x 

A szerves kémiai nevezéktan alapjai

-25% A szerves kémiai nevezéktan alapjai
Gyártó JATEPress
Szerzők: Molnár Árpád - Notheisz Ferenc
945 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-315 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Molnár Árpád – Notheisz Ferenc

Kiadás éve: 2013 

ISBN 978 963 315 140 2 

Súly: 134 g

Egyéb információk: 78 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. BEVEZETÉS

2. A SZERVES KÉMIAI NEVEZÉKTAN ALAPELVEI

3. A SZERVES KÉMIA ALAPVEGYÜLETEI

3.1. Az el nem ágazó láncú alkánok

3.2. Az alkánok vázban helyettesített származékai

3.3. A cikloalkánok

3.4. A cikloalkánok vázban helyettesített származékai

3.5. Aromás és heteroaromás alapvegyületek

Aromás szénhidrogének

Heteroaromás alapvegyületek

3.6. Szenet nem tartalmazó alapvegyületek

4. AZ ELÁGAZÓ LÁNCÚ ALKÁNOK NEVEZÉKTANA

4.1. Az elágazó alkánok szisztematikus nevei

4.2. Az alkánokból levezethető csoportok nevei

Egyértékű csoportok

Többértékű csoportok

A csoportnevek képzésének általános módszere

5. ALKILCSOPORTOKKAL SZUBSZTITUÁLT ALAPVEGYÜLETEK

5.1. Cikloalkánok

5.2. Aromás és heteroaromás vegyületek

5.3. Szenet nem tartalmazó alapvegyületek

6. AZ ALKÉNEK NEVEZÉKTANA

7. AZ ALKINEK ELNEVEZÉSE

8. A HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK

9. AZ ALKOHOLOK ÉS A FENOLOK NEVEZÉKTANA

9.1. Az alkoholok elnevezése

Szubsztitúciós nevek

Csoportfunkciós nevek

Triviális névvel bíró alkoholok

9.2. A fenolok nevei

9.3. Az alkoholokból és a fenolokból képezhető csoportok

10. AZ ÉTEREK ÉS A C–S KÖTÉST TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

10.1. Az éterek nevei

10.2. A gyűrűs éterek elnevezései

10.3. A C–S kötést tartalmazó vegyületek nevei

11. AZ AMINOK NEVEI

12. A KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK NEVEZÉKTANA

12.1. A karbonsavak nevei

Monokarbonsavak

Dikarbonsavak

A karbonsavakból képezhető csoportok

A karbonsavak kénszármazékai

12.2. A karbonsavszármazékok nevei

Savhalogenidek

Anhidridek

Amidok

Imidek

A karbonsavak sói

Észterek

Laktonok és laktámok

12.3. A szénsavszármazékok nevei

12.4. Az aldehidek és a ketonok nevei

Aldehidek

Ketonok

A hozzáadott hidrogén

Ketének

Acetálok

Aciloinok

12.5. A karbonilvegyületek nitrogéntartalmú származékai

Iminek

Oximok

Hidrazonok

Szemikarbazonok

A szén-dioxid nitrogénszármazékai

Nitrilek

13. SZERVES KÉNVEGYÜLETEK

14. NITROGÉN–NITROGÉN KÖTÉSEKET TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

15. A GYÖKÖK ÉS AZ IONOK NEVEI

16. A TÖBBFUNKCIÓS MOLEKULÁK ELNEVEZÉSE

17. A FÉMORGANIKUS VEGYÜLETEK NEVEI

18. SZTEREOKÉMIAI JELÖLÉSEK

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk