x 

Bevezetés a véges dimenziós vektorterek elméletébe

-25% Bevezetés a véges dimenziós vektorterek elméletébe
Gyártó JATEPress
Szerző: Kérchy László
945 Ft
1260 Ft
Kedvezmény-315 Ft
Ár / kg:

Szerző: Kérchy László

Kiadás éve: 1997 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 091 9

Súly: 406 g

Egyéb információk: 252 oldal, B/5, kartonált

TARTALOM

BEVEZETÉS

I. ALAPFOGALMAK

1. Halmazok, relációk, leképzések

1.1. Halmazok

1.2. Relációk

1.3. Leképzések

1.4. Megjegyzés

2. Valós és komplex számok

2.1. Bevezetés

2.2. Valós számok

2.3. A komplex számtest

2.4. Kanonikus alak, konjugálás

2.5. Trigonometrikus alak

2.6. Műveletek és a komplex sík transzformációi

II. POLINOMGYŰRŰK, OSZTHATÓSÁG

1. Polinomgyűrűk

1.1. A polinomgyűrű fogalma

1.2. Polinomok fokszáma

2. Oszthatóság

2.1. Gauss félcsoportok

2.2. A Gauss félcsoportok jellemzése

2.3. Legnagyobb közös osztó

3. Gauss gyűrűk

3.1. Főideál-gyűrűk

3.2. Euklideszi gyűrűk

4. Irreducibilis elemek

4.1. Prímszámok

4.2. Irreducibilis polinomok

5. Törtek

5.1. Kommutatív integritás-tartomány testté való bővítése

5.2. Törtpolinomok elemi törtekre való bontása

III. A VEKTORTEREKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ FOGALMAK

1. Vektorterek

1.1. A vektortér fogalma, lineáris függetlenség

1.2. Véges dimenziós vektorterek, bázis, dimenzió

2. Alterek

2.1. Az altér fogalma

2.2. Alterek közti műveletek

2.3. vektortér altérhálója

2.4. Alterek direkt összege

2.5. Faktortér

3. Duális tér

3.1. Lineáris funkcionálok, duális tér

3.2. Duális bázis

3.3. Reflexivitás

3.4. Annulátorok

4. Lineáris transzformációk

4.1. A lineáris transzformáció fogalma, műveletek

4.2. Transzformációk rangja és nullitása

4.3. Lineáris transzformáció adjungáltja

4.4. Invariáns alterek

IV. TENZORI ÉS KÜLSŐ SZORZATOK

1. Tenzori szorzat

1.1. Két vektortér tenzori szorzata

1.2. A tenzori szorzat dimenziója

1.3. Általánosítás több tényezőre

1.4. Lineáris transzformációk tenzori szorzata

2. Permutációk

2.1. Permutációcsoportok

2.2. Ciklusok

2.3. Transzpozíciók, paritás

3. Külső szorzat

3.1. Szimmetriaosztályok, vektorterek külső szorzata

3.2. A külső szorzattér dimenziója

3.3. Ferdén szimmetrikus multilineáris leképezések

3.4. Operátor külső hatványa, determináns

4. Algebrai adjungált

4.1. Kapcsolat a külső szorzatterek között

4.2. Operátor algebrai adjungáltja

4.3. Az algebrai adjungált tulajdonságai

V. MÁTRIXOK

1. Lineáris transzformáció mátrixa

1.1. A mátrix fogalma

1.2. Transzformáció mátrixa, műveletek

1.3. Báziscsere

2. Külső szorzattereken értelmezett operátorok mátrixai

2.1. Mátrix determinánsa

2.2. Lineáris transzformáció adjungáltjának mátrixa

2.3. Operátor külső hatványának mátrixa

2.4. Az algebrai adjungált mátrixa

2.5. Kifejtési tétel, invertálhatóság

3. Mátrixok rangszámtétele

3.1. Vektorrendszer rangja

3.2. A rangszámtétel

4. Lineáris egyenletrendszerek

4.1. A megoldhatóság kritériuma

4.2. Az összes megoldás meghatározása

4.3. Cramer-szabály

VI. VÉGES DIMENZIÓS VEKTORTÉR OPERÁTORAINAK OSZTÁLYOZÁSA, OPERÁTOROK KANONIKUS MÁTRIXAI

1. Minimálpolinomok

1.1. Operátor minimálpolinomja

1.2. Ciklikus altér, lokális minimálpolinom

1.3. Legnagyobb lokális minimálpolinom létezése

2. Ciklikus operátorok

2.1. Minimálpolinomjaikkal történő jellemzésük

2.2. Ciklikus operátor klasszikus kanonikus mátrixa

3. Az operátorok osztályozása

3.1. Operátor ciklikus operátorok direkt összegére való felbontása

3.2. Operátor multiplicitása

3.3. Polinommátrixok

4. Kanonikus mátrixok

4.1. Operátor Jordan mátrixa és klasszikus kanonikus mátrixa

4.2. Sajátérték, sajátvektor, gyökvektor

VII. EUKLIDESZI ÉS UNITÉR TEREK

1. Belső szorzatterek, normál terek

1.1. Belső szorzat, ortonormált bázis

1.2. Normált tér

1.3. Lineáris funkcionálok, adjungálás, ortogonális komplementer belső szorzatterekben

2. Normális operátorok

2.1. Általános jellemzés

2.2. Spektrális felbontás unitér terekben

2.3. Spektrális felbontás euklideszi terekben

3. Pozitív operátorok

3.1. Spektrális jellemzés

3.2. Belső szorzatterek külső hatványai

3.3. Pozitív definit mátrixok

VIII. MÁSODRENDŰ HIPERFELÜLETEK EUKLIDESZI PONTTEREKBEN

1. Euklideszi pontterek

2. Másodrendű hiperfelületek, főtengelytranszformáció

3. A másodrendű görbék és felületek osztályozása

IRODALOMJEGYZÉK

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk