÖVÉNYEKBEN

1.1. A génexpresszió

1.1.1. Az eukarióta gén és mRNS szerkezete

1.1.2. Az mRNS érési folyamata

1.1.3. A transzkripció szabályozása

1.1.3.1. A génexpresszió szabályozása

1.1.3.2. A transzkripció szabályozása; cisz- és transz-ható faktorok

1.2. Jelek, receptorok és jelátvitel

1.2.1. Bevezetés

1.2.2. Jelátvitel prokarióta szervezetekben

1.2.3. Jelátvitel eukarióta szervezetekben

1.2.3.1. A jelérzékelés és jelátvitel mechanizmusa

1.2.3.2. A kalcium szerepe a jelátvitelben

1.2.3.3. A Ca2+-függő proteinek aktiválása

1.2.3.4. Peptid jelmolekulák és receptoraik

1.2.3.5. Egyéb jelmolekulák és jelzőrendszerek

2. FÉNYINDUKÁLT JELÁTVITELI FOLYAMATOK ÉS GÉNEXPRESSZIÓ NÖVÉNYEKBEN

2.1. A vörös fény receptora: a fitokróm rendszer

2.1.1. A fény direkt hatása a növények növekedésére és fejlődésére

2.1.2. A fitokróm rendszer

2.1.2.1. A fitokróm apoprotein és a kromofór csoport jellemzése

2.1.2.2. A fitokróm lokalizációja a szövetben és sejtekben

2.1.2.3. A fitokróm által szabályozott folyamatok

2.1.2.4. A fitokrómszint szabályozása

2.1.3. A fényhatás gyors mechanizmusa

2.1.4. A fitokróm által szabályozott génexpresszió

2.1.5. A fotomorfogenezis gyakorlati vonatkozásai

2.1.5.1. A fitokróm segíti a növényeket a változó fényviszonyokhoz való alkalmazkodásban

2.1.5.2. A szomszéd növény és az egyedsűrűség érzékelése

2.1.5.3. A csírázás szabályozása

2.2. A kékfény-receptor: a kriptokróm rendszer

2.2.1. A kék fény receptorai

2.2.1.1. A kriptokrómok, a fotomorfogenezis receptorai

2.2.1.2. A fototropin, a fototropizmus receptora

2.2.1.3. A zeaxantin-violaxantin rendszer: a sztómamozgás kékfény-regulációja

2.2.2. Az UV sugárzás hatása a növekedés-fejlődésre

3. A NÖVEKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS VONÁSAI

3.1. A növekedés

3.1.1. A növekedés és fejlődés fogalma

3.1.2. A növekedés lokalizációja térben és időben

3.1.3. A növekedés mértéke és sebessége

3.1.4. A növekedés matematikai elemzése

3.1.5. A növekedés kinematikai elemzése

3.1.6. A növekedési folyamatokat meghatározó sejtalkotók

3.2. A differenciálódás

3.2.1. A differenciálódás fogalma és szabályozása

3.2.2. A differenciálódás mintázatának kialakulása

3.3. Morfogenezis

3.3.1. Embriogenezis

3.3.2. A gyökér morfogenezise

3.3.3. A hajtás morfogenezise

3.3.4. Regeneráció

3.3.5. A korreláció szerepe a morfogenezisben

3.4. A növekedés és fejlődés intercelluláris szabályozása. Növényi hormonok

3.4.1.Növényi hormonok, növényi növekedésszabályozók

3.4.2. Módszerek a növényi hormonok szerepének tanulmányozására

4. AUXINOK

4.1. Az auxin fogalma és felfedezése

4.2. A növényekben előforduló legfontosabb szabad és kötött auxinok és kimutatásuk

4.3. Az IES anyagcseréje

4.3.1. Az IES bioszintézise

4.3.2. Az IES enzimes lebontása

4.3.3. Az IES konjugátumok keletkezése és élettani szerepe

4.4. Az auxintranszport

4.4.1. Az IES eloszlása és szállítása

4.4.2. Az auxintranszport mechanizmusa

4.5. Szintetikus auxinok, antiauxinok

4.6. Az auxinok szerkezete és hatása

4.6.1. Az auxinok szerkezete és hatása közötti összefüggések

4.6.2. Auxinkötő fehérjék előfordulása. Az IES receptor szerkezete és a kétpontos kötődés kapcsolata

4.7. Az auxin fiziológiai hatásai

4.7.1. Az auxin szerepe a megnyúlásos növekedés indukciójában

4.7.1.1. A koleoptil és a szár megnyúlásos növekedése

4.7.1.2. Az auxin szerepe a koleoptil és a szár megnyúlásában

4.7.1.3. A „savas növekedés” (acid growth) teória

4.7.1.4. Az auxin hatása a génexpresszióra

4.7.1.5. A gyökerek megnyúlásos növekedése

4.7.1.6. A levelek kiterjedése

4.7.2. A tropizmust az auxin újraelosztása okozza

4.7.2.1. A tropizmusokról általában

4.7.2.2. Gravitropizmus

4.7.2.3. A gravitropizmus mechanizmusa

4.7.2.4. Fototropizmus

4.7.3. A vaszkuláris elemek differenciálódásának szabályozása

4.7.4. Az auxin szerepe az apikális dominanciában

4.7.5. Az auxin serkenti a laterális és a járulékos gyökerek képződését

4.7.6. Az auxin késlelteti a levél leválását (az abszcissziót)

4.7.6.1. A abszcissziós zóna kialakulása

4.7.6.2. Az abszcisszió hormonális szabályozása

4.7.7. Az auxin szabályozza a termés fejlődését

4.7.7.1. A termés kialakulása

4.7.7.2. A termés növekedése

4.7.7.3. Az auxin szerepe a termés növekedésében

4.7.7.4. Az érés előtti terméshullás

4.7.7.5. Partenokarpia

4.8. Auxinok alkalmazása a kert- és mezőgazdaságban

5. GIBBERELLINEK

5.1. A gibberellinek felfedezésének története

5.2. A gibberellinek előfordulása

5.3. A gibberellinek kémiai szerkezete és bioszintézise

5.3.1. Szerkezet és aktivitás viszonya

5.4. A gibberellinek szállítása

5.5. Az endogén gibberellinszint szabályozásának tényezői

5.6. A gibberellinek kimutatása

5.7. A gibberellinek fiziológiai hatásai

<span style="font-size: 9p

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk