x 

Általános kémia

-25% Általános kémia
Gyártó JATEPress
Szerző: Szűcs Árpád
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerző: Szűcs Árpád

Kiadás éve: 2012

ISBN 978 963 315 107 5 

Súly: 340 g

Egyéb információk 208 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. Bevezetés

2. Mérések és mértékegységrendszer a kémiában

2.1. Mérések

2.2. Az SI mértékegységrendszer

3. Az anyagi rendszerek kémiai leírása, a vegyjel és a képlet

4. Az anyagi rendszerek fizikai leírása, a halmazállapot

5. Az anyagi rendszerek állapotai

5.1. Gázok

5.2. Szilárd anyagok

5.3. Folyadékok

6. Oldatok

6.1. Az oldatok összetételének kifejezései

6.2. Oldhatóság és telített oldatok

6.3. Kolloid oldatok

6.4. Híg oldatok és kolligatív sajátságok

6.4.1. Tenziócsökkenés

6.4.2. Forráspontemelkedés és fagyáspontcsökkenés

6.4.3. Ozmózis

7. Ionos oldatok

8. Kémiai egyenletek, sztöchiometria

8.1. Ionegyenletek

8.2. Oxidációs-redukciós reakciók, redoxi egyenletek

9. Termokémia

9.1. Termokémiai alapfogalmak

9.2. Reakcióhők és termokémiai egyenletek

9.3. A reakcióhő mérése

9.4. Hess tétele

9.5. Képződési entalpiák és a reakcióhő

10. Kémiai egyensúlyok

10.1. Általános leírás

10.1.1. Az egyensúlyi állandó kvalitatív értelmezése

10.1.2. A reakciófeltételek változtatása, LeChatelier-elv

10.2. Sav-bázis egyensúlyok

10.2.1. Sav-bázis definíciók

10.2.2. A víz autoionizációja, a pH fogalma

10.2.3. Gyenge savak és bázisok

10.2.4. Elektrolit egyensúlyok vizes oldatokban

10.2.5. Pufferek

10.2.6. Többértékű savak és bázisok

10.2.7. Sav-bázis titrálások, indikátorok

10.2.8. Lewis-féle sav-bázis elmélet

10.3. Komplex vegyületek és egyensúlyaik

10.4. Heterogén egyensúlyok

11.Elektrokémia

11.1. Elektrokémiai cella, cellareakciók

11.2. Elektródpotenciál és standard hidrogénelektród

11.3. Nernst-egyenlet

11.4. Elektródfajták

11.5. Elektrolízis

11.6 Elemek és akkumulátorok

12. Kémiai kinetika

12.1. A reakciósebesség

12.2. A reakciósebesség koncentrációfüggése

12.3. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése

12.4. Katalízis, inhibíció

12.5. Egyensúlyra vezető reakciók kinetikája

12.6 Reakciómechanizmusok

13. Az atom felépítése

13.1. Az atomok alkotóelemei

13.2. Az elektromágneses hullámok

13.3. Az atomok és az elektromágneses hullámok kölcsönhatása

13.4. Elektron az atomban, kvantummechanika

13.5. A kvantumszámok

13.6. Atomi pályák

14. Elektronszerkezet és periodicitás

14.1. Az atomok elektronszerkezete

14.2. Periodikus sajátosságok

15. Ionos, kovalens és fémes kötés

15.1. Az ionos kötés

15.2. A kovalens kötés

15.2.1. A kovalens kötés leírása

15.2.2. Többszörös kötések és kötés delokalizáció

15.2.3. Datív kötések, komplexek

15.3. A fémes kötés

16. Molekulaszerkezet

17. Másodlagos kötések

17.1. Van der Waals kölcsönhatások

17.2. Hidrogénhídkötés

Függelék

I. A görög ABC

II. Matematikai alapfogalmak

III. Fontosabb fizikai állandók

IV. Az elemek neve, jele, rendszáma, relatív atomtömege (Ar) és elnevezése vegyületekben

V. A vegyületek latin elnevezésének néhány szabálya

Irodalomjegyzék

Névjegyzék

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk