x 

Szupersavak, karbokationok, szupersavak által katalizált reakciók

-75% Szupersavak, karbokationok, szupersavak által katalizált reakciók
Gyártó JATEPress
Szerzők: Molnár Árpád – Török Béla
236 Ft
945 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Molnár Árpád – Török Béla

Kiadás éve: 1999

ISBN 315 978 000 133 6

Súly: 236 g

Egyéb információk: 140 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

1. SZUPERSAVAK

1.1. Általános alapfogalmak

1.1.1. A sav-bázis fogalom

1.1.2. Savassági függvények

1.2. A szupersavakról általában

1.3. A savasság meghatározásának kísérleti módszerei

1.3.1. Brønsted-savak

Spektrofotometria

Magmágneses rezonancia (NMR) módszer

Kémiai eltolódás vizsgálatok

A sávalak analízisén alapuló cseresebesség vizsgálatok (DNMR)

Elektrokémiai módszerek

Kinetikai eljárások

Kalorimetria

1.3.2. Lewis-savak saverősségének meghatározása

1.3.3. Szilárd savak saverősségének meghatározása

1.4. Szupersavas rendszerek

1.4.1. Brønsted-szupersavak

Perklórsav (HClO4)

Klór-kénsav (ClSO3H)

Flour-kénsav (FSO3H)

Perfluor-alkánszulfonsavak

1.4.2. Lewis-szupersavak

Antimon-pentafluorid (SbF5)

Arzén-pentafluorid (AsF5)

Tantál- és nióbium-pentafluorid (TaF5, NbF5)

1.4.3. Konjugált szupersavak

Óleumok (polikénsavak)

Tetra(hidrogénszulfáto) bórsav–kénsav (HB(HSO4)4)

Fluor-kénsav–antimon-pentafluorid (FSO3H:SbF5, „Mágikus Sav”)

Fluor-kénsav–kén-trioxid (HSO3F:SO3)

Fluor-kénsav–arzén-pentafluorid (HSO3F:AsF5)

HSO3F:HF:SbF5

Perfluor-alkánszulfonsav alapú rendszerek

Fluor-antimonsav (HF:SbF5)

Hidrogén-fluorid–tantál-pentafluorid (HF:TAF5)

Tetrafluor-bórsav (HF:BF3)

Konjugált Friedel–Crafts-savak

Nemvizes ionos folyadékok

1.4.4. Szilárd szupersavak

Szilárd savak

Hordozós szupersavak

2. KARBOKATIONOK

2.1. A karbokationokról általában

2.2. A karbokationok szupersavakban történő előállításának lehetőségei

2.3. A karbokationok tanulmányozására alkalmas módszerek

2.4. Karbéniumionok

2.4.1. Alkil-kationok

2.4.2. Cikloalkil-kationok

2.4.3. Arénium- és aril-metil-kationok

2.4.4. Többszörös töltésű karbokationok

2.4.5. Aromásan stabilizált karbokationok

2.4.6. Heteroatomok által stabilizált karbokationok

2.5. Egyéb karbokationok

2.5.1. Alkóniumionok

2.5.2. Ekvilibráló kationok

2.5.3. A 2-norbornil-kation

2.5.4. Távolabbi szénatomra történő vándorlások

2.6. Szuperelektrofilek

3. SZUPERSAVAKKAL KATALIZÁLT ÁTALAKULÁSOK

3.1. Telített szénhidrogének átalakulásai

3.1.1. Protilízis

3.1.2. Izomerizáció

3.1.3. A C–C kötés hasadása (krakkolás)

3.1.4. Alkán–alkén alkilezés

3.2. Aromás vegyületek Friedel–Crafts-reakciói

3.2.1. Friedel–Crafts-elkilezés

3.2.2. Friedel–Crafts-acilezés

3.2.3. Friedel–Crafts-reakciók nemhagyományos reagensekkel

3.2.4. Ciklialkilezés

3.3. Karboxilezés

3.4. Karbonilezés

3.5. Formilezés

3.6. Szulfonálás

3.7. Nitrálás

3.8. Nitrozóniumionnal kiváltható reakciók

3.9. Halogénezés

3.10. Oxifunkcionalizálás

3.11. Polimerizáció

3.12. Átrendeződések

3.13. Ionos hidrogénezés

Forrásmunkák

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.