x 

Növényi sejtbiológia

-25% Növényi sejtbiológia
Gyártó JATEPress
Szerzők: Laskay Gábor - Mihalik Erzsébet
1181 Ft
1575 Ft
Kedvezmény-394 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Laskay Gábor – Mihalik Erzsébet

Kiadás éve: 2008

ISBN 315 978 000 110 7

Súly: 266 g

Egyéb információk: 160 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. A NÖVÉNYI SEJTBIOLÓGIA ALAPJAI

1. A sejt mint a struktúra és funkció egysége

2. A növényvilág általános jelentősége

3. A növényi test sejtes szerveződése

4. A növényi sejtbiológia története

II. A NÖVÉNYSEJTEK FELÉPÍTÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

III. A NÖVÉNYSEJTEK ÉS A VÍZ

1. A víz sejtbiológiai szerepe

2. A víz fizikai-kémiai tulajdonságai

3. Szabadenergia, kémiai potenciál, vízpotenciál

4. Ozmózis

5. Turgornyomás

6. Plazmolízis

IV. AZ ÉLET SZÍNTERE: A CITOPLAZMA

1. A citoplazma összetétele és fizikai-kémiai állapota

2. Az ionikus homeosztázis

3. Ozmotikus viszonyok és az élő sejt stratégiája

4. Az élő állapot sejtbiológiai kritériumai

V. A MEMBRÁNFOLYAMATOK ALAPJAI

1. A biológiai membránok elválasztó funkciója

A. A biológiai membránok szerveződésének alapjai

B. A biológiai membránok dinamikai sajátságai

C. A biológiai membránok áteresztőképessége (permeabilitása)

D. A biológiai membránok elektromos tulajdonságai

2. A biológiai membránok összekötő funkciója

A. A membrán-transzport folyamatok alapjai

B. A membrán-transzport folyamatok osztályozása

VI. A MEMBRÁNFOLYAMATOK SAJÁTOSSÁGAI NÖVÉNYSEJTEKBEN

1. A plazmalemma

2. A tonoplaszt

3. A plazmodezmák és a szimplaszt

VII. A NÖVÉNYSEJTEK BELSŐ MEMBRÁNRENDSZERE

1. Az endoplazmatikus retikulum

2. A Golgi apparátus

VIII. A SEJTFAL ÉS AZ APOPLASZT

1. A sejtfal összetétele

2. A sejtfal funkciói

IX. A VAKUOLUM

1. A vakuolum keletkezése (vakuolizáció)

2. A sejtnedv és összetétele

3. A vakuolum funkciói

X. A NÖVÉNYSEJTEK CITOSZKELETÁLIS RENDSZERE ÉS A SEJTOSZTÓDÁS

1. A citoszkeleton felépítése növénysejtekben

2. A plazmamozgások

3. A sejtciklus és a sejtosztódás

4. A citoszkeleton szerepe növénysejtek osztódásában

XI. AZ ENERGIA (ATP) GYÁRTÁSA: MITOKONDRIUM ÉS KLOROPLASZTISZ

1. A bioenergetika alapjai

2. A mitokondrium bioenergetikája

3. A plasztiszok

4. A kloroplasztisz felépítése magasabbrendű növényekben

5. A fényenergia „megkötésének” alapjai, a kloroplasztisz bioenergetikája

XII. TÁJÉKOZÓDÁS SEJTSZINTEN: SZIGNÁL-TRANSZDUKCIÓ NÖVÉNYSEJTEKBEN

1. Specifikus ligand-receptor interakción alapuló növényi szignál-transzdukció

2. Nem specifikus jelek transzdukciója: környezeti hatások érzékelése

XIII. A NÖVÉNYI MOZGÁSOK SEJTBIOLÓGIAI ALAPJAI

1. A növényi mozgások: sejtszintű események

2. A megnyúlásos növekedés és a növekedési mozgások

3. A turgorállapot megváltozásán alapuló mozgások

XIV. A NÖVÉNYSEJTEK ÖREGEDÉSE ÉS HALÁLA

XV. A NÖVÉNYEK SZÖVETALKOTÓ SEJTTÍPUSAINAK JELLEMZÉSE

1. Osztódó szövetek, merisztémák sejtjei

2. A bőrszövet sejtjei

3. Az alapszövet (parenchima) sejtjei

4. Spórák, pollenek

FÜGGELÉK

1. gyakorlat: A plazmolízis

2. gyakorlat: Felületaktív anyagok membránkárosító hatása

3. gyakorlat: Rotációs plazmamozgás

4. gyakorlat: A hajtás epidermisz sejtjei, sztómák

5. gyakorlat: A hajtás epidermisz szőrképletei

6. gyakorlat: A rizodermisz

7. gyakorlat: Az epidermisz sejtek kristályai, plasztiszai

8. gyakorlat: Parenchima vagy valódi alapszövet sejtjei

9. gyakorlat: Szilárdító (mechanikai) alapszövet sejtjei

10. gyakorlat: A szállítószövetek sejtjei

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk