x 

Bevezetés az atomfizikába

-25% Bevezetés az atomfizikába
Gyártó JATEPress
Szerzők: Hevesi Imre - Szatmári Sándor
2835 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Alcím: Héjfizika

Szerző: Hevesi Imre  Szatmári Sándor

Kiadás éve: 2013 (változatlan utánnyomás)

ISBN 978 963 315 114 3

Súly: 726 g

Egyéb információk: 444 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

A. AZ ANYAG ATOMOS SZERKEZETE

1. Az atomfogalom kialakulása és az atomok létezésének bizonyítékai

2. Az atomok tömege

(a) A relatív atomtömeg és a relatív molekulatömeg

(b) A moláris tömeg és a moláris térfogat

3. Az Avogadro-állandó meghatározása

(a) Az NA meghatározása a „leülepedési” vagy szedimentációs egyensúly alapján

(b) Az NA meghatározása a Brown-féle mozgás alapján

(c) Az NA meghatározása radioaktivitás alapján

(d) Az NA meghatározása elektrolízis alapján

4. Az atomok nagysága

(a) Az atomok nagyságának meghatározása az NA Avogadro-állandó segítségével

(b) Az atomok nagyságának meghatározása a „saját térfogatból”

(c) Az atomok nagyságának meghatározása ütközési hatáskeresztmetszetből

(d) Az atomok nagyságának meghatározása a közepes szabad úthosszból

(e) Az atomok nagyságának meghatározása a röntgensugaraknak kristályokon történő diffrakciója alapján

(f) Megjegyzés az atomok „nagyságáról” és „láthatóságáról”

B. AZ ELEKTROMOSSÁG „ATOMOS SZERKEZETE”; ELEKTRONOK ÉS IONOK

5. Az elemi töltés; az elektron

(a) Az elektrolízis törvényei és az elektromosság atomos szerkezete

(b) A katódsugarak és az elektron

(c) Az elemi töltés meghatározása

(d) Az elektron töltésének meghatározása az elektronemisszió zajából

6. Az elektron fajlagos töltése

(a) Az elektron mozgása elektromos és mágneses terekben

(b) Az elektron fajlagos töltésének kísérleti meghatározása

7. Az elektron tömege

(a) Az elektron tömegének függése a sebességtől

(b) A tömeg és az energia közötti kapcsolat

(c) Néhány megjegyzés az elektron fogalmával kapcsolatban

8. Az ionok fajlagos töltésének meghatározása; tömegspektroszkópok

(a) Csősugarak: A Thomson-féle parabolamódszer

(b) Tömegspektroszkópok

9. Izotópok

(a) Az elemek izotóp összetétele

(b) Az izotópok szétválasztása, illetve dúsítása

C. AZ ATOM SZERKEZETE; AZ ELSŐ ATOMMODELLEK

10. A Thomson-féle atommodell

11. Elektronok áthaladása vékony fémlemezeken és gázokon

12. Az α-részecskék szóródása

(a) Az α-részecskék

(b) Az α-részecskék szóródása vékony fémlemezeken

13. A Rutherford-féle szórási formula levezetése

(a) A J szórási szög és a b ütközési paraméter kapcsolata

(b) A D vastagságú vékony fólián áthaladó α-részecskék szóródása; a Rutherford-féle formula

14. A Rutherford-féle szórási formula kísérleti igazolása

(a) A szórási törvényben megadott függvénykapcsolat helyességének kísérleti igazolása

(b) A Ze magtöltés, illetve a Z magtöltésszám meghatározása

(c) További kísérleti eredmények; az atommag

15. A A Rutherford-féle atommodell

D. A SUGÁRZÁS KVANTUMOS TERMÉSZETE; A FOTONOK

16. A hőmérsékleti sugárzás

(a) Kvalitatív tapasztalatok

(b) Sugárzási egyensúly üregben

(c) A sugárzás intenzitása

(d) Elektromágneses hullámok az üregben

(e) Kirchhoff-törvénye

(f) Az abszolút fekete test

(g) A fekete sugárzás törvényei

17. A Planck-féle sugárzási törvény

(a) A Planck-féle sugárzási formula

(b) A fekete sugárzás „résztörvényeinek” levezetése a Planck-féle sugárzási törvényből

(c) A Planck-féle formula Einsteintől származó levezetése

(d) Nem fekete testek sugárzása

(e) A sugárzási törvények alkalmazása magas hőmérsékletek mérésére

18. A fényelektromos hatás (fotoeffektus)

(a) Kísérleti eredmények

(b) A fénykvantum (foton) hipotézis

(c) Az Einstein-egyenlet kísérleti igazolása

(d) Néhány további megjegyzés a fotoeffektusról*

19. A röntgensugárzás     

(a) A röntgensugarak; előállításuk és néhány tulajdonságuk

(b) A röntgensugárzás összetétele

(c) A fékezési röntgensugárzás keletkezésének mechanizmusa

(d) A Planck-állandó meghatározása

(e) A fény korpuszkuláris természetét igazoló további kísérletek

20. A Compton-effektus

(a) A Compton-effektus; kísérleti eredmények

(b) A Compton-effektus értelmezése

(c) A röntgenfotonok által meglökött elektronok

21. A fénynyomás

(a) A fénynyomás hullámelméleti értelmezése

(b) A fénynyomás fotonelméleti értelmezése

(c) A fénynyomás nagysága

22. A fény kettős természete

(a) A fény hullám- és fotonelmélete

(b) A fény hullám- és fotonelméletének összeegyeztetésére irányuló próbálkozások

E. A BOHR- ÉS A BOHR-SOMMERFELD-FÉLE ATOMMODELL

23. A Bohr-féle atommodell

(a) A Bohr-féle posztulátumok

(b) A Bohr-féle posztulátumok igazolása Franck és Hertz elektronütközési kísérleteivel

24. A hidrogénatom optikai spektruma

(a) Az optikai spektrumokról általában

(b) A hidrogénatom spektrumának fő kísérleti törvényszerűségei

25. A hidrogénatom Bohr-féle elmélete

(a) A hidrogénatom elemi elmélete a Bohr-modell szerint

(b) A H-atom színképének értelmezése a Bohr-elmélettel

(c) A hidrogénszerű ionok spektruma

(d) A mag mozgásának tekintetbevétele a Bohr-modellben

26. A Bohr-Sommerfeld-féle hidrogénatom modell

(a) A Bohr-modell Sommerfeldtől származó továbbfejlesztése

(b) Az energiaelfajulás feloldása a relativisztikus tömegváltozás révén

27. A Bohr-Sommerfeld-féle elmélet korlátai

(a) A Bohr-Sommerfeld-féle elmélet jelentősége és hiányosságai

(b) A Bohr-féle korreszpondencia elv

(c) A Rydberg-atomok

F. ANYAGHULLÁMOK; A RÉSZECSKÉK KETTŐS TERMÉSZETE

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.