x 

Gyógyszer-technológia

-25% Gyógyszer-technológia
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Révész Piroska
3544 Ft
4725 Ft
Kedvezmény-1181 Ft
Ár / kg:

Elméleti jegyzet

Szerkesztő: Révész Piroska

Kiadás éve: 2009

ISBN 978 963 315 103 7 

Súly: 714 g

Egyéb információk 444 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. Előszó

Lektori vélemény

2. A GYÓGYSZER-TECHNOLÓGIA FOGALMA ÉS TÁRGYA, TUDOMÁNNYÁ FEJLŐDÉSÉNEK SZAKASZAI

A gyógyszer-technológia tárgya, fejlődése és alapozó tudományai

Gyógyszer, gyógyszeranyag, gyógyszerkészítmény, gyógyszerforma

Gyógyszerformák csoportosítása

Gyógyszerkönyvek, FoNo-k, manuálisok, útmutatók, egyéb szakkönyvek, jegyzetek

3. HATÓANYAGOK ÉS SEGÉDANYAGOK A GYÓGYSZERFORMÁK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN

3.1. Hatóanyagok a gyógyszerkészítésben

Hatóanyagok gyártási folyamata

Hatóanyagok minősítése

A gyógyszerforma kialakításának szempontjai

3.2. Segédanyagok a gyógyszerkészítésben

A segédanyagok megválasztásának szempontjai

A segédanyagok nem kívánt hatásai

A segédanyagok csoportosítása

Élelmiszeripari adalékanyagok          

4. A GYÓGYSZERFORMULÁLÁS BIOFARMÁCIAI SZEMPONTJAI

A gyógyszer útja az élő szervezetben (LADMER, ADMER)

Biológiai hasznosíthatóság (BH) (Biohasznosíthatóság, Bioavailability, Bioverfügbarkeit)

Farmakonok biofarmáciai osztályozása (Biopharmaceutical Classification System, BCS)

Gyógyszerformák generációs csoportosítása

5. PREFORMULÁLÁS ÉS FORMULÁLÁS A GYÓGYSZERFORMÁK TERVEZÉSÉBEN

Kutatás, fejlesztés, gyártás

Új farmakon gyógyszerré fejlesztésének folyamata

Originális készítmények

Generikumok

Faktoriális és neuronhálós kísérleti tervezés

Szabadalmi oltalmak a gyógyszeriparban

6. IPARI, LABORATÓRIUMI ÉS GYÓGYSZERTÁRI GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS (GYÁRTÁS)

Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítási rendszerek (GMP, GLP, GCP, GPP, ISO)

Az ipari gyógyszergyártás műveleti és eljárástani alapjai

Önköltség törvénye. Paraméterek nagy számának törvénye

Léptéknövelés

7. A TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK MŰSZEREZÉSE. AZ AUTOMATIZÁLÁS ALAPELVEI

Az automatizálás elemei, előfeltételei, célja

Az irányítástechnika alapjai, az irányítás műveletei

Vezérlés és szabályozás

Néhány gyakorlati példa a gyógyszer-technológia területéről

8. A GYÓGYSZER-TECHNOLÓGIA KOLLOID KÉMIAI ÉS FIZIKAI KÉMIAI ALAPJAI

8.1. Molekulák elektromos és mágneses tulajdonságainak jelentősége a gyógyszer-technológiában

Elektromos dipólus. Poláris molekulák

Intermolekuláris erőhatások (van der Waals-erők). Relatív permittivitás

Dipólusok között fellépő kölcsönhatások

Diszperziós erőhatások

Eredő potenciál

8.2. A gyógyszer-technológia reológiai alapjai

Erők és deformációk. A reológiai jelenségek (deformáció-típusok) csoportosítása

A reológia kísérleti módszerei (reometria)

Gyakorlati reológia: anyagszállítás

8.3. Diszperz és koherens rendszerek a gyógyszer-technológiában

A gyógyszerformák csoportosítása fizikai kémiai elvek alapján

Koherens rendszerek közé tartozó gyógyszerformák, fogalom, tulajdonságok

Diszperz és koherens rendszerek stabilitása

8.4. felületi és határfelületi jelenségek a gyógyszer-technológiában

Felületi és határfelületi feszültség

Felületaktív anyagok

Nedvesedés típusai és vizsgálata

Adszorpció és adhézió. Bioadhézió

8.5. Polimerek a gyógyszer-technológiában

Polimerek fogalma és csoportosítása

A polimerek szerkezete

A polimerek oldhatósága

Intelligens vagy inger-érzékeny polimerek

9. A GYÓGYSZER-TECHNOLÓGIA MŰSZAKI KÉMIAI ALAPJAI

9.1. A víztisztítás módszerei

Desztillálás

Ioncserélés

Fordított ozmózis (reverz ozmózis, RO)

Tengervíz sótalanítása

Tisztított vizek a Gyógyszerkönyvben

9.2. Keverés, homogenizálás

Folyadékok keverésének elmélete

Félszilárd anyagok keverésének elmélete

Szilárd anyagok keverésének elmélete

A kevertségi fok meghatározása

9.3. Diszperz rendszerek szétválasztási műveletei

Szűrés

Centrifugálás

9.4. Szárítás

Alapfogalmak

Gyógyszer-technológiai alkalmazások

A szárítás művelete

Szárítóberendezések

9.5. Fluidizáció

A fluidizáció definiálása

A fluidizálás célja

A fluidizáció előnyei

A fluidizáció hátrányai

A fluidizálás elmélete

Fluidizációt befolyásoló folyamatok

Fluidizáció alkalmazása gyógyszerformák előállítása során

9.6. Kristályosítás

Kristályosításról általában

A kristályosítás részfolyamatai

Oldatból történő kristályosítás

Olvadékkristályosítás

Szuperkritikus körülmények a kristályosításban

Szférikus kristályosítás

Ko-agglomerációs kristályosítás

9.7. Kristályos anyagok jellemzése (kristályszerkezet, habitus és polimorfia)

Kristályszerkezet

Kristályhabitus (alak, felület, méret)

Polimorfia, hidrát- és szolvát forma

A polimorfia szerepe a gyógyszergyártásban

9.8. Kristályos anyagok amorfizálása. Az amorf forma jellemzése

Amorf anyagok szerkezete

Amorfizálási eljárások

Hatóanyagok amorfizálása

Stabilitás

Az amorf forma vizsgálata

9.9. Szemcseméret-csökkentés

<span style="font-size: 9pt

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.