x 

Kolloidika laboratóriumi gyakorlatok

-25% Kolloidika laboratóriumi gyakorlatok
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Patzkó Ágnes
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Alcím: Határfelületek, diszperz rendszerek, tenzidek, polimerek

Szerkesztő: Patzkó Ágnes

Kiadás éve: 2012

ISBN 978 963 315 082 5

Súly: 326 g

Egyéb információk: 200 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. FLUID HATÁRFELÜLETEK

1.1. Folyadék–gáz határfelület (L/G)

1.2. Folyadék–folyadék határfelület (L/L)

1.3. Monomolekulás filmek folyadékfelületen

1.4. Felületi feszültség mérési módszerei

1. feladat: Oldatok felületi feszültségének meghatározása

2. feladat: Egymással nem elegyedő folyadékok közötti határfelületi feszültség meghatározása

3. feladat: Monomolekulás filmek előállítása és vizsgálata (Pockels-módszer)

2. SZILÁRD HATÁRFELÜLETEK

2.1. Szilárd–gáz határfelület (S/G)

4. feladat: Gőzadszorpció mérése gravimetriás módszerrel

5. feladat: Gázadszorpció mérése volumetrikus módszerrel

6. feladat: Nitrogénadszorpció vizsgálata automata gázadszorpciós készülékkel

2.2. Szilárd–folyadék határfelület (S/L)

2.2.1. Folyadékelegyek adszorpciója szilárd adszorbenseken

7. feladat: Etanol adszorpciója aktív szénen etanol-ciklohexán elegyből

2.2.2. Híg oldatok adszorpciója szilárd adszorbenseken

8. feladat: Híg festékoldatok adszorpciója cellulózon

8.1. Az adszorptívum koncentrációjának befolyása az adszorpcióra

8.2. Az adszorbens mennyiségének befolyása az adszorpcióra

9. feladat: Felületaktív anyagok adszorpciója agyagásványokon

2.3. Szilárd felületek nedvesedése

10. feladat: Peremszög mérése

3. HATÁRFELÜLETI ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

3.1. Elektromos kettősréteg

3.2. Felületi töltés meghatározása

11. feladat: Fémoxidok felületi töltéssűrűségének meghatározása

3.3. Elektrokinetikai jelenségek

12. feladat: Elektroforetikus vándorlási sebesség mérése

13. feladat: festékelegy szétválasztása papírelektroforézissel

4. ASSZOSZIÁCIÓS KOLLOIDOK

14. feladat: Ionos tenzidek koncentrációjának meghatározása kétfázisú titrálással

14.1. Kationaktív tenzid koncentrációjának meghatározása

14.1.1. Végpontjelzés metilénkékkel

14.1.2. Végpontjelzés bengálvörössel

14.2. Anionaktív tenzid koncentrációjának meghatározása

14.2.1. Végpontjelzés metilénkékkel

14.2.2. Végpontjelzés bengálvörössel

15. feladat: Kritikus micellaképződési koncentráció meghatározása színezék módszerrel

16. feladat: Kritikus micellaképződési koncentráció meghatározása konduktometriás titrálással

17. feladat: Benzoesav szolubilizálhatóságának vizsgálata

5. MAKRO- ÉS MIKROEMULZIÓK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

18. feladat: Emulgeátorok hatóképességének vizsgálata

19. feladat: Emulziók jellegének és átcsapásának vizsgálata

20. feladat: Inverz emulziók előállítása „in situ” emulgeálási technikával

21. fejezet: Inverz emulziók előállítása szilárd emulgeátorokkal

22. fejezet: o/v típusú mikroemulziók előállítása kationos tenziddel

23. fejezet: o/v, ill. v/o típusú mikroemulziók előállítása anionos tenziddel

24. feladat: v/o típusú mikroemulzió előállítása in situ módszerrel

25. feladat: Winsor-típusú mikroemulziók előállítása

6. SZOLOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

26. feladat: Weimarn-szabály vizsgálata

27. feladat: Szolok előállítása

27.1. Kémiai kondenzációs módszerek

27.1.1. Aranyszolok előállítása

27.1.2. Ezüstszolok előállítása

27.1.3. Rázszol előállítása

27.1.4. Hoganyszol előállítása

27.1.5. Fe(III)-hidroxid szolok előállítása

27.1.6. mangán-dioxid szol előállítása

27.2. Peptizáció

27.2.1. Fe(III)-hidroxid szol előállítása

28. feladat: Peptizációs folyamatok vizsgálata

28.1. Disszolúciós peptizáció üledékszabálya

28.2. Disszolúciós peptizáció koncentrációfüggése

28.3. Adszorpciós peptizáció üledékszabálya

28.4. Adszorpciós peptizáció koncentrációfüggése

29. feladat: Agyagásványok és talajok peptizációja

6.1. Szol-tisztítási eljárások

30. feladat: Dializálóképesség gyors vizsgálata

31. feladat: Különböző ultraszűrő hártyák vizsgálata

32. feladat: Vörös aranyszol koagulálása

32.1. Elektrolitok hatása aranyszol koagulálásra

32.2. Alifás alkoholok hatása az aranyszolok koagulálására

33. feladat: Fe(III)-hidroxid szol koagulálása

34. feladat: Szabálytalan sorok vizsgálata

35. feladat: Fe(III)-hidroxid szolok koaguláláskinetikája

36. feladat: Kolloid részecskék közötti vonzóerő számítása

36.1. Prizma törőszögének meghatározása

36.2. Prizma törésmutatójának és diszperziójának mérése

7. SZUSZPENZIÓK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

7.1. Szuszpenziók előállítása

7.2. Részecskeméret meghatározása

37. feladat: Őrlemények részecskeméret-eloszlásának meghatározása

7.3. Híg szuszpenziók vizsgálata

38. feladat: Szuszpenziók ülepedési sebessége, üledéktérfogata és belső súrlódása

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

39. feladat: Koherens szuszpenziók vizsgálata rotációs viszkoziméterrel

40. feladat: Tixotrópia vizsgálata

8. POLIMEREK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

41. feladat: Metil-metakrilát, vagy sztirol tömbpolimerizációja

41.1. Törésmutató mérése

41.2. Relatív viszkozitás mérése

41.3. Koagulálóérték meghatározása

41.4. Polimerizáció sebességének mérése a monomer fogyás alapján

41.5. Relatív molekulatömeg meghatározása

42. feladat: Sztirol, metil-metakrilát és akrilsav oldatpolimerizációja

42.1. Heterogén oldatpolimerizáció

42.2. Homogén oldatpolimerizáció

42.3. Akrilsav homogén oldatpolimerizációja

43. feladat: Metil-metakrilát gyöngypolimerizációja

44. feladat: Sztirol-divinil-benzol szuszpenziós kopolimerizációja

45. feladat: metil-metakrilátemulziós polimerizációja

46. feladat: Poliakrilát diszperzió előállítása emulziós polimerizációval

47. feladat: Epoxigyanta előállítása

48. feladat: Polimerdiszperziók koaguláláskinetikája

9. MAKROMOLEKULÁRIS OLDATOK TULAJDONSÁGAI

9.1. Az ideális és a reális statisztikus gombolyag

49. feladat: Theta-elegy összetétel meghatározása különböző polimer-oldószer-kicsapószer rendszerekben

49.1. Θ-elegy összetételének meghatározása nefelometriás titrálással epoxigyanta-di

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk