x 

Elméleti mechanika

-25% Elméleti mechanika
Gyártó JATEPress
Szerzők: Gyémánt Iván - Nagy-Gál Katalin
1890 Ft
2520 Ft
Kedvezmény-630 Ft
Ár / kg:

Alcím: Előadás jegyzetek

Szerzők: Gyémánt Iván – Nagy-Gál Katalin

Kiadás éve: 2008

ISBN 315 978 000 060 5 

Súly: 315 g

Egyéb információk: 156 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

TARTALOM

ELŐSZÓ

BEVEZETÉS

1. NEWTONI POSZTULÁTUMOK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK

1.1. Mértékegységek

1.2. Posztulátumok

1.3. A posztulátumok értelmezése. Mozgásegyenletek

1.4. Példák egyszerű mozgásokra

1.5. Dinamikai rendszerek

1.6. Munka, munkatétel

1.7. Konzervatív erőterek, energiamegmaradás

1.8. Példák

1.9. Centrális erőterek, impulzusmomentum megmaradás

1.10. Feladatok

2. REZGÉSEK

2.1. Harmonikus rezgések

2.2. Csillapított rezgések

2.3. Kényszerrezgések

2.4. Matematikai inga

2.5. Csatolt rezgések

2.6. Feladatok

3. MOZGÁS GRAVITÁCIÓS ERŐTÉRBEN, KEPLER-TÖRVÉNYEK

3.1. Előprobléma

3.2. Kéttestprobléma (Kepler törvények)

3.3. Feladatok

4. GYORSULÓ-FORGÓ VONATKOZTATÁSI RENDSZEREK

4.1. Előkészítés

4.2. Kinematika

4.3. Dinamika

4.4. Mozgások a forgó Földön

4.5. Feladatok

5. N-TESTPROBLÉMA, SZABAD PONTRENDSZEREK MECHANIKÁJÁNAK ALAPELVEI, GALILEI-FÉLE RELATIVITÁSI ELV

5.1. Dinamika

5.2. A belső erők tulajdonságai (posztulátumok)

5.3. Következmények

5.3.1. Tömegközéppont-tétel

5.3.2. Impulzustétel

5.3.3. Impulzusnyomaték-tétel

5.3.4. Munkatétel (energiatétel)

5.4. n-testprobléma

5.5. Galilei-féle relativitási elv, Galilei-csoport

5.6. Feladatok

6. KÉNYSZEREKNEK ALÁVETETT RENDSZEREK

6.1. Kényszerfeltételek

6.2. A kényszerfeltételek osztályozása

6.3. A mechanikai rendszerek osztályozása

6.4. Virtuális elmozdulás

6.5. Valódi elmozdulás

6.6. A dinamika általános egyenlete

6.7. Lagrange-féle elsőfajú mozgásegyenletek

6.8. Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenletek

6.8.1. Általános koordináták, általános sebességek

6.8.2. A mozgásegyenlet származtatása

6.8.3. Példák

6.8.4. A Lagrange-függvény természetes alakja

6.8.5. Példák Lagrange-függvényekre

6.8.6. Az elektromágneses Lorentz-erő általános potenciálja

6.9. Feladatok

7. VARIÁCIÓSZÁMÍTÁS, A MECHANIKA VARIÁCIÓS ELVEI

7.1. A brachistochron probléma (legrövidebb idő)

7.2. Funkcionál, variáció, Euler-Lagrange egyenlet

7.3. A brachistochron probléma megoldása

7.4. Variációszámítás (általánosan n-dimenzióban)

7.5. A legkisebb hatás elve (Hamilton-elv)

7.6. Feladatok

8. KIS REZGÉSEK STABIL EGYENSÚLYI HELYZET KÖRÜL

8.1. A rezgések szétcsatolása harmonikus közelítésben. Normálrezgések

8.2. Szimmetrikus 3-atomos molekula lineáris rezgései

9. HAMILTON-FÉLE MECHANIKA

9.1. Legendre-féle transzformáció

9.2. Hamilton-függvény

9.2.1. Példák

9.3. A Hamilton-függvény jelentése

9.4. Kanonikus egyenletek

9.5. Liouville tétele

9.6. A Lagrange-függvény mérték-transzformációja

9.7. A töltött részecske Lagrange-függvényének mérték-transzformációja

9.8. Feladatok

10. SZIMMETRIÁK ÉS MEGMARADÁSI TÉTELEK

10.1. Koordináta transzformációk

10.2. Szimmetriák és megmaradási tételek (Noether-tétel)

10.2.1. Impulzus-megmaradás tétele

10.2.2. Impulzusmomentum-megmaradás

10.2.3. Időeltolódás invariancia

10.3. Feladatok

11. MEREV TESTEK MECHANIKÁJA

11.1. Merev test definíciója

11.2. Kinematika alaptétele

11.3. Dinamika – a tehetetlenségi tenzor

11.4. merev test mozgási energiája

11.5. A tehetetlenségi tenzor tulajdonságai

11.6. Az egy pontjában rögzített merev test (ún. pörgettyű) mozgásegyenlegei

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk