x 

A Kiskunsági Nemzeti Park földtana és vízföldtana

-25% A Kiskunsági Nemzeti Park földtana és vízföldtana
Gyártó JATEPress
Szerző: Molnár Béla
4725 Ft
6300 Ft
Kedvezmény-1575 Ft
Ár / kg:

Szerző: Molnár Béla 

Kiadás éve: 2015

ISBN 978 963 315 233 1

Súly: 826 g

Egyéb információk: 524 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

Bevezetés

1. A Duna–Tisza köze földtani felépítése és vízföldtana

1.1. A terület szerkezetföldtani fejlődése

1.2. A Duna–Tisza közi prekambriumi-ópaleozóós és újpaleozóos-alsó-kréta szerkezeti emelet képződményei

1.2.1. A Közép-magyarországi törési övtől délkeletre előforduló földtani képződmények

1.2.2. A Közép-magyarországi törési övtől északnyugatra előforduló földtani képződmények

1.3. Medenceképződési és feltöltődési időszak

1.4. A Duna–Tisza köze negyedidőszaki fejlődéstörténete

1.5. A Duna–Tisza köze vízföldtana

2. A kutatásnál alkalmazott főbb módszerek

3. A KNP részterületei

3.1. Felső-Kiskunsági puszta

3.2. Felső-Kiskunsági tavak

3.2.1. A terület földtani felépítése

3.2.2. A terület vízföldtani viszonyai

3.2.3. A terület kialakulása és földtani fejlődéstörténete

3.3. Miklapuszta

3.3.1. A terület földtani felépítése

3.3.2. A terület vízföldtani viszonyai

3.3.3. A terület földtani fejlődéstörténete

3.4. Peszéradacsi rétek

3.4.1. A Peszéradacsi rétek földtani képződményei

3.2.2. A Peszéradacsi rétek vízföldtana

3.2.3. A Peszéradacsi rétek földtani fejlődéstörténete

3.5 Izsáki Kolon-tó

3.5.1. A Kolon-tó földtani képződményei

3.5.2. A Kolon-tavi üledék molluszkafaunája és pollentartalma

3.5.3. A Kolon-tavi „szubfosszilis” molluszkafauna

3.5.4. A Kolon-tó és környékének vízföldtana

3.5.5. A Kolon-tó helyzete a Duna-völgy és a Duna–Tisza közi hátság peremén

3.5.6. A Kolon-tó fejlődéstörténete

3.6. Fülöpházi buckavidék

3.6.1. A homokbuckák

3.6.2. A szikes tavak

3.6.3. A tavak keletkezése és fejlődése

3.6.4. A terület talaj- és tóvizeinek kémiai tulajdonságai

3.7. Orgoványi rétek

3.7.1. A terület földtani képződményei

3.7.2. A terület talajvizei

3.8. Bugac

3.8.1. A terület földtani képződményei

3.8.2. A terület talajvízviszonyai

3.8.3. A védett terület egykori tavainak földtani és vízföldtani viszonyai

3.8.4. A tavi karbonátiszapok ásványtani vizsgálata

3.8.5. A tavi üledékek molluszkafaunája

3.8.6. Az egyes tavak üledékének molluszkafaunája

3.8.7. A terület földtani fejlődéstörténete

3.9. Szikra és az Alpári-rét

3.9.1. A környezet geomorfológiai helyzete és földtani képződményei

3.9.2. Talajvízviszonyok

3.9.3. A geofizikai felvételek és értékelésük

3.9.4. A terület földtani képződményei

4. Természetvédelmi területek

4.1. A császártöltési Vörös-mocsár, a hajósi homokpuszták, a Hajósi kaszálók és löszpartok

4.1.1. A terület morfológiai helyzete

4.1.2. A terület földtani képződményei

4.1.3. A szorosabban vett védett területek bemutatása

4.1.4. A Vörös-mocsár

4.1.5. A Hajósi kaszálók és löszpartok

4.1.6. A terület negyedidőszak végi földtani fejlődéstörténete

4.2. A csólyospálosi földtani feltárás

4.2.1. A feltárás molluszkafaunája és kora

4.2.2. A csólyospálosi szelvényt tartalmazó semlyék vízföldtani viszonyai

4.3. Péteri-tó

4.3.1. Mintavétel

4.3.2. A terület földtani képződményei

4.3.3. Az üledék természetes víztartalma

4.3.4. Karbonátásvány-fajták

4.3.5. Az alapanyag és a diagenetikus folyamatok

4.3.6. Fosszíliatartalom

4.3.7. Vízelemzések

4.3.8. A tó kialakulása, fejlődéstörténete és a tavi üledék keletkezése

4.4. A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet

4.4.1. A terület földtani képződményei

4.4.2. A terület vízföldtana

4.4.3. A Duna–Tisza közi hátság keleti része és a Tisza-völgy pleisztocén végi fejlődéstörténete

4.4.4. A Csaj-tó

4.4.5. A Büdös-szék földrajzi elhelyezkedése és morfológiai helyzete

4.4.6. A szegedi Fehér-tó földrajzi elhelyezkedése és morfológiai helyzete

5. A karbonátok keletkezése és építéstörténete

5.1. A karbonátok tulajdonságai

5.1.1. A karbonátok kémiai vizsgálata

5.1.2. A röntgen-diffrakciós és stabilizotóp-vizsgálatok

5.2. A tavi szelvények üledékképződési környezetének értékelése

5.2.1. A karbonát szerves és szervetlen széntartalma

5.2.2. A karbonát szervesanyag-tartalma

5.2.3. A sziksók röntgenvizsgálata

5.3. A Duna–Tisza közi tótípusok

5.4. A tavi karbonátszelvények összehasonlítása egyéb területeken

5.5. A dunai, tiszai és Duna–Tisza közi felszíni és talajvizek δ Dsmow (‰) és δ 18Osmow (‰) vizsgálata

5.5.1. A karbonátok és pórusvizek stabilizotóp-vizsgálata

5.5.2. A Ródli-szék jellemzése

5.5.3. A felszíni gödrök eredményei

5.5.4. A 2000 tavaszán és a 2004 október közepén gyűjtött vízminták geokémiai jellemzői

5.5.5. Néhány arid és humid éghajlatú tó vizének összehasonlító vizsgálata

5.6. A karbonátképződés lehetősége és modellezése

5.7. A Duna–Tisza közi karbonátok építéstörténete

Irodalom

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk