x 

Laboratóriumi gyakorlatok általános kémiából

-25% Laboratóriumi gyakorlatok általános kémiából
Gyártó JATEPress
Szerző: Szűcs Árpád
945 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-315 Ft
Ár / kg:

Szerző: Szűcs Árpád

Kiadás éve: 2013

ISBN 978 963 315 138 9

Súly: 112 g

Egyéb információk: 60 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

BEVEZETÉS

1. LABORATÓRIUMI ALAPISMERETEK

1.1. Laboratóriumi rendszabályok

1.2. Laboratóriumi eszközök

1.2.1. Laboratóriumi üveg- és porceláneszközök

1.2.2. Laboratóriumi fémeszközök

1.3. Egyszerűbb laboratóriumi műveletek

1.3.1. Tömegmérés

1.3.2. Oldás

1.3.3. Szűrés

1.3.4. Kristályosítás

1.3.5. Szárítás

1.4. A laboratóriumi munka menete

2. BEVEZETÉS A LABORATÓRIUMI ALAPMŰVELETEKBE I.

2.1. Keverék szétválasztása oldással és szűréssel. Egyéni gyakorlat

2.2. A desztillált víz és a csapvíz összehasonlítása. Páros gyakorlat

3. BEVEZETÉS A LABORATÓRIUMI ALAPMŰVELETEKBE II.

3.1. Keverék szétválasztása szublimálással. Egyéni gyakorlat

3.2. A túlhűtés tanulmányozása. Páros gyakorlat

4. OLDATOK

4.1. Kémszeroldat készítése. Egyéni gyakorlat

4.2. Folyadékok oldhatóságának vizsgálata. Páros gyakorlat

4.3. Szilárd anyagok oldhatóságának vizsgálata. Páros gyakorlat.

4.4. Túltelített oldatok. Páros gyakorlat

4.5. Az ozmózis jelenségének vizsgálata. Bemutató gyakorlat

5. PREPARATÍV GYAKORLATOK

5.1. Szennyezett timsó tisztítása átkristályosítással. Egyéni gyakorlat.

5.2. Gázok moláris térfogatának meghatározása. Páros gyakorlat

6. SZTÖCHIOMETRIAI GYAKORLATOK I.

6.1. Savak, bázisok, sók előállítása. Páros gyakorlat

6.1.1. Sav előállítása sójából egy erősebb savval

6.1.2. Sav és anhidridje előállítása sójából egy erősebb savval

6.1.3. Bázis előállítása bázisanhidridből

6.1.4. Bázis előállítása sóból erősebb bázissal

6.1.5. Bázisanhidrid előállítása bázisból vízvesztéssel

6.1.6. Bázis előállítása sóból bázisanhidriddel

6.1.7. Só előállítása cserebomlással

6.1.8. Bázisos sók előállítása

6.1.9. Komplex sók előállítása

6.2. Kettőssó előállítása. Egyéni gyakorlat

7. SZTÖCHIOMETRIAI GYAKORLATOK II.

7.1. Redoxi reakciók. Páros gyakorlat

7.1.1. Jodidionok oxidációja elemi jóddá

7.1.2. Oxidációs reakciók kálium-permanganáttal (KMnO4)

7.1.3. Oxidáció vas(III)-ionokkal (Fe3+)

7.1.4. Oxidáció hidrogén-peroxiddal (H2O2)

7.2. Olvadáspont meghatározás. Egyéni gyakorlat

8. TERMOKÉMIA

8.1. Oldáshő tanulmányozása. Páros gyakorlat

8.2. Hőkapacitás meghatározása. Páros gyakorlat

8.3. Forráspont meghatározása. Egyéni gyakorlat

9. KÉMIAI EGYENSÚLYOK

9.1. Kémiai egyensúlyok vizsgálata. Páros gyakorlat

9.2. Elektrolitegyensúlyok vizes oldatokban (hidrolízis). Páros gyakorlat

9.3. Pufferoldatok vizsgálata. Páros gyakorlat

10. TÉRFOGATI ANALÍZIS ALAPJAI

10.1. NaOH titrálása. Egyéni gyakorlat

11. ELEKTROKÉMIAI GYAKORLATOK

11.1. Elektrokémiai alapon értelmezhető reakciók. Páros gyakorlat

11.1.1. Fémek oldódása

11.1.2. Diana-fája (Bemutató gyakorlat)

11.1.3. Fémek kiválása

11.1.4. Homogén redoxi reakciók

11.1.5. Korrózió, korrózióvédelem 

11.2. Elektromos áram fejlesztése kémiai reakcióval. Csoportos gyakorlat

11.3. Kémiai reakció elektromos áram hatására. Csoportos gyakorlat

12. KÉMIAI KINETIKA

12.1. A reakciósebesség függése a koncentrációjától. Páros gyakorlat

12.2. Jódóra reakció. Páros gyakorlat

12.3. A reakciósebesség függése a hőmérséklettől. Páros gyakorlat

12.4. Hidrogén-peroxid bomlása. Páros gyakorlat

13. VEZETÉSMÉRÉS, ATOMSZERKEZET

13.1. vezetésmérések. Csoportos/egyéni gyakorlat

13.2. Lángfestés. Páros gyakorlat

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.