x 

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben

-75% Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben
Gyártó JATEPress
Szerző: Bódis Katalin
945 Ft
3780 Ft
Kedvezmény-2835 Ft
Ár / kg:

Sorozatcím: Földrajzi tanulmányok – Volume 6

Szerző: Bódis Katalin

Kiadás éve: 2010

ISBN 978 963 315 023 8

Súly: 352 g

Egyéb információk: 172 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

TARTALOM

1. BEVEZETÉS

2. A DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK FOGALMA

3. A DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK FAJTÁI

3.1. Funkcionális felületek

3.2. Matematikai függvények

3.3. Magassági pontok rendszere

3.4. Digitális szintvonalak

3.5. Vektoros felületmodellek

3.6. Cella alapú domborzatmodell

4. A DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK FORRÁSAI

4.1. A domborzat meghatározó pontjainak magassági adatai

4.2. Magassági adatok térképi szintvonalak és völgyvonalak alapján

4.3. Távérzékeléssel nyert magassági adatok

4.3.1. Fotogrammetria

4.3.2. Mikrohullámú távérzékelés

4.3.3. Légi lézerletapogatás

4.3.4. Akusztikai mélységmérés

5. NYILVÁNOS ELÉRÉSŰ GLOBÁLIS ADATFORRÁSOK AZ INTERNETEN

5.1. Global 30 Arc-Second Elevation Data Set (GTOPO30)

5.2. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)

5.2.1. Az SRTM adatok előállítása, verziói

5.2.2. Az SRTM adatok elérhetősége

5.2.3. Az SRTM adatok alkalmazhatósága - példa

6. A DOMBORZATMODELLEZÉSBEN ALKALMAZOTT INTERPOLÁCIÓK

6.1. Háromszögelés

6.2. Globális eljárások lokális alkalmazása

6.3. Lokálisan adaptív közelítés

7. DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

7.1. Jellemző hibák

7.2. Az egyes adatforrásokból származó modellek jellemző hibái

7.2.1. Geodéziai felmérés pontadataiból generált domborzat jellemző hibái

7.2.2. Digitalizált szintvonalak alapján interpolált domborzat jellemzői

7.2.3. Távérzékeléssel nyert magassági adatok jellemző hibái

7.3. A domborzatmodellek hibáinak észlelése

7.3.1. Vizuális-grafikus technikák a hibafelderítésben

7.3.2. Egyszerű statisztikai módszerek a hibafelderítésben

7.3.3. A hibákat jellemző mérőszámok

7.4. Pontosság

7.4.1. Térbeli pontosság

7.4.2. Időbeli pontosság

7.4.3. Tartalmi pontosság

8. DOMBORZATMODELLEKEN VÉGZETT GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK

8.1. Transzformációt követő változások a magassági értékekben

8.1.1. Koordináta-rendszerek és tesztadatok

8.1.2. Transzformált értékek

9. DOMBORZATMODELLEK ELŐKÉSZÍTÉSE HIDROLÓGIAI MODELLEZÉSRE

9.1. A bemélyedések feltöltése a környezetnek megfelelően

9.2. Kivésés

9.3. Adaptív, összetett módszer

10. A DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK LEGGYAKORIBB DERIVÁTUMAI

10.1. lejtőszög

10.2. A lejtő kitettsége

10.3. Görbület

10.4. Konvergencia Index

10.5. Cellánkénti vízgyűjtőterület

10.6. Topográfiai nedvesség index

10.7. Potenciális munkavégző képesség

10.8. LS faktor

10.9. Lefolyáshálózat

10.10. Részvízgyűjtők lehatárolása

10.11. Árnyékolás, besugárzás, 3D vizualizáció, beláthatóság

11. CELLA-ALAPÚ GYÜLEKEZÉSI MODELLEK

11.1. Egydimenziós lefolyás

11.1.1. D8 – Deterministic 8

11.1.2. Rho8

11.2. Több irányú lefolyás

11.2.1. Háromirányú lefolyás

11.2.2. Multiple Flow Direction (MFD-FD8)

11.2.3. D – Deterministic Infinity

11.3. Útkereső algoritmusok (Flow Tracing Algorithms)

11.3.1. Kinematikus útkereső algoritmus (Kinematic Routing Algorithm, KRA)

11.3.2. DEMON – Digital Elevation Model Network

11.4. Stream burning technique

12. DOMBORZATMODELLEK A HIDROLÓGIAI MODELLEZÉS SZOLGÁLATÁBAN

12.1. Bemeneti adatok feldolgozása, módosított interpoláció

12.2. Topográfiából származtatott adatok

12.2.1. Forrás

12.2.2. Felbontás

12.2.3. A korlátok

12.3. Domborzatmodellek alkalmazásának további területei

13. DOMBORZATMODELLBŐL LEVEZETETT ADATOK FELHASZNÁLÁSA TÁROZÓK ÁRVÍZCSÖKKENTŐ HATÁSÁNAK OPTIMALIZÁLÁSÁBAN

13.1. Problémafelvetés

13.2. Domborzatmodell alkalmazásához kapcsolódó feladatok

13.3. Domborzatmodell alkalmazása a völgyzárógátak elhelyezkedésének meghatározásában

13.4. Domborzatmodell alkalmazása a tározási görbék meghatározásában

13.5. Domborzatmodellből levezetett adatok felhasználása optimalizálási eljárásban

13.5.1. A tározók paraméterei

13.5.2. Alkalmazott egyenletek

13.5.3. Optimális tározó-leengedési stratégia

13.6. Eredmények és további lehetőségek

14. NAGYFELBONTÁSÚ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALKALMAZÁSA SÍKVIDÉKI TÁROZÓK LÉTESÍTÉSÉNEK TERVEZÉSÉBEN

14.1. Bevezetés

14.2. Problémafelvetés

14.3. Domborzatmodell alkalmazásához kapcsolódó feladatok

14.4. Kiindulási adatok és módszerek

14.5. A tározó digitális domborzatmodellje

14.5.1. A domborzatmodell forrásai

14.5.2. A domborzatmodell előállítása

14.5.3. A felszínmodell ellenőrzése

14.6. A modell alkalmazási lehetőségei az árvízi védekezés tervezésében

14.6.1. Gyors területi és térfogati számítások

14.7. Tározási görbe megadása a tervezéshez

14.8. Lefolyásirányok meghatározása az elárasztás és kiürítés szimulálásához

14.9. Eredmények és továbblépés

15. DOMBORZATMODELLEK ALKALMAZÁSA AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSBEN

15.1. Problémafelvetés, előkészítés

15.2. Domborzatmodell alkalmazásához kapcsolódó feladatok és adatok

15.3. A lokalizációs blokkok lehatárolása és geometriai paraméterei

15.4. A lokalizációs blokkok elárasztásának szimulációja

15.4.1. Vízmagasságok és térfogatok számítása

15.4.2. Az egyes valószínűségekhez tartozó elöntések térképezése

15.5. Kárbecslés a vízmélységek és területhasználati kategóriák alapján

15.6. A becslések megbízhatósága

15.7. Eredmények és további lehetőségek

<span style="font-size: 9pt; f

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.