x 

Webáruházunk átmenetileg ZÁRVA tart!

A rendkívüli zárvatartás ideje alatt csomagok nem kerülnek kiszállításra. Megértésüket köszönjük!

Geomorfológiai vizsgálati módszerek

-25% Geomorfológiai vizsgálati módszerek
Gyártó JATEPress
Szerző: Kiss Tímea
2599 Ft
3465 Ft
Kedvezmény-866 Ft
Ár / kg:

Szerző: Kiss Tímea

Kiadás éve: 2014

ISBN 978 963 315 215 7

Súly: 385 g

Egyéb információk: 230 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

TARTALOM

Előszó

I. BEVEZETÉS

1. Problémafelvetés és célok

2. Mi a módszer?

2.1. A módszerek típusai

2.1.1. Elméleti módszerek

2.1.2. Gyakorlati módszerek

2.2. A tervezés szerepe

2.3. Az eredmények felhasználása

2.4. A méretarány

3. Érvényes mérések és hibák

II. A FORMA VIZSGÁLATA

II.1. Morfometriai mérések

1. Pontosság, hibák

2. Adatforrások

2.1. Térképek

2.2. Légifotók és űrfelvételek

2.3. Terepi felvételezések

3. Mérések eszközei

4. Általános morfometria

5. Specifikus morfometria

5.1. Egyedi formák morfometriája

5.2. A formák egymáshoz viszonyított helyzete (táji mintázata)

6. Morfometriai alkalmazások

6.1. Vízgyűjtő morfometria

6.2. Folyómeder morfometria

7. Magyarországi mérések

II.2. Geomorfológiai térképezés

1. Alakrajz szerinti (statikus) domborzatminősítés

1.1. Domborzat alakrajzát bemutató térképek

1.2. Tagoltsági térkép (relatív relief)

1.3. Völgysűrűségi térkép

1.4. Lejtőkategória térkép

1.5. Kitettségi térkép

2. A domborzat stabilitásának minősítése

3. Geomorfológiai térképszerkesztés

3.1. Genetikus felszíni formák és folyamatok

3.2. A formákat felépítő kőzetek

3.3. A felszín és a formák kialakulásának kora

3.4. A domborzat morfometrikai és vízrajzi elemei

3.5. Térképmagyarázó

4. Magyarországi geomorfológiai térképezés

III. A FORMÁKAT FELÉPÍTŐ ANYAG VIZSGÁLATA

1. Mintavétel

2. Fizikai tulajdonságok

2.1. Szemcseméret

2.2. Szemcsealak

2.3. Szemcsefelszín

2.4. Nedvességtartalom

2.5. Sűrűség, porozitás és réstérfogat

2.6. Vízáteresztő képesség és beszivárgás

2.7. Mágneses tulajdonságok

2.8. Üledéktest szerkezete

3. A kémiai tulajdonságok

4. Az anyagok szilárdsága

4.1. Általános nyírószilárdság

4.2. Direkt nyírószilárdság

5. Magyarországi mérések

IV. GEOMORFOLÓGIAI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA

IV.1. Aprózódás és mállás vizsgálata

1. A vízgyűjtők átlagos lepusztulása: hidrológiai megfigyelések

2. A mállás mérése

3. Az aprózódás mérése

4. Laboratóriumi kísérletes mérések

5. Magyarországi mérések

IV.2. Lejtőn zajló folyamatok: tömegmozgások és a felszín alacsonyodásának mérése

1. A lejtők térképezése

2. Tömegmozgások vizsgálata

2.1. Omlások vizsgálata

2.2. Csuszamlások vizsgálata

2.3. Kúszások vizsgálata

3. Csapadék okozta erózió: a felszín alacsonyodásának vizsgálata

3.1. Csepperózió

3.2. Lefolyó víz okozta erózió

4. Magyarországi mérések

IV.3. Fluviális folyamatok mérése

1. A víz paraméterei

1.1. Vízszintmérés (vízállás, vízjárás)

1.2. Vízsebesség- és áramlási viszonyok mérése

1.3. Vízhozam mérések

2. A hordalék paraméterei

2.1. A lebegtetett hordalék hozamának mérése

2.2. A fenékhordalék hozamának mérése

3. A meder tulajdonságainak mérése

3.1. Medermélység és mederkeresztmetszet

3.1.1. A mérések lehetséges módjai

3.1.2. A mérések által meghatározható főbb paraméterek

3.2. A meder hosszmetszete, esése

3.3. A meder anyaga

3.4. Akkumuláció mértéke az ártér területén

3.4.1. Egy árvíz okozta feltöltődés mérése

3.4.2. Hosszabb távú feltöltődés mérése

3.5. Érdesség

3.6. Mederfenék formái

3.7. Parterózió és akkumuláció direkt mérése

4. Kanyarulat- és szigetfejlődés és medermintázat vizsgálata

5. Mérések a folyóvizes terepasztalon

6. Magyarországi mérések

IV.4. Eolikus folyamatok vizsgálata

1. Az eolikus folyamatok környezeti feltételeinek vizsgálata

1.1. Meteorológiai helyzet vizsgálata

1.2. Növényzet

1.3. A felszín (talaj) tulajdonságai

2. A szélerózió (defláció) mérése

3. Az eolikus szállítás módjának és mértékének mérése

3.1. Bagnold-féle vertikális homokfogó

3.2. Bagnold-féle horizontális homokfogó

3.3. Automata érzékelők

3.4. A levegőbe került por mennyiségének mérése

4. Eolikus formák vizsgálata

5. Mérések a szélcsatornában

6. Magyarországi mérések

V. AZ ANYAG KORÁNAK ÉS A FORMA FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA

V.1. Abszolút kormeghatározás

1. Gyakran alkalmazott abszolút kormeghatározási módszerek

2. A radiokarbon (14C) kormeghatározás

2.1. Fizikai és biológiai alapok

<spa

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk