x 

Fejezetek a világ regionális földtanából

-75% Fejezetek a világ regionális földtanából
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Molnár Béla
788 Ft
3150 Ft
Kedvezmény-2363 Ft
Ár / kg:

Szerkesztő: Molnár Béla 

Kiadás éve: 2004 (a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvpályázaton nyertes munka)

ISBN 978 963 482 669 9

Súly: 622 g

Egyéb információk: 392 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK: A LEMEZTEKTONIKAI ELMÉLET ÉS A GEOSZINKLINÁLISOK TANA

2. A PREKAMBRIUMI KONTINENTÁLIS KÉREG KIALAKULÁSA

2.1 Összefoglalás

2.2 Mélyköpeny-konvekció és tektonikai ciklusok

2.3 A proterozóos főkontinensek rekonstrukciója

2.4 Ó-proterozóos tektonika

2.5 Következtetések

3. EURÓPA

3.1 Európa magja: a Balti-pajzs fejlődése

3.11 A 2,5–2,0 milliárd éves Archaikumi-provincia proterozóos fejlődéstörténete és metallogéniája

3.12 Szvekofenniai-provincia

3.13 Ó-proterozóos varratövek és az Archaikumi-provincia

3.2 Finnország (Suomi, Suomen, Tasavalta)

3.3 Izland gejzírjei és egyes hidrotermális területei

3.31 Földtani áttekintés

3.32 Hidrogeológiai viszonyok

3.33 Egyes hidroterma előfordulások ismertetése

3.4 Belgium földtana

3.5 Németország földtana

3.6 Lengyelország földtani felépítése és fejlődése

3.7 Spanyolország földtana

3.8. Szigetív vulkánosság a Földközi-tenger térségében

3.9 Az észak-erdélyi szigethegységek és a Pannon-medence alaphegysége

3.91 Az Erdélyi-középhegység (Munţii Apuseni) északi területe

3.92 A Szamos-platform metamorf szigethegységei

3.93 A Szilágyi-medence szigethegységei

3.94 Szerkezeti megfigyelések

3.10 Az Erdélyi-középhegység földtani felépítése és fejlődéstörténete

3.101 Észak-Erdélyi-középhegység

3.102 Dél-Erdélyi-középhegység

3.103 Az Erdélyi-középhegység fejlődéstörténete

3.104 A hegység morfológiai fejlődéstörténete

3.11 A romániai Keleti-Kárpátok földtani felépítése és fejlődéstörténete (a Keleti-Kárpátok tektonikája és kőzetrétegtana)

3.111 Vázlat

3.112 A közép-kelet-kárpáti takarórendszer

3.113 A kelet-európai platform

3.114 Románia további platformjai

3.115 A Keleti-Kárpátok olaj- és gázterületei. A szénhidrogének felhalmozódásának általános feltételei

3.12 A Déli-Kárpátok földtani felépítése és fejlődéstörténete

3.121 Földtani felépítés

3.122 Dunai nagyszerkezeti egység (Danubikum)

3.123 A Szörényi (Severin) nagyszerkezeti egység

3.124 Géta nagyszerkezeti egység (Getikum)

3.125 Banatitos magmatizmus

3.126 Harmadidőszaki poszttektonikus képződmények

3.127 A Déli-Kárpátok fejlődéstörténete

3.13 Bulgária földtani felépítése

3.14 Korzika földtana

3.15 Délkelet-Európa (Keleti Alp–Kárpát–Balkán–Dinarid) érclelőhelyei és metallogéniája 

3.151 A fő lemeztektonikai egységes metallogéniai jellemzése

3.152 Délkelet-Európa érctelepei

4. ÁZSIA

4.1 A Kaukázus földtani felépítése és metallogéniája

4.2 A Földközi-tenger keleti térségének földtana, Izrael

4.21 Izrael földtana

4.3 Irán földtana

4.31 Irán földtanának rövid összefoglalása

4.32 Irán földtanának fejlődéstörténete

4.33 Irán endogén metallogenezise

4.4 Törökország földtana

4.5 A Bajkál-tó kialakulása és jellemzése

5. AFRIKA

5.1 Egyiptom földtana

5.11 Az ország morfológiai helyzete

5.12 Egyiptom földtani képződményei (rétegtana)

5.13 Egyiptom vízföldtani viszonyai

5.14 A vízkutatás és –feltárás eddigi eredményei

5.2 Tunézia földtanának rövid áttekintése szénhidrogén-földtani szempontok kiemelésével

5.21 Tunézia jelenleg ismert fontosabb szénhidrogén-tárolói

5.22 Perspektívikusnak ítélt területek, képződmények

5.3 Líbia földtanának vázlata

5.31 Líbia vízföldtana – és terve

5.4 Nyugat-Afrika földtana és ásványvagyona

5.41 Földtani felépítés

5.42 Ásványi nyersanyagok

5.43 Az egyes országok jelentősebb nyersanyag-termelési adatai

5.5 Mozambik és a környező területekkel való kapcsolatainak földtana

5.51 Általános földtani áttekintés

5.52 A Zimbabwe Kraton

5.53 A Mozambik övezet

5.6 Afrika déli részének földtana

6. AMERIKA

6.1 A Kanadai-pajzs földtani felépítése és fejlődéstörténete

6.11 A Kanadai-pajzs idős archai és proterozóos képződményei

6.12 A Kanadai-pajzs fiatalabb paleo-mezozóos képződményei

6.2 Szigetív vulkánosság a Karib régióban

6.3 A Szent András-törés

6.4 Sziklás-hegység

6.41 A belső medencék Egyesült Államok-beli földtani vázlata

6.5 Mexikó földtana és fejlődéstörténete

6.51 Sierra Madre Oriental (a Keleti Sierra Madre)

6.52 Sierra Madre Occidental (a Nyugati Sierra Madre)

6.53 Sonorai medencék és vonulatok

6.54 Kaliforniai-félsziget (Alsó-Kalifornia)

6.55 Sierra Madre del Sur (a Déli Sierra Madre)

6.56 A Mexikói-öböl parti síksága (Gulf of mexico: Coastal Plain)

6.57 Yukatán-félsziget

6.58 Transzmexikói vulkáni öv (Trans-Mexico Volcanic Belt)

6.59 Mexikó szerkezetének kialakulása, a térség földtani fejlődéstörténetének legfontosabb mozzanatai

6.6 A permi Capitan zátony a Guadalupe-hegységben

6.61 Bevezetés

6.62 Földrajzi helyzet

6.63 Ősföldrajzi helyzet, földtani felépítés

6.64 A mai és az ősi zátonyok általános üledékképződési modellje

6.65 A<span styl

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.