x 

Numerikus matematika

-75% Numerikus matematika
Gyártó JATEPress
Szerző: Virágh János
630 Ft
2520 Ft
Kedvezmény-1890 Ft
Ár / kg:

Szerző: Virágh János

Kiadás éve: 1997 (a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvpályázaton nyertes munka) Utánnyomás: 2003

ISBN 978 963 482 214 1

Súly: 458 g

Egyéb információk: 270 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. Bevezetés

1.1. Numerikus algoritmusok

1.2. A hibaszámítás alapjai

I. A LINEÁRIS ALGEBRA NUMERIKUS MÓDSZEREI

2. Lineáris algebrai összefoglaló

2.1. Vektorok, mátrixok, egyenletrendszerek

2.2. Vektornormák, mátrixnormák

2.3. Sajátérték

3. Eliminációs módszerek

3.1. Bevezetés

3.2. Gauss- és Jordan-elimináció

4. Mátrixok trianguláris fölbontásai

4.1. Az LR trianguláris fölbontás

4.2. Az RTR Cholesky-fölbontás

4.3. A QR ortogonális-trianguláris fölbontás

5. Sajátértékszámítás

5.1. Mátrixok speciális alakra transzformálása

5.2. Sajátértékek korlátjai

5.3. Az LR-, az RTR- és a QR-transzformáció

5.4. Lineáris algebrai feladatok perturbációja

II. ITERÁCIÓS MÓDSZEREK

6. Iterációs módszerek általános elmélete

6.1. Bevezetés

6.2. Fixponttételek

7. Lineáris egyenletrendszerek megoldása iterációs módszerekkel

7.1. Fixpontiteráció lineáris egyenletrendszerekre

7.2. Mátrixok reguláris szétvágásai

7.3. Konvergenciatételek diagonális domináns együtthatómátrix esetén

7.4. Konvergenciatételek pozitív definit együtthatómátrix esetén

7.5. Extrapolálható iterációs módszerek

8. Egyenletek megoldása iterációs módszerekkel

8.1. Fixpontiteráció R-ben

8.2. Néhány speciális iterációs módszer

8.3. Iterációs módszerek rendje és hatékonysága

9. Nemlineáris egyenletrendszerek

9.1. Bevezetés

9.2. Iterációs módszerek általánosítása egyenletrendszerekre

10. Polinomok zérushelyei

10.1. Bevezetés

10.2. Polinomok helyettesítési értéke

10.3. Gyökök elhelyezkedése

10.4. Gyökök meghatározása

III. FÜGGVÉNYKÖZELÍTÉSEK

11. Polinom-interpoláció

11.1. Lagrange-interpoláció

11.2. Iterált interpoláció

11.3. Osztott differenciák

11.4. Véges differenciák

11.5. Hermite-interpoláció

12. Közelítések lineáris terekben

12.1. Legjobb közelítések

12.2. Négyzetes közelítések

12.3. Diszkrét négyzetes közelítések

12.4. Általánosított interpoláció

12.5. Egyenletes közelítések

IV. NUMERIKUS INTEGRÁLÁS

13. Numerikus integrálás

13.1. Bevezetés

13.2. Interpolációs kvadratúra-formulák

13.3. Newton–Cotes-formulák

13.4. Kvadratúra-szabályok

13.5. Gauss-kvadratúra

13.6. Kvadratúra-sorozatok konvergenciája

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.