x 

III. éves fizikai laboratóriumi gyakorlatok

-75% III. éves fizikai laboratóriumi gyakorlatok
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Michailovits Lehel
473 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-1418 Ft
Ár / kg:

Szerkesztő: Michailovits Lehel

Kiadás éve: 2004

ISBN 315 978 000 127 5

Súly: 423 g

Egyéb információk: 256 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Előszó

A nemzetközi mértékegység-rendszer (az SI)

Mérési eredmények pontossága, a hibaszámítás elemei

A legkisebb négyzetek módszere

1. A Stefan–Boltzmann-féle sugárzási törvény

2. Molekulák elektromos polarizálhatóságának és permanens dipólus-momentumának meghatározása a relatív permittivitás (dielektromos állandó) mérésével

3. Dia- és paramágneses anyagok szuszceptibilitásának vizsgálata

4. Hall-effektus mérése félvezetőkben

5. B-H görbe felvétele oszcilloszkóppal

6. Az elektron fajlagos töltésének mérése Busch-módszerrel

7. Elektrosztatikus terek modellezése és mérése elektrolit tankban

8. A katódsugár-oszcilloszkóp, mérések oszcilloszkóppal

9. Vákuumfotocella karakterisztikáinak vizsgálata

10. h/e meghatározása fotocellával

11. Oldatok abszorpciós színképének felvétele spektrofotométerrel

12. Optikai konstansok meghatározása vékony lemezek és rétegek esetében az interferenciasávok helyzete és intenzitása alapján

13. Mérések szcintillációs számlálóval; a Poisson-eloszlás

14. Radioaktív sugárzás abszorpciójának vizsgálata

15. Tranzisztoros erősítő

16. Emitterkövető kapcsolások

17. Soros rezgőkör vizsgálata

18. Párhuzamos rezgőkör vizsgálata

19. Szabad és kényszerített elektromágneses rezgések

20. Csatolt rezgőkörök vizsgálata

21. Differenciáló és integráló áramkörök vizsgálata

22. Összetett szűrőkörök vizsgálata

23. Ismerkedés a műveleti erősítőkkel

24. Műveleti erősítők alkalmazásai

25. A transzformátor vizsgálata

26. Hálózati tápegységek

27. Elektromágneses hullám terjedése hullámvezetőkben

28. Egyszerű digitális áramkörök

29. Logikai tároló és számláló áramkörök vizsgálata

Felhasznált és ajánlott irodalom

A laboratóriumi gyakorlaton használatos alapvető fizikai állandók

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.