x 

Általános kémia - Példatár

-25% Általános kémia - Példatár
Gyártó JATEPress
Szerzők: Dreveni Irén – Görgényi Miklós – Hackl Lajosné – Rauscher Ádám
Szerkesztő: Rauscher Ádám
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Dreveni Irén – Görgényi Miklós – Hackl Lajosné – Rauscher Ádám

Szerkesztő: Rauscher Ádám

Kiadás éve: 2014

ISBN 978 963 315 172 3

Súly: 288 g

Egyéb információk: 178 oldal, B/5

TARTALOM

1. ATOMOK ÉS MOLEKULÁK SZERKEZETE (Dr. Rauscher Ádám)

1.1. Általános törvényszerűségek

1.2. Az elektronburok és az atomszínképek

1.3. Az atommag

1.4. A kémiai kötés

1.5. Molekulaszínképek

1.5.1. A molekulák gerjesztése

1.5.2. A fényelnyelés törvénye

1.6. Dielektromos sajátságok

1.7. Mágneses sajátságok

Példák

Gyakorló feladatok

2. ELEGYEK, OLDATOK ÖSSZETÉTELE (Dr. Hackl Lajosné)

Példák

Gyakorló feladatok

3. GÁZOK (Dr. Hackl Lajosné)

3.1. Tökéletes gázok állapotegyenletei

3.2. Reális gázok állapotegyenlete

3.3. Az ideális gázelegyek

3.4. Kinetikus gázelmélet

Példák

Gyakorló feladatok

4. SZTÖCHIOMETRIA (Dr. Hackl Lajosné)

4.1. Vegyjel, kémiai képlet

4.1.1. Reakcióegyenletek

4.1.2. Sztöchiometriai vegyérték

4.1.3. Oxidáció és redukció. Oxidációs szám fogalma

Példák

Gyakorló feladatok

5. RELATÍV ATOM- ÉS MOLEKULATÖMEG MEGHATÁROZÁSA (Dr. Andorné Dr. Dreveni Irén)

5.1. A relatív atomtömeg meghatározása

5.1.1. Cannizaro módszere

5.1.2. A Dulong–Petit módszer

5.2. A relatív molekulatömeg meghatározása

5.2.1. A gázok és gőzök relatív molekulatömegének meghatározása

5.2.2. A tiszta folyadékok relatív molekulatömegének meghatározása

5.2.3. Oldott anyagok relatív molekulatömegének meghatározása

5.2.3.1. Ozmózisnyomás mérése alapján

5.2.3.2. Tenziócsökkenés mérése alapján

5.2.3.3. Fagyáspont-csökkenés és forráspont-emelkedés mérése alapján

Példák

Gyakorló feladatok

6. TERMOKÉMIA (Dr. Görgényi Miklós)

6.1. Hőkapacitás

6.2. A belső energia és entalpia

6.3. A kémiai folyamatokat kísérő hőváltozások

Példák

Gyakorló feladatok

7. KÉMIAI EGYENSÚLY (Dr. Rauscher Ádám)

7.1. Homogén egyensúlyok

7.1.1. Gázhalmazállapotú rendszerek

7.1.2. Folyékony halmazállapotú rendszerek

7.1.2.1. Elektrolitoldatok egyensúlyai

7.1.2.2. Tompító-(puffer)-oldatok

7.2. Heterogén egyensúlyok

7.2.1. Szilárd-gáz egyensúlyok

7.2.2. Heterogén elektrolit egyensúlyok

Példák

Gyakorló feladatok

8. REAKCIÓKINETIKA (Dr. Görgényi Miklós)

8.1. Elsőrendű reakciók

8.2. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése

Példák

Gyakorló feladatok

9. ELEKTROKÉMIA (Dr. Rauscher Ádám)

9.1. Elektrolízis

9.2. Elektrolitoldatok vezetése

9.2.1. Gyenge elektrolitok

9.2.2. Erős elektrolitok

9.3. Galváncellák

Példák

Gyakorló feladatok

10. Gyakorló feladatok eredményei

11. FÜGGELÉK (Dr. Rauscher Ádám)

11.1. A mértékegységek nemzetközi rendszere (SI-egységek)

11.1.1. Alapegységek

11.1.2. Származtatott SI-egységek

11.1.3. SI-prefixumok (előtagok)

11.1.4. Egységek átszámítása

11.2. A felhasznált állandók

11.3. Atomrefrakció értékek (11.8. táblázat)

11.4. Néhány oldószer fagyáspontja és molális fagyáspontcsökkenése (11.9. táblázat)

11.5. Néhány oldószer forráspontja és molális forráspontemelkedése (11.10. táblázat)

11.6. Néhány anyag standard képződéshője 298,15 K-en (11.11. táblázat)

11.7. Standard elektródpotenciálok 298,15 K-en (11.12. táblázat)

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.