x 

Növényélettani gyakorlatok

-25% Növényélettani gyakorlatok
Gyártó JATEPress
Szerzők: Csiszár Jolán, Köves Erzsébet, Nagy Mária, Pécsváradi Attila, Szabó Margit, Tari Irma, Zsoldos Ferenc, valamint Horváth Gábor
1654 Ft
2205 Ft
Kedvezmény-551 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Csiszár Jolán, Köves Erzsébet, Nagy Mária, Pécsváradi Attila, Szabó Margit, Tari Irma, Zsoldos Ferenc, valamint Horváth Gábor

Kiadás éve: 2010

ISBN 315 978 000119 0

Súly: 398 g

Egyéb információk: 246 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. kísérlet

Invertáz aktivitás indukció GA3 hatására

2. kísérlet

Növényi indolvegyületek kivonása, rétegkromatográfiás szétválasztása és azonosítása

3. kísérlet

Borsó epikotil szövetek IES-oxidáz aktivitásának vizsgálata

4. kísérlet

Avena koleoptil-szekció teszt

5. kísérlet

Dikonirt hatása kultúrnövények növekedésére és fejlődésére

6. kísérlet

Gibberellinek kivonása és kromatográfiás elválasztása

7. kísérlet

Saláta hipokotil-teszt

8. kísérlet

Levélöregedési teszt a citokininek kimutatására

9. kísérlet

Citokininek hatása dohány-kallusz szövetek növekedésére

10. kísérlet

Abszcizinsav hatása Commelina communis epidermisz sztómamozgására

11. kísérlet

2,4-D és CoCl2 hatásának vizsgálata borsó szárszegmentek etiléntermelésére

12. kísérlet

Kallusz indukció és fenntartás sárgarépa karógyökérből

13. kísérlet

Búza szövetkultúra készítése

14. kísérlet

Fokföldi ibolya (Saintpaulia ionantha Wendl) mikroszaporítása in vitro organogenezis útján

15. kísérlet

Mezofillum protoplasztok izolálása Nicotiana plumbaginifolia levélből

16. kísérlet

Protoplaszt fúzió

17. kísérlet

Kísérletek az Agrobacterium – növényi sejt transzformációs rendszerben

18. kísérlet

DNS tisztítás növényi szövetekből

19. kísérlet

Különböző fényintenzitáson nevelt növények pigmenttartalmának vizsgálata

20. kísérlet

Kloroplasztiszok izolálása és az in vitro Hill-reakció

21. kísérlet

A fotoszintézis során képződött szaharóz mennyiségi meghatározása

22. kísérlet

A fotoszintézis során képződött oxigén meghatározása Winkler módszerével

23. kísérlet

Széndioxid beépülés tanulmányozása

24. kísérlet

A termolumineszencia (TL) mérése

25. kísérlet

Differencia spektroszkópia

26. kísérlet

Uborka gyökérszegmentek légzésének mérése oxigénelektróddal: a citokróm út, az alternatív út és a maradék légzés meghatározása

27. kísérlet

Aszkorbinsav-oxidáz aktivitás meghatározása

28. kísérlet

A polifenoláz és peroxidáz aktivitásának együttes mérése

29. kísérlet

Vízpotenciál megállapítása szövethengerek méretváltozása alapján

30. kísérlet

Vízpotenciál megállapítása refraktométerrel

31. kísérlet

Sejtek ozmózisos potenciáljának megállapítása plazmometriás módszerrel

32. kísérlet

Sejtek ozmózisos potenciáljának megállapítása határplazmolízissel

33. kísérlet

A vízpotenciál mérése nyomáskamra módszerrel

34. kísérlet

Transzspiráció és sztómarezisztencia meghatározása diffúziós porométerrel

35. kísérlet

A sejtmembrán permeabilitására ható tényezők vizsgálata

36. kísérlet

Tiokarbamát herbicidek membránkárosító hatásának kimutatása betacianin teszttel

37. kísérlet

Membránhoz kötött ATPáz aktivitásának meghatározása

38. kísérlet

Transzmembrán elektrontranszport vizsgálata vassal optimálisan ellátott és vashiányos csíranövényekben

39. kísérlet

Különböző növényfajok vashasznosításának összehasonlítása

40. kísérlet

Makro- és mikroelemek hiánytüneteinek kimutatása uborkán

41. kísérlet

Gyökerek bromidion felvétele az idő függvényében

42. kísérlet

A bromid anion felvételi kinetikájának vizsgálata

43. kísérlet

A pH hatása az ammóniumionok felvételére

44. kísérlet

In vivo nitrát-reduktáz aktivitás mérése

45. kísérlet

A gyökér K+ felvételének mechanizmusa és szabályozása

46. kísérlet

Biológiailag aktív vegyületek hatása a gyökerek ionfelvételére

47. kísérlet

Herbicidek fitotoxikus hatásának pH-tól való függése

48. kísérlet

Fehérjemeghatározás Lowry módszerrel

49. kísérlet

Fehérjetartalom meghatározása Bradford-módszerrel

50. kísérlet

A szacharóz enzimatikus hidrolízisének vizsgálata

51. kísérlet

A keményítő enzimes lebontásának vizsgálata

52. kísérlet

Az amilázok jelenlétének kimutatása csírázó magvakban

53. kísérlet

A növényi szövetek szabad aminosavainak kvalitatív és félkvalitatív meghatározása papírkromatográfiás eljárással

54. kísérlet

A „prolin-próba” vízhiány kimutatására

55. kísérlet

Antociánok és betaciánok színének és fényabszorpciójának függése a pH-tól

56. kísérlet

Virágok festékanyagainak szétválasztása papírkromatográfiával

57. kísérlet

Nikotintartalom meghatározása

<sp

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk