x 

Élettani folyamatok molekuláris alapjai

-75% Élettani folyamatok molekuláris alapjai
Gyártó JATEPress
Szerzők: Baranyi Attila – Erdélyi Lajos – Fehér Ottó – Nemcsók János – Wollemann Mária
315 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-945 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Baranyi Attila – Erdélyi Lajos – Fehér Ottó – Nemcsók János – Wollemann Mária

Kiadás éve: 1998 (javított kiadás)

ISBN 315 978 000 046 9

Súly: 522 g

Egyéb információk: 218 oldal, A/4, kartonált

TARTALOM

ELŐSZÓ

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ

ELŐSZÓ A HARMADIK KIADÁSHOZ

RÖVIDÍTÉSEK

I. fejezet: A FESZÜLTSÉGFÜGGŐ IONCSATORNÁK MOLEKULÁRIS FIZIOLÓGIÁJA

I.1. A mesterséges és természetes membránok biofizikája

I.1.1. A lipid kettősréteg membrán szerkezete

I.1.2. A lipid kettősréteg membrán készítése és tulajdonságai

I.1.3. Az LKR membránok tulajdonságai

I.2. Vivőanyaggal működő (carrieres) ionátvitel

I.3. Csatornaképző anyagok

I.3.1. Feszültségfüggetlen csatornaképzők

I.3.2. Feszültségfüggő csatornaképzők

I.4. Az ionok fizikai kémiája

I.5. Ioncsatornák

I.5.1. A szelektív ionpermeabilitás alapjai

I.5.1.1. A csatorna méretének szerepe a szelektivitásban

I.5.1.2. Az ioncsatorna szerkezetének szerepe a szelektivitásban

I.5.2. Az ioncsatorna nyitásának és zárásának mechanizmusa, kinetikája

I.6. A feszültségzár (voltage clamp) módszer

I.7. A kapuáramok (gating currents)

I.8. A folt-feszültségzár (patch-clamp) módszer

I.9. Nátriumcsatornák

I.9.1. A nátriumcsatorna-fehérje felépítése

I.9.2. A nátriumcsatornák molekuláris farmakológiája

I.9.3. Helyi érzéstelenítők

I.9.4. A nátriumcsatornák specifikus blokkolói

I.9.5. A nátriumcsatorna kapumechanizmusát befolyásoló szerek

I.9.6. A kalcium-ionok jelentősége a nátriumcsatornák működésében és a membrán ingerelhetőségének szabályozásában

I.10. Kalciumcsatornák

I.10.1. A kalciumcsatornák típusai

I.10.2. Kalciumcsatorna blokkolók és modulátorok

I.10.3. A kalciumcsatorna-fehérje szerkezete

I.10.4. Antagonista kötőhelyek a kalciumcsatornán

I.10.5. A kalciumcsatorna-típusok kapcsolata

I.11. Káliumcsatornák

I.11.1. A káliumcsatornák osztályozása

I.11.2. A káliumcsatornák működése és élettani szerepe

I.11.3. A káliumcsatornák szerkezete

I.11.4. A káliumcsatorna kinetikai modellje

I.11.5. A káliumcsatorna inaktivizációja

I.11.6. A káliumcsatorna szerkezeti modellje

I.11.7. A káliumcsatorna blokkolói és kötőhelyeik

I.11.7.1. A külső TEA-kötőhely

I.11.7.2. Intracelluláris TEA-kötőhely

I.11.7.3. A skorpiótoxin (CTX) kötőhelye a káliumcsatornán

I.11.8. A káliumcsatornát nyitó vegyületek és hatásaik

IRODALOM

II. fejezet: A KÉMIAILAG VEZÉRELT IONCSATORNÁK MOLEKULÁRIS FIZIOLÓGIÁJA

II.1. A nikotin típusú acetilkolin receptor-ioncsatorna (AChRN)

II.1.1. Az alfa hibrid AChRN-ioncsatorna

II.1.2. A delta hibrid AChRN -ioncsatorna

II.1.3. Neuronális nikotin típusú acetilkolin receptorok

II.2. A muscarin típusú acetilkolin receptorok (AChRM)

II.2.1. A AChRM altípusok molekuláris biológiai alapja

II.3. Az acetilkolin receptorok deszenzitizációja

II.4. A G-proteinek

II.5. Az inozitol trifoszfát (IP3) és a diacilglicerol (DAG) kettős hírvivő rendszer

II.5.1. DAG és proteinkináz C

II.5.2. Az IP3 és a sejtenbelüli Ca-raktárak

II.5.3. Az IP3 kiváltotta Ca-felszabadulás

II.5.4. A Ca-hullám keletkezése és térbeli organizációja

II.6. A foszfolipáz A2 receptor-közvetített aktivációja GTP-kötő fehérjék közreműködésével

II.6.1. Foszfolipáz A2 termékek mint másodlagos hírvivők

II.6.2. A foszfolipáz A2 aktivitás szabályozása

II.7. GABA receptor-ioncsatorna rendszerek

II.7.1. A GABAA receptor ioncsatorna-rendszer

II.7.1.1. A GABAA receptor-klorid ioncsatorna-rendszer fiziológiai és farmakológiai jellemzői

II.7.2. Xenopus petesejtbe ültetett GABAA receptorok működése

II.7.3. A GABA receptor szerkezeti modellje

II.7.4. A GABAB receptorok és a neuronális CA-csatornák működése

II.7.5. A GABAB receptorok és a K-csatornák

II.8. Az emlősök glicin receptora

II.9. A serkentő aminosav receptorok molekuláris fiziológiája

II.9.1. A glutamát receptor-ioncsatorna rendszer elektrofiziológiai jellemzői

II.9.2. Az NMDA receptor-ioncsatorna rendszer

II.9.3. Az AMPA receptor-ioncsatorna rendszer

II.9.4. A kainát receptor-ioncsatorna rendszer

II.9.5. Az L-AP4 receptor

II.9.6. A metabotróp receptor

II.10. A dopamin receptor-ioncsatorna rendszer molekuláris fiziológiája

II.10.1. A D1 dopamin receptorok

II.10.2. A dopamin receptor foszforilálható fehérjéje (DARPP-32)

II.10.2.1. A DARPP-32 eloszlása az agyban

II.10.2.2. A DARPP-32 biokémiai jellemzői

II.10.2.3. A DARPP-32 fiziológiai szerepe

II.10.3. A D1 receptor altípusok

II.10.4. A D2 dopamin receptorok

II.10.4.1. A D2 receptorok, a foszfoinozit hidrolízis és a Ca-homeosztázis

II.10.4.2. A D2 receptorok és a G-fehérjék

II.10.4.3. A D2 receptorok hatásmechanizmusa

II.10.5. A D1/ D2 receptor együttműködés

II.11. Adrenerg receptorok

II.12. Peptiderg receptorok

II.12.1. Kolecisztokinin, gasztrin és VIP receptorok

II.12.2. Az inzulin és a növekedési faktorok receptorai

II.12.3. Tachikinin és bradikinin receptorok: P, K és neuromedin K anyagok receptorai

II.12.4. Opiát (opioid) receptorok

II.13. Az intracelluláris fehérjefoszforiláció és fiziológiai jelentősége

II.14. A szekréció és a transzmitter felszabadulás molekuláris folyamatai

II.14.1. Az ingerület és szekréció kapcsolata

II.14.2. Ca-ionok és a szinaptikus átvivőanyag felszabadulása

II.14.3. A preszinaptikus Ca-csatornák

II.14.4. A vezikula-membrán fúzió és hajtóerői

II.14.5. Szinaptikus vezikulákhoz kapcsolódó fehérjék

II.14.5.1. A szinaptofizin

II.14.5.2. Szinapszin I

II.14.5.3. A szinapszin I eloszlása

II.14.5.4. A szinapszin foszforilációja

II.14.5.5. Vezikula kapcsolt membrán fehérje (VAMP-1)

II.14.5.6. A citoszkeleton szerepe az exocitózis szabályozásában

III. fejezet: AZ INGERÜLETÁTTEVŐDÉS BIOKÉMIAI ALAPJAI

III.1. A neurotranszmitter felszabadulása

III.2. A neurotransz

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.