x 

A Föld és az élet fejlődése

-25% A Föld és az élet fejlődése
Gyártó JATEPress
Szerző: Szónoky Miklós
1418 Ft
1890 Ft
Kedvezmény-473 Ft
Ár / kg:

Szerző: Szónoky Miklós

Kiadás éve: 2011 (2004)

ISBN 315 978 000 180 0

Súly: 346 g

Egyéb információk: 210 oldal, 176 ábra, 15 melléklet, táblázatok

TARTALOM

Bevezetés

1. A földtörténeti kortáblázat és a törzsfa

1.1 A földtörténeti kortáblázat felépítése

1.2 Mit kell tudni a törzsfáról?

2. A fosszíliák és az őskörnyezet kapcsolata

2.1 Mi az ősmaradvány és mi a fosszilizáció?

2.2 Az ősmaradvánnyá válás feltételei

2.3 Az ősmaradványok fajtái

2.31 Valódi fossziliák

2.32 Nyomfosszíliák vagy őséletnyomok

2.4 Életközösség, élőhely, betemetődési- és sírközösség

2.5 Mi az őskörnyezettan?

2.6 Az ősmaradványok jelentősége

2.61 Kőzetalkotó szerepük

2.62 Korjelző jelentőségük

2.63 Törzsfejlődéstani jelentőségük

2.64 Környezetjelző és ősföldrajzi szerepük

2.7 Az ősmaradványok gyűjtése és rendszerezése

3. A földtani térkép és a földtani szelvény

3.1 A földtani felület térbeli helyzetének megállapítása

3.2 A földtani térkép

3.21 A kőzetminőség és a földtani kor térképi ábrázolása

3.22 A földtani felületek térképi jelölése

3.3 A földtani szelvény

3.31 A földtani szelvény szerkesztésének menete

4. Prekambrium

4.1 A kémiai evolúciótól a biológiai evolúcióig

4.2 Miként alakult a Föld oxigéntartalmú őslégkörének fejlődése?

4.3 Milyenek voltak és hol éltek a prekambrium többsejtű élőlényei?

4.4 Miért jelentős lelet az Ediacara-fauna?

5. Paleozóikum

5.1 Miből, hogyan és mikor alakultak ki a négylábúak?

5.2 Mi történt a paleozóikum és a mezozóikum határán?

5.3 Milyen üledékes eredetű hasznosítható ásványi nyersanyagok keletkeztek a paleozóikumban?

5.4 A hazai paleozóikum üledékes eredetű hasznosítható ásványi nyersanyagai

6. Mezozóikum

6.1 Néhány fontos mezozóos tengeri gerinctelen állat életmódja és jelentősége

6.2 Az ammoniteszek szerepe a mezozóikumban

6.3 Miként hatott vissza az ősföldrajzi kép megváltozása a dinoszauruszok fejlődésmenetére?

6.4 Néhány szó az ősmadárról?

6.5 Hogyan keletkeztek a híres vasoolit telepek?

6.6 Milyen hasznosítható ásványi nyersanyagokat tartalmaznak a hazai mezozóos képződmények?

7. Kainozóikum

7.1 Milyen volt a Párizsi-medence fejlődése a paleogénben?

7.2 Mi játszódott le a Földközi-tenger medencéjében a pliocén folyamán?

7.3 A Pannóniai-beltő története és jellegzetes faunájának kialakulása

7.4 Hogyan egyengették az ősföldrajzi változások az emlősök kibontakozását?

7.5 Mi okozta a faunaváltozásokat?

7.6 A kainozóikum hasznosítható nyersanyagai

7.7 A hazai legfontosabb kainozóos üledékes eredetű ásványi nyersanyagok

8. A Föld nagy kőszénképződési időszakai

8.1 Mit kell tudni a kőszén keletkezéséről?

8.2 A Föld kőszénképződési időszakai és legjelentősebb kőszénlelőhelyei

8.21 A karbon és a perm időszak kőszénképződése

8.22 A júra időszak kőszénképződése

8.23 A kréta időszak kőszénképződése

8.24 A harmadidőszak kőszénképződése

8.3 Magyarország kőszénterületei

8.31 A mecseki alsó-júra feketekőszén medence

8.32 Az ajkai medence felső-kréta barnaszén előfordulása

8.33 Eocén barnaszénterületek

8.34 Oligocén barnaszénterületek

8.35 Miocén barnaszénterületek

8.36 Pliocén lignit előfordulások

8.37 Holocén tőzegterületek

9. A Föld szénhidrogén készletei és jelentősebb telepei

9.1 Néhány alapfogalom: mi az anyakőzet, a tároló és a szerkezet?

9.2 A Föld szénhidrogén készleteinek jelene és jövője

9.3 A Föld nagy szénhidrogéntelepei

9.4 A magyar kőolaj és földgáz

10. A Föld nagy evaporitképződési időszakai

10.1 Hogyan keletkeznek az evaporitok?

10.2 A perm, a triász és a harmadidőszak eveporittelepei

11. A Föld nagy bauxitképződési időszakai

11.1 Hogyan keletkezik a bauxit?

11.2 A Föld nagy bauxittelepeinek elterjedése és rétegtana

11.21 A karsztbauxitok elterjedése

11.22 A karsztbauxitok rétegtani helyzete

11.23 Lateritbauxit területek

11.3 Bauxittelepeink földtana

12. A Föld üledékes eredetű foszfáttelepei

13. Magyarország földtani képződményeiből kötelezően felismerendő anyag, vékonycsiszolatok

14. Mellékletek: ősföldrajzi és földtani térképek a Magyarország földtana elméleti és gyakorlati anyagának tanulmányozásához

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.