x 

Kristálytan, ásvány-, kőzettan

-25% Kristálytan, ásvány-, kőzettan
Gyártó JATEPress
Szerző: Pápay László
2835 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Szerző: Pápay László

Kiadás éve: 2006

ISBN 978 963 482 790 0

Súly: 658 g

Egyéb információk: 420 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. KRISTÁLYTAN

1. A kristály fogalma, a Bravais-féle elemi cellák

2. A kristálytan alaptörvényei

2.1. A szögállandóság törvénye

2.2. A paraméter törvény (a racionalitás törvénye)

3. A kristályok szimmetriája

4. A kristályformák

5. A sztereografikus vetület

6. Kristályrendszerek és kristályosztályok

6.1. A nem főtengelyes rendszerek kristályosztályai

A) Triklin (háromhajlású) rendszer

B) Monoklin (egyhajlású) rendszer

C) Rombos rendszer

6.2. A főtengelyes rendszerek kristályosztályai

D) Tetragonális (négyzetes) rendszer

E) Triginális (háromszöges) rendszer

F) Hexagonális (hatszöges) rendszer

6.3. Szabályos (tesszerális) rendszer

7. A kristályok szabályos összenövése

7.1. Párhuzamos összenövés, ikerkristályok

7.2. Két különböző ásvány kristályainak szabályos összenövése

II. KRISTÁLYKÉMIA

1. Kötéstípusok

1.1. Ionos kötés

1.2. Kovalens kötés

1.3. Fémes kötés

1.4. Másodrendű kötőerők

2. A kristályrácsok osztályozása

2.1. Ionrácsok

A) Izodezmikus szerkezetek

B) Mezodezmikus szerkezetek

C) Anizodezmikus szerkezetek

2.2. Atomrácsok

2.3. Fémrácsok

2.4. Molekularácsok

3. A kristálykémia alaptörvényei

3.1. Polimorfia (többalakúság)

A) Átalakulási pszeudomorfózák

B) Kiszorítási pszeudomorfózák

3.2. Izomorfia (hasonló alakúság)

3.2.1. Kristályszerkezeti rokonság

3.2.2. Elegykristály képződés

3.2.3. Ionhelyettesítés (diadochia)

4. Egykristálynövesztés

4.1. Növesztés olvadékból

A) Kristályhúzás

B) Zónás olvasztás

4.2. Növesztés oldatból

4.2. Növesztés gőzből

III. ÁSVÁNYFIZIKA

1. Sűrűség

2. Szilárdsági tulajdonságok

2.1. Rugalmasság, az ásványok plasztikus deformációja

2.2. Hasadás, törés

2.3. Keménység

3. Fénytani (optikai) tulajdonságok

3.1. A fény terjedése izotrop és anizotrop közegben

3.1.1. Az indikatrix (törésmutató-felület)

3.2. Az ásványok vizsgálata poláros fényben

3.2.1. Lineárisan poláros fény előállítása

3.2.2. Az ásványtani mikroszkóp

3.2.3. Ortoszkópos (párhuzamos fényben történő) vizsgálatok

3.2.4. Konoszkópos (összetartó poláros fényben történő) vizsgálatok

3.3. Az ásványok színe és fénye

3.4. Ritkább fényjelenségek

3.4.1. Többszínűség vagy pleokroizmus

3.4.2. Lumineszcencia

4. Mágneses tulajdonságok

5. Elektromos tulajdonságok

5.1. Félvezetők

5.2. Piezoelektromosság

5.3. Piroelektromosság

IV. A MAGMÁS KRISTÁLYOSODÁS SZAKASZAI ÉS JELLEMZŐ ÁSVÁNYTÁRSULÁSAI

1. A magma fogalma, a magmás kristályosodás felosztása

2. Az előkristályosodás folyamata és ásványai

3. A főkristályosodás és a kőzetalkotó ásványok

4. Magmás kőzetek

4.1. Mélységi magmás kőzetek

4.2. kiömlési magmás kőzetek

4.3. Lamprofirok

4.4. Vulkáni törmelékes kőzetek (piroklasztitok)

5. Utómagmás szakasz

5.1. A pegmatidos–pneumatolizos fázis ásványai

5.2. A hidrotermás szakasz fontosabb ásványai

V. ÜLEDÉKES KŐZETEK

1. Törmelékes kőzetek

1.1. Durvatörmelékes kőzetek

1.2. Homokkövek

1.3. Finomtörmelékes kőzetek

2. Vegyi és biogén eredetű kőzetek

2.1. Sókőzetek (evaporitok)

2.2. Karbonátos kőzetek

2.3. Kovaüledékek és kovakőzetek

2.4. Gazdaságilag hasznosítható üledékek és kőzetek

A) Üledékes vaskőzetek

B) Üledékes mangán-érctelepek és ásványaik

C) Üledékes foszfáttelepek

D) Üledékes urántelepek

3. Szerves üledékes kőzetek

3.1. Szénkőzetek

3.2. Szénhidrogének

4. A mállás okozta üledékes ásványtársulás

4.1. A szulfidos érctelepek mállása, az oxidációs és cementációs öv kialakulása

4.2. Az oxidációs és cementációs öv fontosabb ásványai

VI. METAMORF KŐZETEK

1. Lokális metamorfózis

1.1. Termális metamorfózis

1.2. Diszlokációs metamorfózis

1.3. Impakt metamorfózis

2. Regionális metamorfózis

2.1. Burial (betemetődéses) metamorfózis

2.2. Orogén (dinamotermális) metamorfózis

2.3. Hidrotermás metamorfózis

3. A metamorf kőzetek (metamorfitok) szerkezete és szövete

4. Néhány típusos metamorf kőzet jellemzése

5. Fontosabb metamorf ásvány(csoport)ok jellemzése

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM

TÁRGYMUTATÓ

SZAKKIFEJEZÉSEK

TARTALOM

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk