x 

Bevezetés a településmarketingbe

-75% Bevezetés a településmarketingbe
Gyártó JATEPress
Szerzők: Boros Lajos - Garamhegyi Ábel
709 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-2126 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Boros Lajos – Garamhegyi Ábel

Kiadás éve: 2010

ISBN 978 963 315 018 4

Súly: 286 g

Egyéb információk: 172 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

TARTALOM

Bevezető   

1. A településmarketing fogalmi keretei   

1.1. Marketing alapfogalmak   

1.2 Település, kistérség, régió – a településmarketing helyszínei   

1.2.1 A település  

1.2.2 A kistérségek   

1.2.3 A megye   

1.2.4 A régió   

1.2.5 Funkcionális térbeli egységek   

2. A településmarketing elméleti alapjai   

2.1 A településmarketing története és kapcsolódási pontjai más tématerületekhez   

2.1.1 A régió- és településmarketing kialakulásának okai   

2.1.2 A helymarketing hazai megjelenési formái   

2.1.3 Példák a sikeres helymarketingre   

2.2 A településmarketing fogalmi köre és helye a marketingben   

2.2.1 Cserefolyamatok a településmarketingben   

2.2.2 A települések közötti verseny területei   

2.2.3 A régió és településmarketing fogalma   

2.3 A település, mint nonprofit szervezet   

2.3.1 A nonprofit szervezetek cserefolyamatai   

2.3.2 A nonprofit marketing értelmezései   

2.4 A település mint szolgáltatás   

2.4.1 A szolgáltatásjelleg és a települések értékesítése  

2.4.2 A szolgáltatásjelleg következményei   

2.4.2.1 Megfoghatatlanság   

2.4.2.2 Elválaszthatatlanság   

2.5 Települési sikeresség és versenyképesség   

2.5.1 Várossiker és versenyképesség   

2.5.2 Egyéb sikeresség-értelmezések   

3. A településmarketing eszközrendszere   

3.1 A helytermék tulajdonságai   

3.1.1 A település mint komplex termék   

3.1.2 A termékfejlesztés sajátosságai  

3.1.3 A helyek hierarchiája és a területi marketing   

3.1.4 A rugalmatlanság   

3.2 A helytermék kiterjesztése: a települési imázs és kutatása   

3.2.1 Az imázs fogalma és kialakulása   

3.2.2 Az imázs vizsgálata   

3.2.2.1 A mentális térképezés   

3.2.2.2 A szemantikus differenciálskála   

3.2.2.3 A fókuszcsoport   

3.2.3 Az imázs és a településmarketing célcsoportjai   

3.3 Értékelemzés és árpolitika a településmarketingben   

3.3.1 A cserefolyamatok szereplői   

3.3.2 A település pénzügyi jellegű bevételei   

3.3.3 Nem pénzügyi bevételek   

3.4 Települések szervezeti kommunikációja és értékesítési csatornái   

3.4.1 Az értékesítés folyamata   

3.4.2 A piacbefolyásolás céljai   

3.4.3 Problémák a települési kommunikációban   

3.5 Egyedi települési piacbefolyásoló eszközök   

3.5.1 Reklámozás   

3.5.2 Értékesítés ösztönzés   

3.5.3 Publicitás és PR   

3.6 City Branding – márkaképzés a helymarketingben   

3.6.1 A márka és a márkázás fogalma   

3.6.2 Helyek és márkák   

3.6.3 A település mint márka   

3.6.4 Márkateremtés és fenntartás a helymarketingben  

3.7 Települési információs rendszerek és kutatások   

3.7.1 Az auditálás   

3.7.2 A szükséges információk   

3.7.3 Az információgyűjtés módszerei   

4. Településmarketing a gyakorlatban   

4.1 A településmarketing szervezeti keretei   

4.1.1 Szervezettípusok és a helymarketing   

4.1.2 A marketingszervezet kialakítása   

4.1.3 Konfliktushelyzetek a marketingszervezethez kapcsolódóan   

4.2 Az erőforrások és peremfeltételek elemzése   

4.2.1 Az auditálás és a SWOT elemzés   

4.2.2 Érték audit   

4.2.3 Imázs audit   

4.2.4 Tevékenység audit   

4.3 Településmarketing stratégiák   

4.4 A piacszegmentáció és a célcsoportok kiválasztása   

4.4.1 A piacszegmentáció alapjai   

4.4.2 Pozicionálás és célcsoport-választás   

4.5 Termékfejlesztés a helymarketingben   

4.5.1 Infrastruktúrafejlesztés   

4.5.2 Az intézményi feltételek   

4.5.3 Pénzügyi és szabályozási háttér   

4.5.4 Rendezvények, programok   

4.5.5 A településkép szerepe a termékfejlesztésben   

4.5.6 Az imázs formálása   

5. A települések marketing szemléletű irányítása   

5.1 A településirányítás tartalma és kompetenciája   

5.1.1 A településirányítás fogalma   

5.1.2 A hatékonyság kérdése a településirányításban   

5.2 A helyi településpolitika   

5.2.1 A helyi településpolitika tartalma   

5.2.2 A településpolitika lehetséges irányai   

5.2.3 A településpolitika szerepe az egyes feladatokban   

5.3 Együttműködési és egyeztetési folyamatok   

5.3.1 Az egyeztetések jelentősége és szereplői   

5.3.2 Az egyeztetések típusai   

5.3.2.1 Lakossági egyeztetések  

5.3.2.2 Településközi egyeztetések   

5.3.2.3 Gazdasági egyeztetések   

5.3.2.4 Kör

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.