x 

Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen

-75% Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen
Gyártó JATEPress
Szerkesztők: Szónokyné Ancsin Gabriella – Herendi István
Kiadás éve: 1995
236 Ft
945 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Herendi István – Lengyel Imre – Nemes Nagy József – Sikos T. Tamás – Szónokyné Ancsin Gabriella – Szörényiné Kukorelly Irén – Szörényi Miklós

Szerkesztők: Szónokyné Ancsin Gabriella – Herendi István

Kiadás éve: 1995

ISBN 315 978 000 0742

Súly: 322 g

Egyéb információk: 196 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

BEVEZETÉS

I. SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK. FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK

1. A számítógép és környezete (Szörényi Miklós)

1.1. A számítógépek működésének alapelvei

1.1.1. Az információ kódolása, megjelenítése

1.2. A számítógépek részegységei

1.2.1. Adattárolók

1.2.2. Képmegjelenítők

1.2.3. Nyomtatók

1.2.4. Rajzgép (plotter)

1.2.5. Billentyűzet

1.2.6. Egér, rajzdigitalizáló

1.2.7. Elektronikus képdigitalizálók – szkennerek

1.2.8. Adatforgalmi eszközök a külvilággal

1.3. Operációs rendszer, tájékozódás a könyvtárakban

1.3.1. Felépítés

1.4. Lemez- és fájlkezelés

1.4.1. Könyvtárak és katalógusok

1.5. A parancsok végrehajtásával kapcsolatos alapfogalmak

1.5.1. Az MS-DOS használata, alapvető parancsok

1.6. Keretrendszerek

1.6.1. A Norton Commander

2. Az adattárolás és a kiértékelés számítógépes módszerei (Herendi István)

2.1. Adattárolás számítógéppel

2.1.1. A dBASE programcsomag alkalmazása

2.1.2. A dBASE adatbáziskezelő működtetése

2.1.3. A dBASE alkalmazása statisztikai számításokhoz

3. Az adatok statisztikai elemzése számítógépes programcsomagok alkalmazásával

3.1. Az SPSS ismertetése

3.1.1. Az SPSS által kezelt adattípusok

3.1.2. Adatbevitel és tárolás

3.1.3. Adatok átalakítása

3.1.4. Statisztikák számítása az SPSS-ben

4. Grafikonok szerkesztése

4.1. A Harvard Graphics

4.1.1. Grafikon készítése a billentyűzetről beírt adatokból

4.1.2. Szöveges oldalak tervezése

4.1.3. Rajzolás és rárajzolás

5. Szövegszerkesztés számítógéppel

5.1. A szövegszerkesztés alapfogalmai

5.2. A WORD 5.0 szövegszerkesztő program szolgáltatásai

6. Az MS-Works ismertetése

6.1. Az MS-WORKS komponensei

6.1.1. Az MS-WORKS elindítása

6.1.2. A Számolótábla használata

6.1.3. Ábrák, grafikonok készítése az MS-WORKS-ben

6.1.4. Szövegszerkesztés az MS-WORKS-ben

7. Integrált adatkezelő programcsomagok. Az EXCEL kezelése

7.1. Az EXCEL vezérlése, működtetése

7.1.1. Az EXCEL elindítása

7.2. Az EXCEL használata

7.3. Grafikon készítése

8. Számítógépes hálózatok

8.1. Hálózati topológiák

8.2. Számítógépes hálózatok az oktatásban

8.3. Számítógépes hálózatok a kutatásban

8.4. Az INTERNET

Irodalom a számítógépek alkalmazásához

II. TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ALKALMAZÁSOK, ESETTANULMÁNYOK

9. Területi adatmátrix (Nemes Nagy József)

10. Területi egyenlőtlenségek

10.1. Területi egyenlőtlenségi dimenziók

10.2. Egyenlőtlenségi mutatók

10.2.1. A legelterjedtebb egydimenziós területi egyenlőtlenségi mutatók

10.2.2. Speciális egyenlőtlenségi mérőszámok

10.2.3. A területi egyenlőtlenségek eltérő megítélésének okairól

11. Térbeli pontalakzatok vizsgálata

11.1. A legközelebbi szomszéd modell

11.1.1. A véletlen ponteloszlás

11.1.2. Alkalmazási feltételek

11.2. Alkalmazások

11.3. Városhálózatunk a legközelebbi szomszéd analízis tükrében

11.3.1. Történeti fejlődésmenet

11.3.2. Létezik-e „optimális” városhálózat?

11.3.3. Regionális alrendszerek, szomszédsági láncok

12. Trendfelület elemzés

12.1. A trendfelület-modell

12.1.1. Lineáris trendfelület

12.1.2. nem lineáris trendfelület

12.2. Alkalmazások

13. A térhatások kimutatásának módszerei

13.1. A térbeliség súlyának kimutatása regresszióelemzéssel

13.1.1. Az eljárás modellje

13.1.2. Egy vizsgálat eredményei

13.2. A térhatás kimutatása shift-share analízissel

13.2.1. A shift-share modell

14. A demográfiai prognózisról (Szónoky Miklósné)

14.1. A módszer matematikai leírása

14.2. Szeged város népességének előrebecslése

15. A sokdimenziós skálázás alkalmazása a regionális kutatásokban (Lengyel Imre)

15.1. Az adatelemzés alapfeltételei

15.2. Az MDS alapfeladata

15.3. Néhány MDS módszerről röviden

15.4. Az MDS kapcsolata más módszerekhez és néhány alkalmazási területe

15.5. Az MDS+t tartalmazó programcsomagok

16. Gráfelméleti módszerek az elérhetőség mérésére (Szörényiné Kukorelli Irén)

16.1. Az elérhetőség fogalma

16.1.1. Az elérhetőség fizikai oldala

16.1.2. Az elérhetőség társadalmi oldala

16.2. Az elérhetőség mérésének módszere a csomópontok között

16.2.1. A módszer alkalmazása a központok közötti elérhetőség mérésére

16.3. Módszer az elérhetőség társadalmi dimenziójának mérésére

16.4. A vonzerő-elérhetőség mérési módszerének alkalmazása. Munkahely elérhetőség mérése

17. Földrajzi információs rendszerek (Sikos T. Tamás)

17.1. Gyakorlati alkalmazások

17.1.1. Az 1871. évi területhasznosítási terv

17.1.2. Budapest a Millennium idején

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk