x 

PhD doktori kurzusok fizikából

-25% PhD kurzusok fizikából
Gyártó JATEPress
Szerkesztő: Hevesi Imre
3780 Ft
5040 Ft
Kedvezmény-1260 Ft
Ár / kg:

Szerkesztő: Hevesi Imre 

Kiadás éve: 2014

ISBN 978 963 315 163 1

Súly: 585 g

Egyéb információk: 360 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

I. INHOMOGÉN FÉLVEZETŐK (Hevesi Imre)

1. A p–n átmenet

1.1 Félklasszikus modell

1.2 A p–n átmenet termikus egyensúlynál

1.3 A p–n átmenet egyenirányító hatása

2. A p–n átmenet jellemző fizikai tulajdonságai nemegyensúlyi esetben

3. A nemegyensúlyi p–n átmenet részletesebb elmélete

4. Heteroátmenetek

5. Kvantumgödrök

Felhasznált és ajánlott irodalom

II. SUGÁRZÁSI FOLYAMATOK AZ ASZTROFIZIKÁBAN (Vinkó József)

1. Bevezetés

2. Sugárzási folyamatok asztrofizikája

2.1 Alapfogalmak

2.2 Hőmérsékleti sugárzás, Planck-formula

3. Termikus sugárzási folyamatok

3.1 Kötött-kötött átmenetek, NLTE

3.2 Kötött-szabad átmenetek, fotoionizáció, radiatív rekombináció

3.3 Szabad-szabad átmenetek, Thompson-szórás

3.4 Fékezési sugárzás (Bremsstrahlung)

4. Nem termikus sugárzási folyamatok

4.1 Töltött részecskék nem termikus gyorsítása

4.2 Sugárzás relativisztikus részecskékből

4.3 Szinkrotron-sugárzás

4.4 Compton-szórás, inverz Compton-effektus

5. A sugárzás terjedése asztrofizikai közegekben

5.1 Alapfogalmak

5.2 A transzferegyenlet

5.3 A transzferegyenlet megoldásai

5.4 A szórás szerepe

5.5 A csillagközi por hatása a megfigyelésekre

Felhasznált és ajánlott irodalom

III. FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA ÉS ALKALMAZÁSAI (Bozóki Zoltán)

1. Fotoakusztikus spektroszkópia és környezetvédelmi, ipari alkalmazásai

Bevezetés

1.1 A fotoakusztikus jelkeltés és jelfeldolgozás általános alapjai

1.2 Fotoakusztikus jeldetektálás, jelfeldolgozás

1.3. Koncentráció-meghatározás, a fotoakusztikus mérések pontossága

1.4 A dióda lézerek alkalmazása a fotoakusztikus mérésekben

1.5 A longitudinális, differenciális fotoakusztikus kamra

1.6 Repülőgépre telepíthető, az atmoszféra vízgőztartalmát mérő rendszer

1.7 Membránok gázáteresztő-képességének mérése fotoakusztikus módszerrel

2. Aeroszolfázisú fotoakusztikus spektroszkópi és alkalmazása

Bevezetés

2.1 Az aeroszol-fázisú fotoakusztikus mérések rövid története

2.2 Aeroszolfázisú fotoakusztikus jelkeltés

2.3 A több hullámhosszon működő fotoakusztikus korommérő műszer felépítése, működési elve és gyakorlati alkalmazása

2.4 A több hullámhosszon működő fotoakusztikus mérőműszerek gyakorlati alkalmazásai

Felhasznált és ajánlott irodalom

IV. AZ AGYI VÉRKERINGÉS MENNYISÉGI VISZONYAINAK MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT MÓDSZEREK FIZIKAI ALAPJAI (Bari Ferenc)

1. Miért nehéz az agy vérellátását kutatni?

2. Miért kell vizsgálni az agy vérellátását?

3. Az agyi vérellátás korai vizsgáló módszerei

4. Az ellátó artériák áramlási viszonyainak meghatározása

4.1 Elektromágneses véráramlás mérés

4.2 Ultrahangos vizsgálatok

5. Röntgenes vizsgálatok (natív röntgen, arteriográfia stb.)

6. Computer tomográfia

7. Egyes agyrégiók célzott vizsgálata a keveredés és a hígítás elvének alkalmazása

8. Mágneses magrezonancia vizsgálatok

9. Mikrogyöngyök módszere

10. A nukleáris medicina az agyi véráramlás mérésében

11. Optikai eljárások

11.1 Intravitális mikroszkópia

11.2 Lézer Doppler eljárások

11.3 Folt interferencia analízis

11.4 Közel infravörös spektroszkópia

Összefoglalás

Felhasznált és ajánlott irodalom

V. IDŐSOROK ANALÍZISE CSILLAGÁSZATI ALKALMAZÁSOKKAL (Szatmáry Károly)

1. Változócsillagok

1.1 A változócsillagok típusai

1.2 Pulzáló változócsillagok

1.3 Fedési kettőscsillagok

1.4 Rotáló változócsillagok

1.5 Eruptív változócsillagok

1.6 Kataklizmikus változócsillagok

2. Az O-C diagram módszer

3. Periódusmeghatározó módszerek

3.1 Fourier-analízis

3.2 A wavelet-analízis

4. Fedésidőpont-változás tranzitos exobolygóknál

Felhasznált és ajánlott irodalom

VI. BEVEZETÉS A LÉZERPLAZMÁK FIZIKÁJÁBA (Földes István)

1. Bevezetés történelmi összefoglalással

2. A sugárzási törvények alapjai: a Planck-spektrum

3. A plazmafizika alapfogalmai

3.1 Alapfogalmak

3.2 Debye-Hückel elmélet

4. Ionizációs folyamatok

4.1 Szabad atomok ionizációja

4.2 Gázok ionizációja

4.3 Szilárdtestek ionizációja

5. Elektrodinamika plazmában

5.1 Térbeli és időbeli diszperzióval rendelkező közegek elektrodinamikája

6. A plazma saját rezgései, az elektromágneses hullámok diszperziós relációi plazmában

6.1 Homogén, izotrop, ütközésmentes plazma dielektromos állandója

6.2 Ütközésmentes, nem degenerált plazma longitudinális rezgései

6.3 Ütközésmentes, nem degenerált plazma transzverzális rezgései

7. A gázdinamika alapjai

8. Lézerfény abszorpciója plazmában

8.1 Ütközéses abszorpció inverz fékezési sugárzással

8.2 Elektromágneses hullámok terjedése inhomogén plazmában

8.3 Rezonancia abszorpció

8.4 Brunel abszorpció

9. Instabilitások lézerplazmában

9.1 Az instabilitások mozgatója, a ponderomotoros erő

9.2 Az indukált Raman-szórás

9.3 A két plazmon bomlás

9.4 Az indukált Brillouin-szórás

9.5 Önfókuszálás és filamentáció

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk