x 

Összehasonlító állatszervezettani előadások 2.

-25%
Gyártó JATEPress
Szerzők: Bagyánszki Mária – Fekete Éva
1654 Ft
2205 Ft
Kedvezmény-551 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Bagyánszki Mária – Fekete Éva

Kiadás éve: 2017

ISBN 978 963 315 192 1

Súly: 200 g

Egyéb információk: 116 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Előszó

Tartalomjegyzék

AZ IDEGSZÖVET

A neuron általános szerveződése

Neurocitológia

A neuronok morfológiája

Axonális transzport

A neuronális jeltovábbítás elektrofiziológiája

A szinapszis

A kémiai szinapszis szervezete

A szinapszisok funkciója

A depolarizáció

A hiperpolarizáció

A sejtek megváltozott érzékenysége

A mielinizáció

Az idegszöveg működési egysége a reflexív

A GERINCES ÁLLATOK IDEGRENDSZERÉNEK SZERVEZŐDÉSE

A gerincvelő

A gerincvelői pályák

A gerincvelői idegek szerveződése

Az agyvelő általános jellemzése

A kisagykéreg szerveződése

Az agytörzs és a köztiagy szerveződése

A neokortex szerveződése

AZ IDEGRENDSZER TÖRZS- ÉS EGYEDFEJLŐDÉSE

A dorzo-ventrális inverzió (Étienne Geoffroy Saint Hilaire)

Az agykamrák alakulása a gerinces állatokban

A neuronális indukció, az idegrendszer mintázatának kialakulása

Milyen korai szignalizációs események indítják el az idegrendszer fejlődését?

A sejtdifferenciálódásért felelős indukciós jelek

A Spemann-Mangold kísérlet

A velőcső dorzo-ventrális mintázatának kialakításában szerepet játszó jelmolekulák

A ventrális velőcső mintázatának kialakítása

Hogy működik a SHH rendszer?

Hogyan történik a neuronok meghatározása a rosztro-kaudális tengely mentén?

A Hox gének szerepe az utóagy szegmentációjában

A középagy mintázatának kialakulását szabályozó molekuláris jelek a középagy-utóagy határán kialakuló neurális organizáló központból jönnek

A fejlődő előagy is tagolt rosztro-kaudális irányban

Különböző sejtvándorlási törvényszerűségek az idegrendszer fejlődése során

A gerincvelő és a nyúltvelő szerveződése

A cerebellum szerveződése

A cerebrum szerveződése

A dúclécsejtek vándorlása

A SZOMATOMOTOROS RENDSZER SZERVEZŐDÉSE A GERINCES ÁLLATOK IDEGRENDSZERÉBEN

A gerincvelő

Az agytörzs

A szomatomotoros működés agykérgi szabályozása

Bazális ganglionok

A cerebellum szerepe a szomatomotoros szerveződésben

AZ AUTONÓM IDEGRENDSZER

Az autonóm reflexek

A kardiovaszkuláris reflex

Az okuláris reflexek

A mirigyreflexek

A gasztrointesztinális reflexek

Az urogenitális reflexek

A hipotalamusz szerepe az autonóm idegrendszer, az endokrin rendszer és a viselkedés koordinációjában

A hipotalamikus magcsoportok

A hipotalamusz szerepe az endokrin szabályozásban

A SZENZOROS RENDSZEREK SZERVEZŐDÉSE

Alapelvek

NEUROENDOKRIN SZABÁLYOZÁS AZ ÁLLATVILÁGBAN

Szinaptikus, endokrin, parakrin és autokrin szekréció

A hipotalamo-hipofizeális rendszer anatómiája

Az oxitocin és a vazopresszin / antidiuretikus hormon (ADH)

A tobozmirigy (corpus pineale / epiphysis)

A mellékvese (gl. suprarenalis)

A mellékvese szerepe a stresszválasz kialakításában

A só- és vízháztartás hormonális szabályozása

A renin-angiotenzin rendszer

Pitvari vagy atriális nátriuretikus peptid

A pajzsmirigy (gl. thyreoidea)

A mellékpajzsmirigy (gl. parathyreoidea)

A hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-féle szigetei

A növekedés hormonális szabályozása

A gonádok: a here és a petefészek endokrin funkciói

A here endokrin funkciója

A petefészek endokrin működése

Az ösztrogének szintézise

Az ösztrogének hatása

A progeszteron szintézise

A placenta endokrin funkciója

Az emlőmirigy működésének endokrin szabályozása

A bélcsatorna diffúz neuroendokrin rendszere

Felhasznált irodalom

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk