x 

A kolloidika alapjai

-25% A kolloidika alapjai
Gyártó JATEPress
Szerző: Patzkó Ágnes
1654 Ft
2205 Ft
Kedvezmény-551 Ft
Ár / kg:

Szerző: Patzkó Ágnes

Kiadás éve: 2013

ISBN 978 963 315 126 6

Súly: 223 g

Egyéb információk: 130 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. Alapfogalmak

1.1. A kolloidika rövid története

1.2. A kolloid állapot

1.3. Kolloid rendszerek csoportosítása

2. Makromolekulás kolloidok

2.1. Makromolekulák általános jellemzése

2.2. Makromolekulák kémiai szerkezete

2.3. Makromolekulák előállítása

2.4. Makromolekulák mérete és alakja

2.5. Makromolekulák oldhatósága

2.6. Makromolekulás oldatok tulajdonságai

2.7. Polielektrolit oldatok

2.8. Makromolekulák frakcionálása

2.9. Makromolekulák molekulatömegének meghatározási módszerei

2.9.1. Molekulatömeg meghatározása viszkozitás mérésével

2.9.2. Molekulatömeg meghatározása ozmózisnyomás mérésével

2.9.3. Molekulatömeg meghatározása fényszórással

2.9.4. Molekulatömeg meghatározása ultracentrifugával

3. Asszociációs kolloidok

3.1. Asszociációs kolloidok csoportosítása

3.2. Micellák keletkezését és szerkezetét befolyásoló tényezők

3.3. Asszociációs kolloidok vizes oldatainak tulajdonságai

3.4. Szolubilizázió

Határfelületi jelenségek

4. Fluid határfelületek

4.1. Folyadék-gáz határfelület (L/G)

4.2. Folyadék-folyadék határfelület (L/L)

4.3. Folyadék szétterülése folyadékon

4.4. Monomolekulás filmek folyadékfelületen

5. Szilárd határfelületek

5.1. Szilárd-gáz határfelület (S/G)

5.1.1. Adszorpciós izoterma egyenletek

5.1.2. Kapilláris kondenzáció

5.1.3. Az adszorpciós hő

5.1.4. Az adszorpciós potenciál

5.2. Szilárd-folyadék határfelület (S/L)

5.2.1. Szilárd felületek nedvesedése

5.2.2. Nemelektrolitok (elegyek és oldatok) adszorpciója szilárd felületeken

5.2.3. Elektrolitok adszorpciója szilárd felületeken

5.3. Határfelületi elektromos tulajdonságok

5.3.1. Az elektromos kettősréteg szerkezete és potenciálja

5.3.2. A felületi töltés kialakulása és meghatározása

5.3.3. Elektrokinetikai jelenségek

5.4. Felületek között ható vonzóerők (adhézió)

6. Diszperz rendszerek jellemzése

6.1. Diszperz rendszerek állapotjelzői

6.2. Diszperz rendszerek állapotváltozásai

6.3. Belső állapotváltozás

6.3.1. A diszperzitásfok állandósága

6.3.2. A térbeli eloszlás állandósága

6.3.3. Kolloid rendszerek öregedése

6.4. Kolloid diszperziók állandóságának elméletei (kolloidstabilitás)

6.4.1. Elektrosztatikus stabilitáselméletek. DLVO-elmélet

6.4.2. Sztérikus stabilizálás

6.5. Koagulálás és a koagulálás kinetikája

6.6. Külső állapotváltozások

6.6.1. Diszperz rendszerek keletkezése diszpergálással

6.6.2. Diszperz rendszerek keletkezése kondenzálással

6.6.3. Diszperz rendszerek megszűnése

7. Inkoherens rendszerek

7.1. Aeroszolok

7.2. Gázdiszperziók és habok

7.3. Makro- és mikroemulziók

7.4. Szolok és szuszpenziók

8. Koherens rendszerek

8.1. Gélek állapotjelzői és állapotváltozásai

8.2. Retikuláris gélek, makromolekulás koherens rendszerek

8.2.1. Retikuláris gélek duzzadása

8.2.2. Gumirugalmas állapot

8.3. Halmazok és pórusos testek

9. Vizsgálati módszerek

9.1. Optika alapjai

9.2. Reológia alapjai

Felhasznált és ajánlott irodalom

Utószó

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk