x 

Számítógépes toxikológia

-25% Számítógépes toxikológia
Gyártó JATEPress
Szerző: Tasi Gyula
3071 Ft
4095 Ft
Kedvezmény-1024 Ft
Ár / kg:

Szerző: Tasi Gyula

Kiadás éve: 2014

ISBN 978 963 315 214 0

Súly: 484 g

Egyéb információk: 294 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Lapozzon bele itt!

Előszó

1. ALAPVETŐ MATEMATIKAI FOGALMAK

1-1. Bevezetés

1-2. Logikai műveletek, függvények és operátorok

1-3. Halmazok, leképzések és relációk

1-4. Komplex számok

1-5. Vektorok

1-6. Permutációk

1-7. Mátrixok

1-8. Irodalom

2. MATEMATIKA A SZÁMÍTÓGÉPEN

2-1. Bevezetés

2-2. Programozási nyelvek

2-3. Pszeudo-véletlen számok és Monte-Carlo módszerek

2-4. Vektorok és mátrixok

2-5. Numerikus deriválás és integrálás

2-6. Függvények stacionárius pontjainak meghatározása

2-7. Irodalom

3. VALÓSZÍNŰSÉG

3-1. Bevezetés

3-2. A valószínűségi mező fogalma

3-3. A valószínűségi változó és jellemzői

3-4. Egyenletes eloszlás

3-5. Binomiális eloszlás

3-6. Poisson-eloszlás

3-7. Exponenciális eloszlás

3-8. Normális eloszlás

3-9. A χ2- és a χ-eloszlások

3-11. F-eloszlás

3-12. A centrális határeloszlás tétele

3-13. Tetszőleges eloszlású véletlen számok

3-14. Irodalom

4. STATISZTIKA

4-1. Bevezetés

4-2. Szimulált kísérleti adatsorok statisztikai elemzése

4-3. Intervallumbecslés

4-4. Statisztikai próbák

4-5. Adataink lehetséges hibaforrásai: mérési és számítási hibák

4-6. Programcsomagok

4-7. Irodalom

5. PARAMÉTERBECSLÉS

5-1. Bevezetés

5-2. A legkisebb négyzetek (LS) módszere

5-3. Egyszerű lineáris regresszió (SLR) az LS módszer alapján

5-4. Az emberi halandóság és az ivóvíz Ca-tartalmának kapcsolata

5-5. A Pearson-York adatsor

5-6. Multilineáris regresszió az LS módszer alapján (MLR-LS)

5-7. Kőszén tisztítása flotálással

5-8. Nemlineáris regresszió az LS módszer alapján

5-9. A víz ionszorzatának függése a hőmérséklettől

5-10. Irodalom

6. MOLEKULAMODELLEZÉS

6-1. Bevezetés

6-2. Hullámfüggvény-alapú kvantumkémiai számítási módszerek

6-3. Molekulák egyensúlyi geometriája

6-4. Molekuláris tulajdonságok kvantumkémiai számítása

6-5. Molekuláris deszkriptorok számítása telített alifás alkoholokra

6-6. Programcsomagok

6-7. Irodalom

7. QSPR/QSAR-MODELLEZÉS

7-1. Bevezetés

7-2. Molekuláris deszkriptorok

7-3. Topológiai (gráfelméleti) indexek

7-4. QSPR/QSAR-modellek létrehozása és validálása

7-5. Alifás alkánok fizikai-kémiai tulajdonságainak QSPR-modellezése

7-6. Telített alifás alkoholok toxikus hatásának QSAR-modellezése

7-7. Borokban előforduló polifenolok molekuláris modellezése

7-8. Programcsomagok

7-9. Irodalom

8. IN SILICO TOXIKOLÓGIA

8-1. Bevezetés

8-2. Telített alifás éterek toxicitása

8-3. Klórozott alkánok halakra való toxikussága

8-4. nano-QSAR: fémoxid nanorészecskék toxikus hatása baktériumokra

8-5. Irodalom

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.