x 

Terep- és laborvizsgálati módszerek a természeti földrajzban

-25% Terep- és laborvizsgálati módszerek a természeti földrajzban
Gyártó JATEPress
Szerzők: Keveiné Bárány Ilona – Farsang Andrea
1181 Ft
1575 Ft
Kedvezmény-394 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Keveiné Bárány Ilona – Farsang Andrea

Kiadás éve: 2015

ISBN 978 963 315 236 2

Súly: 204 g

Egyéb információk: 118 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. BEVEZETÉS

2. TEREPVIZSGÁLATI MÓDSZEREK

2.1. A terepmunka jelentősége a geomorfológiában

2.2. A terepmunka eszközei

2.3. A terepmunka szakmai előkészítése, térképek

2.4. A felszínformák dimenzióinak mérése

2.5. Távolság és magasság meghatározása

2.6. A lejtőszög mérése

2.7. A felszín lepusztulásfolyamatainak meghatározása

2.8. A talajerózió és mérése

2.9. A szélerózió és akkumuláció

2.10. A folyóvízi erózió terepi vizsgálata

2.11. A durva üledékek terepi vizsgálata

2.12. A durva szedimentumok rétegzettségének meghatározása

2.13. Talaj- és talajvízmintavétel

2.14. A talajszelvény helyének kijelölése, talajszelvény készítése

2.15. Helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv készítése

2.16. A talaj genetikai szintjei

2.17. A talaj színe

2.18. A talajnedvesség meghatározása

2.19. A talajok mechanikai összetételének (textúrájának) és szerkezetének (struktúrájának) terepi vizsgálata

2.20. A kötöttség terepi meghatározása

2.21. A talaj másodlagos képződményei, kiválások, konkréciók

2.22. A talajszelvény helyszíni kémiai vizsgálata

2.22.1. A talajok karbonáttartalmának terepi meghatározása

2.22.2. A kémhatás terepi meghatározása

2.23. Indikátor növények megfigyelése

2.24. Terepi ábrázolási módszerek

3. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

3.1. Munkavédelmi és balesetelhárítási tudnivalók laboratóriumi munkáknál

3.2. Munkavédelmi előírások

3.2.1. Tűzvédelem

3.2.2. Vegyszerekkel, gázokkal végzett munka során betartandó rendszabályok

3.2.3. Mechanikai sérülés elleni védelem

3.3. Minták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra

3.3.1. Szárítás

3.3.2. Aprítás és osztályozás

3.4. A durva üledékek alakvizsgálata

3.4.1. Az alakmeghatározás módszerei

3.4.2. A durva üledékek kőzettani vizsgálatának módszerei

3.5. A finom üledékek és talajok laboratóriumi analízise

3.5.1. A talajnedvesség mérése

3.5.2. A talajnedvesség meghatározása szárítószekrényben

3.5.3. Vízzel telített (kétfázisú) talaj hidraulikus vezető képességének meghatározása (Az átszivárgásmérő használata)

3.5.4. A pórustérfogat meghatározása

3.5.5. A talajok és finom szedimentumok szemnagyság és szemcsealak vizsgálata

3.5.6. Az anyag előkészítése

3.5.7. A szitálás

3.5.8. Az ülepítés (iszapolás)

3.5.9. A talaj mechanikai összetételének meghatározása pipettás eljárással

3.5.10. Mechanikai elemzés aerométerrel

3.5.11. Mikrometrikus és mikroszkópikus szemcsealak és szemcsenagyság vizsgálat

3.5.12. A kötöttség meghatározása (KA)

3.5.13. A talaj mikrominerológiai vizsgálata

3.5.14. Nehézásvány meghatározás

3.6. A talaj kémiai tulajdonságainak vizsgálata

3.6.1. A pH érték meghatározása

3.6.2. A hidrolitos aciditás (y1 érték) meghatározása

3.6.3. A kicserélődési savanyúság (y2 érték) meghatározása

3.6.4. A szódatartalom meghatározása

3.6.5. A talaj kolloid tulajdonságával kapcsolatos laboratóriumi eljárások

3.6.6. A kolloidokon kicserélhető kationok meghatározása Mehlich-módszerrel

3.6.7. Káliumion meghatározása

3.6.8. Nátriumion meghatározása

3.6.9. Kalcium- és magnéziumion meghatározása komplexometriásan

3.6.10. Kalciumion meghatározása

3.6.11. A talaj T-értékének meghatározása a Riehm és Ulrich-féle gyorsmódszer szerint

3.6.12. Az S-érték meghatározásának gyors módszere

3.6.13. A talajok T-S értékének meghatározása

3.6.14. A talaj bázistelítettségének (V%) meghatározása

3.6.15. A vízben oldható anionok és kationok meghatározása

3.6.16. A karbonát- és hidrokarbonát-ionok meghatározása

3.6.17. A kloridion meghatározása

3.6.18. A szulfátion meghatározása

3.6.19. Vízben oldható összsó-tartalom meghatározása

3.6.20. A vízben oldható kationok fotometriás meghatározása

3.6.20.1. Káliumion meghatározása

3.6.20.2. Nátriumion meghatározása

3.6.20.3. Kalciumion meghatározása

3.6.21. A talaj szerves széntartalmának, humusztartalmának meghatározása

3.6.22. Izzítási veszteség meghatározása

3.6.23. Humusztartalom meghatározás Tyurin szerint (Magyar Szabvány: MSz 08-0210-78)

3.6.24. Humuszminőség vizsgálata frakcionálás nélkül, optikai módszerrel, Hargitai szerint

3.6.25. A talaj szénsavas mésztartalom meghatározása

3.6.26. A talaj tápanyagtartalmának vizsgálata

3.6.27. A talaj összes nitrogéntartalmának meghatározása Kjehldal szerint

3.6.28. A talaj könnyen oldható foszfortartalmának meghatározása

3.6.29. A talaj könnyen oldható káliumtartalmának meghatározása

3.7. Talajok feltárása kémiai vizsgálatokhoz

3.7.1. Feltárás királyvízzel

3.7.2. Feltárás EDTA-val

3.7.3. Semleges sóoldatokkal történő kivonás

3.8. Ultraibolya és látható abszorpciós színképelemzési, fotometriás eljárások

3.9. Atomabszorpciós spektrometria (AAS)

3.10. Talajvizek kémiai vizsgálata

3.11. A finomszedimentum analízis eredményeinek rögzítése a laboratóriumi jegyzőkönyvben

4. AJÁNLOTT IRODALOM

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk